Beleggers geloven in emerging market debt, voor de lange én korte termijn

12-06-18

Het historische risico-rendementsprofiel van Emerging Market Debt (EMD) steekt gunstig af bij dat van ontwikkelde markten: beleggers die de bijbehorende volatiliteit accepteren, hebben op de langere termijn een hoger rendement behaald, dankzij een aantrekkelijke risicopremie.

Nieuw onderzoek* in opdracht van NN Investment Partners (NN IP) laat zien dat professionele beleggers over het algemeen inderdaad positief zijn over de voordelen van beleggen in EMD op de langere termijn. De meeste respondenten (62%) noemen het voor een periode van meer dan vijf jaar een aantrekkelijke belegging. Slechts 9% vindt EMD voor deze termijn onaantrekkelijk.

Uit het onderzoek* komt ook naar voren dat professionele beleggers slechts iets minder enthousiast zijn over beleggen in EMD voor de korte termijn: iets meer dan de helft (51%) van de respondenten vindt de categorie ook aantrekkelijk over een periode van een jaar en 6% noemt EMD dan zelfs ‘zeer aantrekkelijk’. De scepsis is wel iets groter dan voor langetermijnbeleggingen in EMD: 17% vindt het voor een periode van een jaar niet aantrekkelijk.

NN IP is van mening dat EMD aantrekkelijke kansen biedt voor zowel de lange als de korte termijn.

De fundamentals zijn voor opkomende markten beter dan voor ontwikkelde markten. Opkomende economieën laten sinds 2000 een sterkere groei zien en zijn goed voor 40% van de wereldwijde economische productie. Toch vertegenwoordigen ze slechts 13,2% van de binnenlandse schulden en slechts 8,3% van de buitenlandse schulden. Hun groei wordt sterk gestimuleerd, omdat ze in toenemende mate profiteren van de globalisering, de jongere bevolking en de verder verbeterende geloofwaardigheid van hun overheden. Deze factoren zijn gunstig voor de wisselwerking tussen risico en rendement, maar creëren op de korte termijn ook tactische mogelijkheden.

Marcelo Assalin, Head of Emerging Market Debt bij NN Investment Partners: “Er zijn onverwachte situaties voor alle beleggingen, maar de verrassingsfactor is sterker. op opkomende dan op ontwikkelde markten. Dit verklaart mede de hogere volatiliteit van Emerging Market Debt. Beleggers moeten enig geduld opbrengen, zodat schokken kunnen worden verwerkt en zij op de langere termijn een hoger rendement kunnen behalen. Het is belangrijk om daarbij niet te vergeten dat opkomende markten sterke fundamentals hebben.”

“Institutionele beleggers die zich richten op strategische assetallocatie voor de lange termijn kunnen waarde aan hun portefeuilles toevoegen als ze ook kijken naar dynamische beleggingen voor de korte termijn. Zo kunnen ze profiteren van marktontwrichtingen als gevolg van een hoge volatiliteit. Ze kunnen bijvoorbeeld de exposure naar EMD tactisch uitbreiden bij marktcorrecties die worden gedreven door technische factoren op de korte termijn.”

“Als beleggers de risicopremie van EMD vergelijken met andere vastrentende categorieën, zullen ze zich snel realiseren dat ze op de lange termijn hogere rendementen kunnen behalen bij een vergelijkbaar risicoprofiel.”

*PollRight, maart 2018. 108 professionele beleggers wereldwijd, waaronder instellingen, family offices, banken, private banks, liefdadigheidsinstellingen en stichtingen

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Marcelo Assalin

Marcelo Assalin

Head of Emerging Markets Debt

Ervaring sinds 1996

Ervaring in het bedrijfsleven

2015-heden Marcelo is Hoofd van de EMD Boutique van NN Investment Partners.

2013-2015 Portefeuillemanager, EMD Local Currency-strategieën, ING IM

2012-2013 Hoofd Emerging Market Sovereign Debt en Local Currency bij Voya Financial (voorheen ING IM USA)

2008-2011 Senior Portefeuillemanager in het EMD-team van ING IM USA

2005-2008 Chief Investment Officer bij ING IM Brazilië (Sulamerica Investimentos)

2002-2005 Portefeuillemanager Fixed Income bij Sulamerica Investimentos

1996-2002 Trader en Portefeuillemanager bij Sulamerica (Brazilië)

Diploma’s en kwalificaties

CFA charterholder

Bachelor Economie en Accounting, Universiteit van Sao Paulo (Brazilië)

Toon meer

Toon meer