Convertible Bonds

Waarom converteerbare obligaties goed kunnen renderen


Nu de Amerikaanse rentes stijgen en de EU nieuwe regelgeving invoert, biedt deze 150 jaar oude beleggingscategorie beleggers de mogelijkheid om portefeuilles te diversifiëren en de voor risico gecorrigeerde rendementen te verbeteren.

Beleggingen in converteerbare obligaties bieden:

  • De mogelijkheid om de risicogecorrigeerde rendementen te verbeteren
  • Spreiding van de portefeuille
  • Bescherming tegen stijgende rentes
  • Exposure naar groeiaandelen
  • Comptabiliteit met de eisen van Solvency II en IORP

Aandelenachtige rendementen, obligatie-achtige volatiliteit

Converteerbare obligaties zijn een goed bewaard geheim. Deze categorie, die vaak over het hoofd wordt gezien, biedt net als aandelen de mogelijkheid van vermogensgroei, in combinatie met de neerwaartse bescherming die kenmerkend is voor obligaties. Converteerbare obligaties kunnen ook zorgen voor een veel betere diversificatie van een portefeuille. Historisch gezien hebben ze het over een langere termijn beter gedaan dan obligaties en aandelen en beperken ze de verliezen als de markten dalen.

Omdat Europese verzekeraars en pensioenfondsen te maken hebben met de Solvency II en de IORP II-richtlijnen van de EU, en blijven letten op de efficiëntie van hun portefeuilles, verwachten we dat de idiosyncratische performancekenmerken van converteerbare obligaties beter zullen worden begrepen. Aangezien de stijgende Amerikaanse rente en de lage rendementen voor onzekerheid op de financiële markten zorgen, zijn vooral specifieke performancekenmerken van converteerbare obligaties relevant.

Profiteren van stijgingen, verliezen beperken

Obligaties zijn ontworpen om emittenten te voorzien van een aantrekkelijke manier om groei te financieren, en om beleggers tegen een lager risico te laten participeren. Ze werden rond 1860 voor het eerst gebruikt om de risicovolle Amerikaanse spoorwegindustrie te bekostigen. Bedrijven konden toen relatief goedkoop lenen. In ruil daarvoor kreeg de obligatiehouder de mogelijkheid om de obligatie om te zetten in een aandeel. Op deze manier kunnen beleggers meedelen in de groei van een bedrijf, terwijl ze worden beschermd als de groeiplannen niet concreet worden.

Waardevolle portefeuillediversificatie

De diversificatiemogelijkheid van converteerbare obligaties komt voort uit hun hybride structuur. Als obligaties met geïntegreerde aandelenopties kunnen ze, als de obligatiehouder ervoor kiest, worden omgezet in een vooraf bepaald aantal gewone aandelen van de uitgevende instelling. Net als gewone obligaties betalen ze beleggers een vaste couponrente, en als ze tussentijds niet worden ingeruild of verkocht kunnen ze aan het einde van de looptijd worden afgelost tegen de nominale waarde.

Waarom dan niet gewoon beleggen in aandelen en obligaties? Omdat de optie om de obligatie in te wisselen voor aandelen betekent dat converteerbare leningen het beste van twee werelden kunnen bieden - ze volgen stijgende aandelenkoersen, maar bieden neerwaartse bescherming dankzij hun vastrentende deel. Deze zogenoemde convexiteit vergroot de diversificatiemogelijkheden. In sterk bewegende markten fungeert de obligatiewaarde als bodem, waarmee het neerwaartse risico wordt beperkt. Omdat converteerbare obligaties zijn gekoppeld aan gewone aandelen, hebben ze daarnaast aangetoond minder kwetsbaar te zijn dan traditionele obligaties als de rente stijgt.

