Toenemende marktvolatiliteit stuwt vraag naar alternative credit

19-04-18

• Institutionele beleggers maken zich vooral zorgen om het groeiende gebrek aan hoogrentende beleggingen en politieke risico’s. Dit zal de vraag naar alternative credit stimuleren. • Ze zien de mogelijkheid van een hoger absoluut en voor risico gecorrigeerd rendement als het belangrijkste voordeel van alternative credit. • Senior Bankleningen, Infrastructuurleningen/Projectfinanciering en Commerciële vastgoedleningen worden gezien als de meest aantrekkelijke vormen van alternative credit.

Uit nieuw onderzoek* ‘Investor Sentiment: Alternative Credit’ van NN Investment Partners (NN IP) komt naar voren dat beleggers zich voor de komende twee jaar vooral zorgen maken om een toenemende schaarste aan hoogrentende beleggingen, gevolgd door politieke risico’s. Dit zal zorgen voor een groeiende vraag naar alternative credit. De beleggingscategorie levert aantrekkelijke rendementen op en heeft een lage correlatie hebben met publieke markten, aandelen en obligaties.

Uit het onderzoek blijkt (zie infographic 1) dat 26% van de institutionele beleggers verwacht dat de groeiende schaarste aan hoogrentende beleggingen in de komende twee jaar de grootste impact zal hebben op hun portefeuilles, gevolgd door politieke risico’s (21%). Het beleid van centrale banken werd genoemd door 16% van de beleggers, 15% maakt zich zorgen over het tempo van de wereldwijde groei. Verder verwacht 22% van de ondervraagde beleggers dat de economische groei in de komende twee jaar onder het huidige niveau uitkomt, terwijl 20% op een versnelling rekent. Iets meer dan de helft (57%) denkt dat de groei stabiel blijft.

Infographic 1: What investor concerns are driving interest in Alternative Credit? Bron: NN Investment Partners, 'Investor Sentiment: Alternative Credit' survey, december 2017

Gabriella Kindert, Hoofd van de Alternative Credit Boutique bij NN Investment Partners: “Verschillende subcategorieën van alternative credit laten een indrukwekkend trackrecord zien. Ze genereren sterke rendementen met een lagere correlatie. In combinatie met de toenemende marktvolatiliteit zal dit ertoe leiden dat veel beleggers hun exposure naar deze beleggingscategorie willen uitbreiden. Daarnaast heeft alternative credit in eerdere cycli bewezen een defensieve beleggingscategorie te zijn.”

Het onderzoek belicht ook de meest aantrekkelijke kenmerken van alternative credit (zie infographic 2). 47% van de respondenten noemt het vermogen om goede absolute en voor risico gecorrigeerde rendementen te genereren ‘extreem’ aantrekkelijk. Volgens 37% is alternative credit vooral een betrouwbaar instrument voor diversificatie en 30% vindt de coupons met variabele rente, die een natuurlijke bescherming tegen stijgende rentes en inflatie bieden, een ‘extreem’ aantrekkelijk kenmerk. Daarna wordt de lagere volatiliteit in vergelijking met aandelen en liquide obligaties het meest genoemd als aantrekkelijk kenmerk, gevolgd door het defensieve karakter van de categorie in volatiele tijden.

Infographic 2: What are the attractions of investing in Alternative Credit? Bron: NN Investment Partners, 'Investor Sentiment: Alternative Credit' survey, december 2017

Over welke subcategorieën van alternative credit zijn beleggers op dit moment het meest positief? Van de institutionele beleggers geeft 32% aan dat Senior Bankleningen nu ‘buitengewoon aantrekkelijk’ zijn, 26% noemt Infrastructuurleningen/Projectfinanciering en een even hoog percentage gaat voor Commerciële Vastgoedleningen.

*In december 2017 werden 100 internationale institutionele beleggers via een enquête ondervraagd

Download het artikel:

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Gabriella Kindert

Gabriella Kindert

Toon meer