Drie op de vier institutionele beleggers zien fundamentele verbetering in EMD

03-05-18

Opkomende landen en hun kapitaalmarkten hebben zich sinds de jaren negentig in rap tempo ontwikkeld. In die jaren zorgde het Brady-plan voor een universum van liquide beleggingsinstrumenten in harde valuta, inmiddels een aantrekkelijk en gedifferentieerd marktaanbod van subcategorieën. De verwachtingen voor deze kapitaalmarkten zijn sterk: uit het onderzoek ‘Investor Sentiment: Emerging Markets Debt’ van NN Investment Partners[1] blijkt dat drie van de vier (75%) professionele beleggers verwachten dat de fundamentele economische katalysatoren voor Emerging Market Debt (EMD) in de komende twee tot drie jaar zullen verbeteren. Van hen gaat bijna een vijfde (18%) uit van een aanzienlijke verbetering.

Ruim zeven van de tien (72%) respondenten verwachten dat institutionele beleggers in de komende 12 maanden meer in EMD zullen beleggen. Van hen verwacht 10% een hele sterke toename, terwijl van alle respondenten een op de elf (9%) uitgaat van een afname. De belangrijkste reden voor deze grotere allocatie naar EMD is volgens . 62% van de respondenten. de gunstige fundamentals in opkomende markten. 50% noemt specifiek de kredietkwaliteit van emittenten. Een andere reden zijn diversificatievoordelen (47%).

EMD-fundamentals verbeteren

Bron: NN Investment Partners. Onderzoek onder 108 internationale institutionele beleggers in maart 2018.

Beleggers hebben ook wel wat bedenkingen. Meer dan drie op de vier (77%) van de respondenten in onze enquête zeggen dat er een algemene perceptie bestaat dat beleggen in EMD grote risico’s met zich meebrengt, waarbij 23% denkt dat dit een zwaarwegend risico is. Voor 73% is het beleggingsrisico versus het potentiële rendement een probleem, terwijl 52% zegt niet het risico- en/of illiquiditeitsbudget te hebben om in EMD te beleggen. Andere bezwaren zijn onder meer het ontbreken van beschikbare cijfers en informatie over EMD (47%) en een gebrek aan kennis over hoe EMD te integreren in de assetallocatie (40%). Bijna negen op de tien (89%) van de professionele beleggers die verwachten dat de beleggingen in EMD zullen afnemen, denken dat oplopende rentes voor tegenwind zullen zorgen, en 56% wijst op een vertraging in China.

Hebben beleggers twijfels over beleggen in EMD?

Bron: NN Investment Partners. Onderzoek onder 108 internationale institutionele beleggers in maart 2018.

Top 3 redenen voor verhoogde toewijzing en afgenomen toewijzing

Bron: NN Investment Partners. Onderzoek onder 108 internationale institutionele beleggers in maart 2018.

Marcelo Assalin, Head of Emerging Market Debt bij NN Investment Partners: “Opkomende markten lopen op de ontwikkelde wereld in dankzij een aantal factoren, waaronder hun sterke economische groei, een geloofwaardig economisch beleid en duidelijke wetten en regels. De economische groei is sinds 2000 hoger dan die van de ontwikkelde markten en momenteel profiteren zij fors van herstellende grondstoffenprijzen en de historisch lage inflatie. Dit alles is gunstig voor hun schuldenposities en verlaagt de risico’s voor beleggers.”

“De politieke risico’s worden door beleggers ook vaak overschat. In de afgelopen 25 jaar hebben we als EMD-belegger gemerkt dat het overheidsbeleid vaak veel gematigder en pragmatischer van toon is dan de retoriek tijdens de verkiezingen doet vermoeden.”

“EMD biedt een brede waaier aan subcategorieën die samen een van de meest opwindende beleggingsuniversums ter wereld vormen. Marktinefficiënties leiden ertoe dat er fantastische kansen voor ervaren, actieve managers zijn om de meest aantrekkelijke rendementen te behalen.”

[1] NN Investment Partners' onderzoek, maart 2018. Wereldwijd hebben 108 professionele beleggers gereageerd, waaronder instellingen, family offices, banken, private banken, liefdadigheidinstellingen en stichtingen

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Marcelo Assalin

Marcelo Assalin

Head of Emerging Markets Debt

Ervaring sinds 1996

Ervaring in het bedrijfsleven

2015-heden Marcelo is Hoofd van de EMD Boutique van NN Investment Partners.

2013-2015 Portefeuillemanager, EMD Local Currency-strategieën, ING IM

2012-2013 Hoofd Emerging Market Sovereign Debt en Local Currency bij Voya Financial (voorheen ING IM USA)

2008-2011 Senior Portefeuillemanager in het EMD-team van ING IM USA

2005-2008 Chief Investment Officer bij ING IM Brazilië (Sulamerica Investimentos)

2002-2005 Portefeuillemanager Fixed Income bij Sulamerica Investimentos

1996-2002 Trader en Portefeuillemanager bij Sulamerica (Brazilië)

Diploma’s en kwalificaties

CFA charterholder

Bachelor Economie en Accounting, Universiteit van Sao Paulo (Brazilië)

Toon meer

Toon meer