Nieuws & Opinie

NN Investment Partners versterkt haar Alternative Credit team

14-12-17 Gabriella Kindert

• Eric Verret is aangesteld als Head of Corporate Loans in het Alternative Credit team van NN Investment Partners (NN IP) • Het Alternative Credit Investment Committee van NN IP is uitgebreid met twee onafhankelijke en externe leden • NN IP blijft haar expertise in Alternative Credit uitbreiden, gezien het toenemende belang van Alternative Credit voor de klan

NN Investment Partners sluit zich aan bij Climate Action 100+

12-12-17 Valentijn van Nieuwenhuijzen

Om de beleggerswaarde op de lange termijn te verbeteren en aan te zetten tot positieve verandering op het gebied van duurzaamheid, is NN Investment Partners (NN IP) sinds 2016 actief in gesprek over klimaatrisico’s met bedrijven in de nutssector. NN IP doet dit nu ook in de chemiesector door zich aan te sluiten bij het wereldwijde initiatief Climate Action 100+.

Vooruitblik 2018: ook stijgende rentes bieden kansen

23-11-17 Valentijn van Nieuwenhuijzen

• De groei van de wereldeconomie zal, breed gedragen over sectoren en regio’s, in 2018 op een gezond niveau stabiliseren • Onze research met betrekking tot het marktgedrag wijst op een gunstig klimaat voor risicovolle beleggingen • We hebben een voorkeur voor aandelen, vanwege de gunstige macro- en winstvooruitzichten en een positieve marktdynamiek • We zijn positief over Japan, opkomende markten en aandelen uit de eurozone, en hebben een voorkeur voor cyclische exposure op basis van sterke macrocijfers en licht oplopende obligatierentes • Vastrentende beleggingen worden geconfronteerd met stijgende rentes en hoge waarderingen; we adviseren een flexibele allocatie richting een kortere duratie en exposure naar groei

Groeiende behoefte aan financiering van infrastructuur in Azië

15-11-17 Joyce Tan

Begin augustus heeft de Indonesische private energieproducent Paiton Energy met succes twee langlopende obligaties geplaatst, voor in totaal USD 2 miljard. Deze projectobligaties - uitgegeven om de levering van elektriciteit aan het staatsbedrijf Perusahaan Listrik Negara (PLN) te financieren – zijn relatief nieuw op de offshore obligatiemarkt in Azië.

5 brandende vragen van institutionele beleggers over Alternative Credit

08-11-17 Gabriella Kindert

Alternative Credit is een dynamische en tamelijk ingewikkelde beleggingscategorie die zich al enige jaren sterk ontwikkelt. Onder Alternative credit verstaan wij leningen die worden afgesloten op de private markt en die derhalve niet publiek verhandeld worden. De mogelijkheden variëren van leningen voor residentieel en commercieel vastgoed, financiering van bedrijven en de aanleg van infrastructuur tot het stimuleren van de export middels kredieten. Ze bieden investeringsmogelijkheden die vooral populair zijn onder institutionele beleggers als instrument om extra rendement en meer diversificatie te genereren. NN Investment Partners (NN IP) verzamelde en beantwoordde de vijf meest brandende vragen die op dit moment leven onder institutionele beleggers.

Wereldwijde economische groei positief voor Frontier Market Debt

06-11-17 Marco Ruijer

Frontier markets zullen in de komende jaren veel sterker groeien dan het mondiale gemiddelde. Dit betekent dat de obligaties die zij uitgeven beleggers buitengewone mogelijkheden bieden. De categorie Frontier Market Debt (FMD) benut het potentieel van de volgende generatie opkomende markten die al veel beleggers hebben aangetrokken in hun zoektocht naar “yield” en portefeuillediversificatie.

FitVermogen.nl maakt Nibud Geldplan Studie (klein)kinderen mogelijk

01-11-17 Ronald Sminia

FitVermogen.nl, het online platform voor beleggingsfondsen van NN Investment Partners (NN IP), heeft het mogelijk gemaakt dat Startpunt Geldzaken, het samenwerkingsverband van het Nibud met Vereniging Eigen Huis, de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP, op 2 november het gratis online geldplan ‘Geldplan Studie (klein)kinderen’ kan lanceren. Dit geldplan helpt inzicht te verschaffen in toekomstige studiekosten voor (klein)kinderen en hoe deze te bekostigen.

Alternative Credit biedt beleggers uitkomst bij oplopende rentes

30-10-17 Petra Stassen - van Lochem

Wanneer centrale banken van westerse landen hun monetaire beleid gaan normaliseren, krijgen obligatiebeleggers te maken met oplopende rentes. Door hun exposure naar Alternative Credit uit te breiden, kunnen beleggers hun vastrentende portefeuilles hiertegen beschermen. Diverse subcategorieën in de sector hebben coupons met een variabele rente en bieden een aantrekkelijke rente, betere neerwaartse bescherming en kenmerken die gunstig zijn in verschillende renteomstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn commercieel vastgoed (Commercial Real Estate, CRE) en Export Credit Agency (ECA) leningen.

Hoe speelt u in op het reflatiethema op de aandelenmarkten?

26-10-17 Nicolas Simar

Het gebrek aan opwaartse druk op de inflatie in Europa en de VS heeft, ondanks de degelijke macrocijfers in beide regio’s en bijna volledige werkgelegenheid in Duitsland en de VS, de obligatierentes laag gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat de aandelenmarkt sinds begin dit jaar wordt aangevoerd door een zeer select groepje bedrijven. Dit blijkt wel uit de enorme outperformance van de op kwaliteit en groei gerichte beleggingsstijl, ofwel aandelen die doorgaans een hoge waardering, een sterke balans en hoge winstverwachtingen hebben. Sectoren zoals Informatietechnologie of aan e-commerce gerelateerde sectoren zijn sinds begin 2017 aanzienlijk in waarde gestegen. Dit is vooral het geval in de VS en in opkomende markten, waar de IT-sector nu goed is voor bijna een derde van de MSCI Emerging Markets-index. Deze bedrijven kunnen best gunstige eigenschappen en een grote impact hebben - zoals de opkomst van e-commerce en de invloed ervan op fysieke winkels – maar we moeten bij beleggen de waarderingen niet uit het oog verliezen.

Voordelen en uitdagingen van beleggen in Alternative Credit

23-10-17 Maureen Schlejen

Alternative Credit is in het afgelopen decennium sterk gegroeid. Aan de aanbodzijde komt dit door beperkingen en toenemende regelgeving waarmee banken sinds de kredietcrisis te maken hebben. Ook de vraag is snel toegenomen, omdat beleggers op zoek zijn naar rendement en diversificatie. Een flink aantal pensioenfondsen[1] belegt al in Alternative Credit en dit zal in 2020 naar verwachting met meer dan 80% zijn toegenomen. De term Alternative Credit wordt breed gebruikt, maar wat verstaat NN Investment Partners (NN IP) hieronder en wat ziet zij als voordelen en uitdagingen van beleggen in deze beleggingscategorie?