Waardestrategie heeft baat bij ESG-aanpak tijdens economische vertraging

24-10-18

• Economische vertraging: negatief voor waarde beleggen? • Duurzame dividenden zijn van doorslaggevend belang om beter te presteren dan de markt

Steeds meer tekenen wijzen op een vertragende economie. Vaak wordt gedacht dat dit vooral druk zet op een waardestrategie, ofwel een strategie die zich richt op het selecteren van aandelen die te laag gewaardeerd zijn in vergelijking met de activa van een bedrijf. Vanuit dit oogpunt wordt verondersteld dat beleggen in waarde vooral werkt bij economische groei, ondersteund door sterke bedrijfswinsten, en dat beleggers zich later in de cyclus beter kunnen richten op groeiaandelen. Maar dit is volgens NN Investment Partners (NN IP) niet altijd het geval. Niet voor niets blijven de waardestrategieën van NN IP het goed doen ten opzichte van de markt.

Nicolas Simar, Lead Portfolio Manager, European Equity Dividend Strategies bij NN IP, vertelt hoe waardestrategieën die zijn gericht op duurzame dividenden het ook laat in de cyclus beter kunnen doen dan de markt.

Economische omstandigheden

Het einde van de monetaire cyclus komt in zicht nu centrale banken hun ondersteunende beleid en hun kwantitatieve versoepelingsprogramma’s afbouwen. Door deze verkrapping zal de cyclus veranderen en de economie vertragen. Dit brengt voor beleggers veel potentiële risico’s met zich mee. Zij kunnen te maken krijgen met zeepbellen die in de loop der jaren zijn ontstaan door liquiditeitsinjecties. Dit zet vooral druk op de waardestijl, die meestal de sterkste relatieve performance behaalt als er sprake is van groei.

Waardebeleggen

Waardebeleggingen kunnen het echter ook in deze omstandigheden goed doen, mits ze zijn afgestemd op het juiste punt in de cyclus. De aandelenselectie is cruciaal om een outperformance te realiseren als de marktomstandigheden ongunstig zijn voor de waardestijl. Door de selectiecriteria voor aandelen aan te passen, kan een waardestrategie worden toegesneden op elk marktklimaat.

Tijdens een groeivertraging moeten beleggers zich concentreren op aandelen van goede kwaliteit en met een laag risico. Dit betekent beleggen in bedrijven met gezonde balansen en duurzame dividenden. De duurzaamheid van het dividend zorgt voor een extra kwaliteitsimpuls in het aandelenselectieproces.

Duurzaam dividend

Een duurzaam dividend kan worden bekeken vanuit zowel financieel als ESG-oogpunt. In eerste instantie en vanuit een financieel perspectief moet het bedrijf robuust genoeg zijn om dergelijke dividenden te kunnen uitkeren. Een belegger moet zich afvragen: genereert het bedrijf voldoende winsten en cashflows om zijn dividend te handhaven en te laten groeien?

Om de duurzaamheid te beoordelen, moet het dividend echter ook worden geanalyseerd vanuit ESG-oogpunt. Door zich te richten op ESG-risico’s (bijvoorbeeld de kans op een CO2-belasting in de toekomst), kunnen beleggers het risico verminderen dat dividenden in de toekomst zullen afnemen. Het is gebleken dat deze focus op ESG zorgt voor een lager risicoprofiel, waarbij de voor risico gecorrigeerde rendementen worden gemaximaliseerd.

Sectorevenwicht

Bij deze aanpak geldt wel een belangrijke voorwaarde. Want hoewel sommige sectoren op basis van een ESG-benadering van nature positiever of negatiever scoren, is het van belang om niet systematisch minder te alloceren aan bepaalde sectoren.

Om dit ESG-verschil mogelijk te maken, moeten ESG-scores worden genormaliseerd op sector en grootte, door overal de spelers met de beste ESG-scores te selecteren.

Actieve beslissingen

Als de geschikte aandelen eenmaal zijn geselecteerd, moet een waardebelegger niet terugdeinzen voor aanzienlijke actieve beslissingen om het beter te doen dan de markt. Dit kan leiden tot portefeuilles met een zeer hoge active share die een passief fonds niet kan bieden.

Download het artikel:

  Disclaimer
  Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Over de auteur

  Nicolas Simar

  Nicolas Simar

  Head of Equity Value and Senior Portfolio Manager Euro High Dividend

  Ervaring sinds 1996

  Ervaring in het bedrijfsleven

  1999-hedenNicolas is Hoofd Equity Value & Senior Portefeuillemanager Euro High Dividend bij NN Investment Partners. In deze rol is hij verantwoordelijk voor alle waardestrategieën

  1996-1999 Portefeuillemanager Vastrentende Waarden bij Banque Bruxelles Lambert Asset Management (tegenwoordig NN Investment Partners)

  Diploma’s en kwalificaties

  Civiele Techniek (1994), Katholieke Universiteit Leuven Bedrijfskunde (1995),

  Institut Français du Pétrole, Parijs

  Toon meer

  Toon meer