Nieuws & Opinie

Discussie over alcoholmisbruik levert meer op dan uitsluiten producenten

11-12-18 Jod Hsu

• Om schadelijke alcoholgebruik terug te dringen zijn initiatieven van overheden en stakeholders cruciaal • Het gesprek aangaan met alcoholproducenten is beter dan uitsluiting: NN Investment Partners stelt doelen op het gebied van verantwoord drinken, marketing, mensenrechten, CO2 en watergebruik • ‘Premiumisering’ biedt drankenproducenten kansen om de winstgevendheid te verbeteren

Sanitaire- en drinkwatervoorzieningen: een verborgen parel voor investeerders

27-11-18 Huub van der Riet

• Investeren in sanitaire- en drinkwatervoorzieningen biedt mogelijkheden voor beleggers om een positieve impact te hebben én aantrekkelijke rendementen te realiseren • NN Investment Partners belegt in bedrijven met sterke innovatieve businessmodellen die zich richten op transformerende oplossingen voor maatschappelijke problemen

Vooruitblik 2019: groei in ontwikkelde landen convergeert, ontwikkeling opkomende markten loopt uiteen

14-11-18 Valentijn van Nieuwenhuijzen

• Gematigde groeivertraging in de VS door minder stimuleringseffecten en verkrapping door de Fed • Economische groei in Europa en Japan gaat in 2019 weer meer lijken op die in de VS • Daarom hebben we een voorkeur voor opkomende markten en Europese beleggingen boven de VS • Opkomende markten geconfronteerd met importheffingen en normalisatie van monetaire beleid in de VS • Beleggers verwachten dat de mondiale groei zal vertragen, blijkt uit een peiling van NN Investment Partners • We prefereren kredietrisico boven duratie, omdat het monetaire beleid langzaam normaliseert

NN IP stelt engagementdoelstellingen energiesector ten behoeve van haar investeerders

09-11-18 Faryda Lindeman

• De olie- en gassector is bijzonder gevoelig voor risico’s die samenhangen met klimaatverandering • NN IP richt zich op de sector om transparantie over activiteiten en risico’s te bevorderen

Hoe zouden we impact kunnen of moeten meten?

06-11-18 Jeroen Bos

• Maatstaven voor engagement en intentionaliteit brengen ‘Impact’-metingen naar een hoger niveau • Verbeterde rapportages en transparantie, meer databronnen en de standaardisatie van meetmethoden zullen zorgen voor verbetering

Kansen voor beleggingen in converteerbare obligaties

25-10-18 Jasper van Ingen

Als we verder kijken dan het negatieve nieuws over importheffingen en handelsoorlogen, zien we een gezonde economische groei en een opwaartse druk op de rentes door een geleidelijke beëindiging van monetaire stimuleringsmaatregelen. Dit klimaat biedt goede koopmogelijkheden voor converteerbare obligaties (CO’s). Door de op aandelen lijkende kenmerken profiteren CO’s van de economische groei, terwijl de invloed van stijgende rentes slechts beperkt is. Dit laatste komt door de beperkte duratie van gemiddeld 1,8 jaar voor de beleggingscategorie.

Waardestrategie heeft baat bij ESG-aanpak tijdens economische vertraging

24-10-18 Nicolas Simar

• Economische vertraging: negatief voor waarde beleggen? • Duurzame dividenden zijn van doorslaggevend belang om beter te presteren dan de markt

20 jaar evolueren naar duurzaamheid op de Europese obligatiemarkten

17-10-18 Roel Jansen

• NN IP beheert EUR 32 miljard in de beleggingscategorie Euro Credit • NN IP is een pionier in het uitbreiden van haar euro credit fondsen-range met duurzame producten • NN IP ziet een toenemende vraag van beleggers naar duurzame obligatieproducten

Institutionele beleggers kunnen profiteren van hogere exposure naar Emerging Markets Debt

11-10-18 Marcelo Assalin

• Uit onderzoek van de Sloan School of Management van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) blijkt dat de optimale allocatie aan Emerging Markets Debt (EMD) in een klimaat van stijgende rentes tussen de 8% en 35% van een vastrentende portefeuille bedraagt • EMD heeft ondanks voordelen een weging van 2% tot 6% in de wereldwijde benchmarks voor obligaties • High yield-obligaties in harde valuta bieden in deze context de beste mogelijkheden

Sociale en duurzame obligaties volgen ‘green bond’ groei

27-09-18 Bram Bos

De markt voor groene obligaties heeft een snelle groei doorgemaakt, in 2017 zagen we 112 miljard euro aan nieuwe emissies, ten opzichte van 73 miljard euro in 2016. Deze uitgifte werd gestimuleerd door o.a. duidelijkere en betere richtlijnen en classificaties, sterke politieke steun en een grote stijging van de vraag van beleggers. Naast deze groei is de markt uitgebreid met nieuwe impactbeleggingsproducten in de vorm van sociale obligaties en duurzame obligaties.