Sociale en duurzame obligaties volgen ‘green bond’ groei

27-09-18

De markt voor groene obligaties heeft een snelle groei doorgemaakt, in 2017 zagen we 112 miljard euro aan nieuwe emissies, ten opzichte van 73 miljard euro in 2016. Deze uitgifte werd gestimuleerd door o.a. duidelijkere en betere richtlijnen en classificaties, sterke politieke steun en een grote stijging van de vraag van beleggers. Naast deze groei is de markt uitgebreid met nieuwe impactbeleggingsproducten in de vorm van sociale obligaties en duurzame obligaties.

Sociale obligaties richten zich op sociale welvaart door het financieren van sociale projecten, waarbij duurzame obligaties zich richten op een combinatie van sociale welvaart én een goed milieu door het financieren van groene en sociale projecten. Deze impactbeleggingsproducten bieden een innovatief financieringsmodel voor emittenten, vergroten de transparantie op de markt en dragen bij aan de samenleving door het verbeteren van het milieu en het sociaal welzijn.

Sinds het klimaatakkoord van Parijs en de publicatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, heeft de markt voor groene obligaties een voorsprong genomen op de minder prominente sociale en duurzame obligaties. De uitgifte van groene obligaties in 2017 was zeven keer groter dan die van sociale en duurzame obligaties samen. Wij verwachten dat het totaal aan nieuwe emissie van groene obligaties in 2018 zal uitkomen op 120 miljard euro.

Hoewel sterk opkomend, zijn sociale en duurzame obligaties nog geen ‘mainstream’ producten. Toch zien we een sterke groei vanuit een relatief lage basis. Deze groei kan worden versterkt door het toetreden van multinationals tot deze markt. Recente voorbeelden hiervan zijn Starbucks en Danone.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners, zegt: “We voorzien een groeiende belangstelling voor sociale en duurzame obligaties. Net als bij de markt voor groene obligaties in 2014, toen de ICMA de eerste Green Bond Principles (GBP) introduceerde, verwachten we dat er meer standaardisatie en richtlijnen zullen komen, wat de markt voor sociale en duurzame obligaties zal stimuleren. Door de introductie van de SDG’s zien we meer vraag ontstaan naar obligaties die gericht zijn op andere SDG’s naast de ‘groene’ SGD’s.”

De laatste jaren heeft de groei van de populariteit van groene obligaties geleid tot een aanzienlijke diversificatie van de markt. Het Parijse klimaatakkoord heeft positief bijgedragen aan de ontwikkeling van de groene obligatiemarkt, met een groter aantal deelnemende landen en bedrijven, waarbij emissies te zien waren uit landen als Frankrijk, China en de Verenigde Staten.

Hoewel groene obligaties nog steeds grotendeels in euro luiden, worden er ook in andere valuta’s groene obligaties uitgegeven. Van de obligaties die opgenomen zijn in de Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index wordt 61% in euro uitgegeven.

Groene obligaties hebben ook een relatief divers ratingspectrum, variërend van investment grade (69%) tot non-investment grade (5%). AAA-obligaties maken 21% van het totaal uit. Meer dan een kwart van alle groene obligaties heeft echter geen rating.

Wat de emittenten betreft, worden de groene, sociale en duurzame obligatiemarkten tot dusver gedomineerd door overheid gerelateerde emittenten, zoals semi-staatsinstellingen en agentschappen. De overheden van diverse landen hebben zich ten doel gesteld om investeringen in ESG-gerelateerde projecten te stimuleren en deze te financieren door de emissie van groene, sociale of duurzame obligaties. Overheidsinstanties hebben van alle emissies meer dan 150 miljard euro voor hun rekening genomen, waarvan het merendeel in groene obligaties.

Deze trend begint echter te veranderen. De financiële sector is de op één na grootste sector die deelneemt in de markt voor groene, sociale en duurzame obligaties en geeft 32% van de groene obligaties uit en 19% van zowel sociale als duurzame obligaties.

Bram Bos licht toe: “In de toekomst verwachten wij dat de groene obligatiemarkt sectoraal gezien een transformatie ondergaat. In de eerste helft van 2018 zagen we een toenemende participatie van zowel financiële instellingen als bedrijven die met name bedrijven die actief zijn in de nutssector en de industriële sector.

In tegenstelling tot groene obligaties ontbreekt het bij sociale en duurzame obligaties aan diversificatie qua landen, sectoren, valuta’s en kredietwaardigheid en hebben ze meer tijd nodig om deze kloof te dichten. Naarmate de markt volwassener wordt, geloven wij dat de uitgifte van sociale en duurzame obligaties gedreven zal worden door overheden, die eerder geneigd zijn om sociale welvaartsinitiatieven te financieren dan bedrijven.

Naarmate deze markten zich verder ontwikkelen, verwachten wij dat de reikwijdte van groene, sociale en duurzame obligaties in alle landen, sectoren, valuta’s en kredietwaardigheid zal toenemen. Voor beleggers die op zoek zijn naar een duurzamere investering van hun vermogen, biedt dit nog meer mogelijkheden om te beleggen in sociaal welzijn en milieukwaliteit, zonder dat dit ten koste gaat van de strategie of het rendement.”

  Disclaimer

  Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst in de zin van de wet van 2 augustus 2002 noch het verlenen van een onderzoeksdienst in de zin van het MiFID KB van 19 december 2017. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van invest¬eringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.

  Over de auteur

  Bram Bos

  Bram Bos

  Lead Portfolio Manager

  Ervaring sinds 2001

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2016-heden Senior Portefeuillemanager Global Credit Boutique. Co-Lead Portefeuillemanager Green Bonds strategie en Senior Portefeuillemanager voor de Euro Investment Grade Credit strategie, de Euro Sustainable Credit strategie en Overheidsgerelateerde Obligaties

  2015-2016 Senior Portefeuillemanager Staats- en Overheidsgerelateerde Obligaties bij NN IP

  2014-heden Lid van het UN PRI Fixed Income Steering Committee

  2011-2015 Senior Portefeuillemanager Vastrentende Waarden bij Univest Company, verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van ESG-portefeuilles met bedrijfs- en staatsobligaties en de integratie van ESG in vastrentende portefeuilles

  2010-2011 Executive Director bij Nomura Singapore

  2009-2010 Senior Portefeuillemanager bij APG

  2005-2009 Portefeuillemanager Valuta’s & Strategie bij Fullerton Fund Management

  2001-2005 Portefeuillemanager Valuta’s bij ABP

  Diploma’s en kwalificaties

  FBA

  Master Economie (2001), Erasmus Universiteit Rotterdam

  Toon meer

  Toon meer