Obligaties van opkomende markten liften mee op robuuste groei wereldeconomie

31-01-18

De vooruitzichten voor Emerging Market Debt (EMD) in 2018 zijn gunstig, gezien de sterke groei van de onderliggende economie. Vorig jaar bereikte de instroom in de EMD-categorie met USD 112,8 miljard het hoogste niveau van het afgelopen decennium en deze opwaartse trend zal waarschijnlijk aanhouden. Door het verbeterde fundamentele plaatje kunnen de risicopremies verder omlaag.

De vooruitzichten voor de economische groei zijn robuust. Zowel in de ontwikkelde als opkomende markten zal de groei verder aantrekken en dit zal de wereldhandel een impuls geven. China blijft een belangrijke aanjager van de economische groei in opkomende markten. NN Investment Partners (NN IP) verwacht dat deze zal toenemen van 4,5% in 2017 naar 4,8% in 2018.

De groei zal eerder mee- dan tegenvallen; als de wereldwijde economie verder verbetert, zal de groei in opkomende economieën wellicht nog sterker zijn. De Chinese autoriteiten zetten de komende jaren naar verwachting in op kwaliteit in plaats van kwantiteit in termen van groei, vanwege een sterkere focus op structurele hervormingen. Wij verwachten dat China in de komende jaren met 6-6,5% zal blijven groeien.

De betalingsbalansen van veel opkomende markten zijn in de afgelopen jaren fors verbeterd, omdat de tekorten op de lopende rekening flink zijn teruggebracht. De schuldenlast is sinds het toppunt in 2015 afgenomen, wat eveneens wijst op verbeterende fundamentals. De inflatie blijft historisch laag, ondanks een lichte versnelling in de afgelopen maanden als gevolg van een hogere groei.

Reële rentes zijn in opkomende markten nog altijd hoog. Dit levert niet alleen hogere risicopremies op voor beleggers, maar zorgt er ook voor dat lokale centrale banken de rente niet meteen hoeven te verhogen. Opkomende valuta’s hebben al wat terrein teruggewonnen, maar op basis van de reële effectieve wisselkoersen zijn ze nog altijd zo’n 15% ondergewaardeerd.

NN IP ziet enkele potentiële risico’s, maar die zullen het positieve beeld waarschijnlijk niet verstoren. De beleidsnormalisatie zal, vooral in de VS, zorgen voor enige opwaartse druk op de obligatierentes. In combinatie met een hoger dan verwachte inflatie, die bijdraagt aan een agressiever (‘hawkish’) dan verwachte houding van de Fed, kan dit leiden tot hogere volatiliteit.

Protectionisme in de VS, dat velen een jaar geleden vreesden maar tot nu toe uitblijft, blijft een risico. NN IP ziet dit echter niet als een groot risico voor 2018, vooral nu het Amerikaanse belastingplan is goedgekeurd. De dreiging van protectionisme blijft echter bestaan, omdat het niet is uitgesloten dat de VS landen met grote handelsoverschotten ten opzichte van de VS, zoals China, Zuid-Korea, Japan en Mexico, zal aanpakken. NN IP denkt echter dat pragmatisme uiteindelijk zal zegevieren, omdat protectionistische maatregelen tot een tegenreactie zullen leiden, wat uiteindelijk negatief zal zijn voor de Amerikaanse economie.

Toenemende geopolitieke spanningen kunnen de olieprijs opdrijven, die wordt ondersteund door het akkoord van de OPEC en andere olieproducenten over aanbodbeperkingen, en een sterkere vraag als gevolg van de hogere economische groei. Een stijgende olieprijs zal Amerikaanse schalieproducenten echter aanzetten tot extra productie, waardoor de opwaartse druk op de olieprijzen wordt beperkt. Per saldo blijven de prijzen daarom waarschijnlijk relatief stabiel.

Marcelo Assalin, Head of Emerging Market Debt bij NN Investment Partners: “De interesse van beleggers voor EMD is sterk en dit blijft waarschijnlijk zo. Een belangrijke factor is het verschil in economische groei tussen ontwikkelde en opkomende economieën, dat in 2016 op circa 2% een dieptepunt bereikte, zoals te zien in grafiek 1. Sindsdien is het verschil gegroeid en we verwachten dat het in de komende jaren nog verder zal toenemen. Historisch gezien is de correlatie tussen kapitaalstromen en dit groeiverschil sterk.”

GDP growth rates

Bron: IMF World Economic Outlook (October 2017)

“EMD zal in 2018 naar verwachting aantrekkelijke rendementen laten zien. Onze positieve visie op EMD is vooral gebaseerd op verbeterende fundamentals en de aantrekkelijkheid versus andere vastrentende markten. De breed gedragen groei van de wereldeconomie en de focus van China op hervormingen zijn gunstig voor beleggingen in opkomende markten. Politiek ingegeven volatiliteit zal mooie kansen creëren voor ervaren, actieve managers.”

Download the article:

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Marcelo Assalin

Marcelo Assalin

Head of Emerging Markets Debt

Ervaring sinds 1996

Ervaring in het bedrijfsleven

2015-heden Marcelo is Hoofd van de EMD Boutique van NN Investment Partners.

2013-2015 Portefeuillemanager, EMD Local Currency-strategieën, ING IM

2012-2013 Hoofd Emerging Market Sovereign Debt en Local Currency bij Voya Financial (voorheen ING IM USA)

2008-2011 Senior Portefeuillemanager in het EMD-team van ING IM USA

2005-2008 Chief Investment Officer bij ING IM Brazilië (Sulamerica Investimentos)

2002-2005 Portefeuillemanager Fixed Income bij Sulamerica Investimentos

1996-2002 Trader en Portefeuillemanager bij Sulamerica (Brazilië)

Diploma’s en kwalificaties

CFA charterholder

Bachelor Economie en Accounting, Universiteit van Sao Paulo (Brazilië)

Toon meer

Toon meer