Nieuws & Opinie

Financiering van duurzame projecten biedt beleggers nieuwe mogelijkheden

17-01-18 Calvin Davies

EU-lidstaten hebben toegezegd dat ze de uitstoot van broeikasgassen vóór 2050 met 80% tot 95% zullen verminderen. Grootschalige initiatieven die hieraan bijdragen, zoals windparken op zee, kunnen voor financiering terecht op de bestaande markten voor projectfinanciering en infrastructuurleningen. Er liggen voor institutionele beleggers echter kansen in de financiering van kleinere “groene” projecten die nauwelijks of geen toegang tot deze markten hebben.

Vier trends in Alternative Lending

10-01-18 Gabriella Kindert

Het belooft een zeer enerverend jaar voor Alternative Lending te worden, met nieuwe spelers die op de voorgrond treden, meer consolidatiemogelijkheden en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende spelers. Gabriella Kindert, Head of Alternative Credit bij NN Investment Partners, zet hieronder uiteen welke trends in 2018 naar verwachting van invloed zullen zijn op het landschap van de alternatieve kredietverlening en hoe beleggers hiervan kunnen profiteren.

NN Investment Partners versterkt haar Alternative Credit team

14-12-17 Gabriella Kindert

• Eric Verret is aangesteld als Head of Corporate Loans in het Alternative Credit team van NN Investment Partners (NN IP) • Het Alternative Credit Investment Committee van NN IP is uitgebreid met twee onafhankelijke en externe leden • NN IP blijft haar expertise in Alternative Credit uitbreiden, gezien het toenemende belang van Alternative Credit voor de klan

NN Investment Partners sluit zich aan bij Climate Action 100+

12-12-17 Valentijn van Nieuwenhuijzen

Om de beleggerswaarde op de lange termijn te verbeteren en aan te zetten tot positieve verandering op het gebied van duurzaamheid, is NN Investment Partners (NN IP) sinds 2016 actief in gesprek over klimaatrisico’s met bedrijven in de nutssector. NN IP doet dit nu ook in de chemiesector door zich aan te sluiten bij het wereldwijde initiatief Climate Action 100+.

Vooruitblik 2018: ook stijgende rentes bieden kansen

23-11-17 Valentijn van Nieuwenhuijzen

• De groei van de wereldeconomie zal, breed gedragen over sectoren en regio’s, in 2018 op een gezond niveau stabiliseren • Onze research met betrekking tot het marktgedrag wijst op een gunstig klimaat voor risicovolle beleggingen • We hebben een voorkeur voor aandelen, vanwege de gunstige macro- en winstvooruitzichten en een positieve marktdynamiek • We zijn positief over Japan, opkomende markten en aandelen uit de eurozone, en hebben een voorkeur voor cyclische exposure op basis van sterke macrocijfers en licht oplopende obligatierentes • Vastrentende beleggingen worden geconfronteerd met stijgende rentes en hoge waarderingen; we adviseren een flexibele allocatie richting een kortere duratie en exposure naar groei

Groeiende behoefte aan financiering van infrastructuur in Azië

15-11-17 Joyce Tan

Begin augustus heeft de Indonesische private energieproducent Paiton Energy met succes twee langlopende obligaties geplaatst, voor in totaal USD 2 miljard. Deze projectobligaties - uitgegeven om de levering van elektriciteit aan het staatsbedrijf Perusahaan Listrik Negara (PLN) te financieren – zijn relatief nieuw op de offshore obligatiemarkt in Azië.

5 brandende vragen van institutionele beleggers over Alternative Credit

08-11-17 Gabriella Kindert

Alternative Credit is een dynamische en tamelijk ingewikkelde beleggingscategorie die zich al enige jaren sterk ontwikkelt. Onder Alternative credit verstaan wij leningen die worden afgesloten op de private markt en die derhalve niet publiek verhandeld worden. De mogelijkheden variëren van leningen voor residentieel en commercieel vastgoed, financiering van bedrijven en de aanleg van infrastructuur tot het stimuleren van de export middels kredieten. Ze bieden investeringsmogelijkheden die vooral populair zijn onder institutionele beleggers als instrument om extra rendement en meer diversificatie te genereren. NN Investment Partners (NN IP) verzamelde en beantwoordde de vijf meest brandende vragen die op dit moment leven onder institutionele beleggers.

Wereldwijde economische groei positief voor Frontier Market Debt

06-11-17 Marco Ruijer

Frontier markets zullen in de komende jaren veel sterker groeien dan het mondiale gemiddelde. Dit betekent dat de obligaties die zij uitgeven beleggers buitengewone mogelijkheden bieden. De categorie Frontier Market Debt (FMD) benut het potentieel van de volgende generatie opkomende markten die al veel beleggers hebben aangetrokken in hun zoektocht naar “yield” en portefeuillediversificatie.

FitVermogen.nl maakt Nibud Geldplan Studie (klein)kinderen mogelijk

01-11-17 Ronald Sminia

FitVermogen.nl, het online platform voor beleggingsfondsen van NN Investment Partners (NN IP), heeft het mogelijk gemaakt dat Startpunt Geldzaken, het samenwerkingsverband van het Nibud met Vereniging Eigen Huis, de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP, op 2 november het gratis online geldplan ‘Geldplan Studie (klein)kinderen’ kan lanceren. Dit geldplan helpt inzicht te verschaffen in toekomstige studiekosten voor (klein)kinderen en hoe deze te bekostigen.

Alternative Credit biedt beleggers uitkomst bij oplopende rentes

30-10-17 Petra Stassen - van Lochem

Wanneer centrale banken van westerse landen hun monetaire beleid gaan normaliseren, krijgen obligatiebeleggers te maken met oplopende rentes. Door hun exposure naar Alternative Credit uit te breiden, kunnen beleggers hun vastrentende portefeuilles hiertegen beschermen. Diverse subcategorieën in de sector hebben coupons met een variabele rente en bieden een aantrekkelijke rente, betere neerwaartse bescherming en kenmerken die gunstig zijn in verschillende renteomstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn commercieel vastgoed (Commercial Real Estate, CRE) en Export Credit Agency (ECA) leningen.