NN IP: risico van Turkije beperkt, andere factoren drukken op aandelenmarkten

17-08-18

De economische problemen van Turkije en oplopende spanningen met de Verenigde Staten waren de afgelopen dagen volop in het nieuws. Dit zorgde wereldwijd voor meer risicoaversie bij beleggers, terwijl het vertrouwen in opkomende markten is afgenomen. Gezien de onrust heeft NN Investment Partners (NN IP) haar positie in aandelen naar neutraal gebracht. Het Multi Asset team ziet naast de Turkije-crisis ook andere factoren die de aandelenmarkten kunnen drukken. Voorbeelden zijn een minder gunstig winstmomentum, zwakke sentiments-, stroom- en technische indicatoren en andere geopolitieke risicofactoren, zoals het handelsbeleid en de Italiaanse begrotingsonderhandelingen.

De Europese Centrale Bank (ECB) speelde een belangrijke rol in de toename van de risicoaversie door te wijzen op de omvang van de exposure van diverse banken naar Turkije. Beleggingen met een hoger risico verloren terrein en de spreads liepen wereldwijd op. De bankensector had ook zichtbaar last van het ECB-nieuws. De exposure van de sector naar Turkije blijft echter beperkt tot een paar banken in Spanje, Italië en Frankrijk en is naar verwachting beheersbaar.

Er zijn echter andere factoren van zorg voor beleggers. Bij het Amerikaanse Congres ligt een door de twee partijen opgesteld wetsvoorstel dat de kans op nieuwe en vergaande sancties tegen Rusland groter maakt. Bovendien kan het risico van een escalerende handelsoorlog tussen de VS en China of Europa op elk moment de kop opsteken. Het feit dat de tussentijdse verkiezingen in de VS naderen, maakt de uitkomst minder voorspelbaar.

Verder profiteerden de aandelenmarkten van beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal, maar deze steun neemt vooral in de VS en Japan af. Ook gelden er andere geopolitieke risico’s: onderhandelingen over de begroting in Italië, een escalatie van de handelsoorlog, sancties tegen Iran en de Brexit. De positieve impuls van macrocijfers is onlangs afgenomen, want de wereldeconomie is van versnelling naar consolidatie gegaan. Absoluut gezien zijn de cijfers echter nog gezond.

NN IP heeft het risico in de multi-asset-portefeuilles verkleind door de aandelenweging van gemiddeld overwogen naar neutraal te brengen. NN IP blijft vooralsnog echter licht overwogen in aandelen van opkomende marken.

Ewout van Schaick, Head of Multi Asset bij NN Investment Partners: “De problemen met de betalingsbalans en geloofwaardigheid van Turkije zijn niet wijdverspreid in de rest van de opkomende landen. Argentinië is het enige land dat ook grote onevenwichtigheden kent, maar hier heeft de regering een goede reputatie en worden er met steun van het IMF meer maatregelen genomen.”

“De overige opkomende landen zijn relatief gezond en niet per definitie gevoelig voor de problemen in Turkije. China is hier vooral van belang, want het land is er in de afgelopen jaren in geslaagd om het risico in zijn financiële systeem te verminderen en is nog maar net begonnen met het versoepelen van het economisch beleid. Ook lijkt er een einde te zijn gekomen aan de daling van de renminbi, die in de afgelopen maanden voor enige onrust op de markt zorgde. Daarmee is een negatieve factor voor opkomende valuta’s verdwenen en dit kan in de komende maanden bijdragen aan een herstel van alle beleggingen in opkomende markten.”

“De fundamentals zijn voor opkomende markten in de meeste gevallen nog steeds robuust en de correctie zal leiden tot meer aantrekkelijke waarderingen. Obligaties van opkomende markten blijven voor de middellange termijn een aantrekkelijke belegging. De staartrisico’s zijn echter wel toegenomen en we zijn op de korte termijn voorzichtig gezien de opgelopen risico’s in belangrijke opkomende economieën.”

  Disclaimer

  Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst in de zin van de wet van 2 augustus 2002 noch het verlenen van een onderzoeksdienst in de zin van het MiFID KB van 19 december 2017. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van invest¬eringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.

  Over de auteur

  Ewout van Schaick

  Ewout van Schaick

  Head of Multi-Asset

  Ervaring sinds 1997

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2017-heden Ewout is hoofd van de Multi Asset. Als manager is hij verantwoordelijk voor macro-economische en beleggingsstrategie onderzoek en -ontwerp, tactische asset allocation (TAA) en het beheer van Multi-Asset fondsen en mandaten binnen NN Investment Partners. De Multi-Asset boutique beheert een groot aantal multi-asset fondsen en mandaten, waaronder zowel benchmarked als absolute return strategieën.

  2007-2017 Als hoofd van het Multi-Asset Portfolio-team is Ewout verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van Multi-Asset en Absolute Return portefeuilles. Ewout is betrokken bij de ontwikkeling en invoering van nieuwe multi-asset strategieën zoals absolut return strategieën, multi credietstrategieën en sustainable multi-asset.

  2002-2007 Portefeuillemanager bij PGGM, het op een na grootste pensioenfonds in Nederland, verantwoordelijk voor het beheer van een portefeuille met externe alfastrategieën

  1997-2002 Product Development Manager bij ABN AMRO Asset Management. Hij wijdde ook een jaar aan gespecialiseerde vastrentende portefeuilles binnen het onderdeel Vermogensbeheer van NIBC

  Diploma’s en kwalificaties

  CFA charterholder

  Master Economie (1997), Universiteit van Maastricht

  Toon meer

  Toon meer