Rani Piputri aangesteld als Head of Automated Intelligence Investing

06-09-18

Rani Piputri begint per 1 september 2018 als Head of Automated Intelligence Investing bij NN Investment Partners (NN IP). De aanstelling van Piputri onderstreept dat NN IP voortdurend blijft investeren in de volgende generatie research die gebruikmaakt van digitale technologie, nieuwe databronnen en verdere innovatie van onze beleggingsaanpak.

Rani Piputri heeft meer dan 18 jaar ervaring als research- en beleggingsprofessional. Ze komt over van Aspect Capital, een in Londen gevestigde CTA en aanbieder van kwantitatieve multi-assetoplossingen, waar ze de functie van Principal Equity Strategies vervulde. Daarvoor was ze Partner en Senior Portfolio Manager bij Saemor Capital. Ook was zij vier jaar lang bestuurslid van de CFA Society in Nederland.

Piputri heeft uitgebreide ervaring in portefeuillebeheer, risicobeheer, systematische beleggingsstijlen, kwantitatieve analyses en data- en technologie-infrastructuur. Ze studeerde Financiële Econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is CFA-charterholder.

In haar nieuwe functie in Den Haag zal Piputri zich toeleggen op het benutten van gedragspremies op de financiële markten, via de invoering van data-gestuurde strategieën die grotendeels zijn gebaseerd op factorresearch en kunstmatige intelligentie-technieken. Het Automated Intelligence Investing-team houdt zich bezig met factorbeleggen in verschillende beleggingscategorieën en onderzoekt tevens alternatieve data en de toepassing van kunstmatige intelligentie-technieken op de aandelenmarkten. Piputri werkt samen met 16 beleggingsprofessionals, datawetenschappers en experts op het gebied van de next-generation research, beheert een vermogen van EUR 11 miljard en rapporteert direct aan de Chief Investment Officer van NN IP.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners: “We zijn erg blij met de komst van Rani Piputri als Head of Automated Intelligence Investing en heten haar van harte welkom bij NN IP. Haar aanstelling onderstreept onze focus als vermogensbeheerder op de integratie van data-analyse en machine learning in ons beleggingsproces, om te profiteren van nieuwe bronnen van rendement. Rani is een zeer gedegen beleggingsprofessional met uitgebreide ervaring in vermogensbeheer, kwantitatieve aandelenresearch en portefeuillebeheer en is daarmee een waardevolle toevoeging aan de organisatie.”

Rani Piputri, Head of Automated Intelligence Investing bij NN Investment Partners: “Er is een nieuw tijdperk van overvloed en democratisering van gegevens, verwerkingssnelheid en analytische technieken aangebroken. Dit biedt een rijke omgeving voor nieuwe en verbeterde beleggingsstrategieën, waarbij de mogelijkheden om processen te systematiseren en te automatiseren aanzienlijk zijn. De potentiële synergie van mens en machine is nog nooit zo krachtig geweest. Ik ben ervan overtuigd dat we, als we deze realiteit omarmen, een concurrentievoordeel zullen hebben en dat we onze klanten beter van dienst kunnen zijn.”

  Disclaimer

  Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst in de zin van de wet van 2 augustus 2002 noch het verlenen van een onderzoeksdienst in de zin van het MiFID KB van 19 december 2017. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van invest¬eringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.

  Over de auteur

  Valentijn van Nieuwenhuijzen

  Valentijn van Nieuwenhuijzen

  Chief Investment Officer of NN Investment Partners

  Ervaring sinds 1998

  Ervaring in het bedrijfsleven: Valentijn heeft aanzienlijke ervaring in de financiële dienstverlening en begon in 1999 bij deze organisatie. Voordat hij Chief Investment Officer werd, was Valentijn Chief Strategist en Head of Multi-Asset van 2013 tot 2017 en daarvoor was hij Head of Strategy binnen Multi-Asset van 2010 tot 2013. Hij is de woordvoerder van NN IP en verschijnt geregeld bij klantevents en in de media.

  Opleiding: Valentijn van Nieuwenhuijzen heeft een Master in Economie van de Universiteit van Amsterdam.

  Toon meer

  Toon meer