Hoe zouden we impact kunnen of moeten meten?

06-11-18

• Maatstaven voor engagement en intentionaliteit brengen ‘Impact’-metingen naar een hoger niveau • Verbeterde rapportages en transparantie, meer databronnen en de standaardisatie van meetmethoden zullen zorgen voor verbetering

Verantwoord beleggen en de integratie van milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) in het beleggingsproces zijn normaal geworden. De focus schuift nu snel op richting het beoordelen van de werkelijke impact van bedrijven op de samenleving en het milieu. Het blijft voor analisten lastig om deze impact te meten, maar verbeterde rapportages en transparantie, meer databronnen en de standaardisatie van meetmethoden zullen in de komende jaren zorgen voor verbetering. Ook de beoordeling van fondsen op duurzaamheid en impact zou versterkt worden als de kernelementen ‘engagement’ en ‘intentionaliteit’ worden meegenomen, aldus NN Investment Partners (NN IP).

De integratie van ESG-overwegingen in de beleggingsprocessen wordt steeds meer de norm. De laatste jaren is de focus echter verlegd van alleen ESG naar ook Impact-integratie. Een van de bekende referentiepunten voor het denken over ‘Impact’ zijn de 17 Duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze hebben de focus op de niet-financiële impact van investeringen verscherpt en zijn gericht op het beëindigen van armoede, het beschermen van het milieu voor toekomstige generaties en het bevorderen van welvaart voor iedereen.

Bekende impactmaatstaven zijn de koolstof- en watervoetafdruk (die meten de CO2 die een bedrijf produceert en de intensiteit van het waterverbruik) en ‘maatschappelijke’ maatstaven, zoals het aantal mensen dat toegang krijgt tot financiële diensten of gezondheidszorg. De totale, gewogen voetafdruk van een beleggingsportefeuille kan ook worden vergeleken met een benchmark die op eenzelfde manier is berekend. De gefinancierde CO2-uitstoot van onze

European Sustainable Equity-portefeuille bedraagt bijvoorbeeld 38.197 ton per jaar, tegenover 205.966 voor de MSCI Europe-index, op basis van het beheerde vermogen van EUR 323 miljoen.[1] De vergelijkingscijfers voor het gefinancierde afval zijn 3.483 ton versus 108.007 ton voor de index. Het verschil in gefinancierde CO2-uitstoot komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 7.456 huishoudens, zoals weergegeven in de figuur hieronder.

Het meten van de impact van beleggingen is lastig in verband met de beschikbaarheid en integriteit van data en het gebrek aan methodologische normen. Het meewegen van twee kernelementen in het beoordelen van fondsen op Duurzaamheid - engagement en intentionaliteit – zou het meten ook verder verbeteren, vindt Jeroen Bos, Head of Equities bij NN Investment Partners.

‘Engagement’ verwijst naar aandeel- en obligatiehouders die hun eigendomspositie gebruiken om bedrijven actief aan te moedigen om hun impact op de maatschappij of het milieu te verbeteren. Denk aan het verbeteren van de CO2-voetafdruk, het waterverbruik of de sociale impact van een bedrijf. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat engagement en de resulterende verbeteringen een bedrijf aantrekkelijker en het bedrijfsmodel duurzamer maken. Dit is gunstig voor beleggers dankzij de verbeterde financiële prestaties en waardering.

‘Intentionaliteit’ beoordeelt in hoeverre bedrijven van plan zijn om in de toekomst goed te doen via hun producten en oplossingen en de manier waarop zij in de samenleving actief zijn. De juiste intentionaliteit draagt bij aan de duurzaamheid van het bedrijfsmodel voor de langere termijn.

Jeroen Bos: “Het blijft voor de branche een uitdaging om de impact van bedrijven te meten. Het zal voorlopig nog zorgen voor veel discussies, aangewakkerd door aandeel- en obligatiehouders, toezichthouders en niet-gouvernementele organisaties. Ondanks alle uitdagingen blijft het belangrijk dat wij op dit vlak stappen blijven zetten als sector en verdere verbeteringen in dit veld stimuleren”

“Betere rapportages en transparantie, nieuwe databronnen en de standaardisatie van meetmethoden zullen in de komende jaren op dit gebied ongetwijfeld forse vooruitgang opleveren.”

“Voor beleggers kunnen engagement en dus de uitvoering van onze taken als aandeelhouder van de bedrijven waarin we beleggen een win-winsituatie creëren: voor de beleggingsportefeuilles van onze klanten en voor de bredere samenleving.”

Meer transparantie over de positieve impact van bedrijven heeft verschillende gevolgen voor portefeuillemanagers. Door bijvoorbeeld de CO2-uitstoot of het waterverbruik van een bedrijf te meten, kunnen ze beoordelen hoe efficiënt het is om met deze kosten aan de slag te gaan. Goed omgaan met het milieu door de uitstoot te verminderen of minder water te gebruiken, kan het profiel van een bedrijf bij consumenten verbeteren. Een lagere uitstoot kan het bedrijf ook minder gevoelig maken voor toekomstige stijgingen van koolstofprijzen en belastingen.

[1] NNIP, ISS Ethix Climate Solutions, gemiddelde uitstoot per huishoudens Milieu Centraal en Surostat. Alle cijfers per 30/09/18

Download het artikel:

  Disclaimer

  Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst in de zin van de wet van 2 augustus 2002 noch het verlenen van een onderzoeksdienst in de zin van het MiFID KB van 19 december 2017. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van invest¬eringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.

  Over de auteur

  Jeroen Bos

  Jeroen Bos

  Head of Equity Specialties

  Ervaring sinds 1999

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2015-heden Jeroen is Hoofd Aandelen Specialties bij NN Investment Partners

  2011-2015 Hoofd Aandelenresearch bij ING IM, gaf leiding aan een team van 25 ervaren buy-side analisten voor wereldwijde aandelen

  2009-2011 Hoofd Europees Team voor Industrie & Basismaterialen bij ING IM

  2008-2009 Portefeuillemanager voor de industriële sector bij ING IM

  2006-2008 Leidinggevende van het researchteam voor technologieaandelen bij UBS, New York

  2004-2006 Vice President bij JPMorgan in Londen

  1999-2004 Senior Aandelenanalist bij MeesPierson/Fortis in Amsterdam

  Diploma’s en kwalificaties

  CAIA

  CMA

  CFA

  Master Financiële en Bedrijfseconomie (2000), Vrije Universiteit Amsterdam

  Toon meer

  Toon meer