Historisch een bescherming tegen stijgende rentes

De aandelenopties in converteerbare obligaties bieden doorgaans bescherming tegen stijgende rentes, zoals nu in de VS. Aandelen zijn in tijden van opgaande rentes vaak in koers gestegen en converteerbare obligaties hebben deze koersstijging meestal gevolgd. Sommige converteerbare leningen hebben echter kenmerken waardoor ze meer op vastrentende effecten lijken. Deze obligaties kunnen negatief worden beïnvloed door stijgende rentes.

Onderstaande tabel laat de performance van obligatie-, aandelen- en converteerbare indices zien in de periodes in de afgelopen 20 jaar waarin de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsleningen met meer dan 100 basispunten steeg. In deze periodes waren de rendementen op converteerbare obligaties in de regel meer in lijn met de aandelenrendementen dan de rendementen op obligaties.

Historische performance converteerbare obligaties bij stijgende rentes

Het aanboren van een universum van groeibedrijven

Vandaag de dag is het universum van grote wereldwijde converteerbare obligaties ongeveer USD 300 miljard groot, bestaande uit ongeveer 800 emissies. Veruit de meeste converteerbare obligaties zijn afkomstig uit de VS en Europa, de rest uit Azië (inclusief Japan). De uitgevende bedrijven variëren van bekende namen als Boeing, Vodafone en Intel tot snelgroeiende middelgrote bedrijven. Ze hebben in verschillende mate ‘groeikenmerken’. Zoals hieronder afgebeeld, is het universum breed, zowel wat betreft geografie als kredietratings.

Samenstelling van het converteerbare beleggingsuniversum


Hoe kunt u in uw portefeuille profiteren van converteerbare obligaties?

Stijgende Amerikaanse rentes en de veranderende Europese regelgeving maken diversificatie en een efficiënte allocatie van kapitaal belangrijker. Met dit in het achterhoofd, zijn converteerbare obligaties aantrekkelijk voor institutionele portefeuilles. Ze combineren het groeipotentieel van aandelen met de beschermende kenmerken van obligaties en kunnen daardoor de risicogecorrigeerde rendementen in een portefeuille verbeteren. In een tijd waarin men zich zorgen maakt over een omslag in de kredietcyclus is het ook het vermelden waard dat converteerbare obligaties minder kredietrisico hebben dan aandelen. Ze zijn wat dat betreft in het algemeen gelijk aan ongedekte bedrijfsobligaties.

Het asymmetrische profiel van converteerbare obligaties combineert het beste van aandelen en obligaties. Daardoor zijn ze een perfect diversificatie-instrument voor de lange termijn, met specifieke sterke punten in onzekere markten.

Ons beleggingsteam en onze filosofie

Het beleggingsteam van NN Investment Partners combineert de vaardigheden op het gebied van zowel obligatie- als aandelenbeleggingen. We beleggen selectief en streven naar een portefeuille van converteerbare obligaties die een sterke kredietwaardigheid combineert met de mogelijkheid om te delen in het opwaarts potentieel van aandelen.

Onze beleggingsaanpak is gebaseerd op groeithema’s die actuele trends identificeren en weerspiegelen die gunstig zijn voor de seculiere winstgroei. Door beleggingen te groeperen aan de hand van thema’s in plaats van sectoren, kunnen we onze top-down visies nauwkeuriger verwerken dan bij een traditionele sectorbenadering. Dit omdat de aanjagers van de rendementen in sectoren vaak heel divers zijn. Wij zijn van mening dat thema’s laten zien waar de groei van een bedrijf in een voortdurend veranderende wereld vandaan komt.

Het beleggingsuniversum voor converteerbare obligaties is ook in termen van groeithema’s breed, met onder meer uitgaven voor gezondheidszorg, online bestedingen en cloud computing. De onderstaande figuur geeft de actieve thema’s weer waarin we op dit moment beleggen.

Thema’s van de converteerbare strategie van NN IP

Download dit document hier

Strategy


Global Convertible Opportunities

Expert views

Contact

NN Investment Partners

+32 2 504 47 00

question@nnip.com

Team members

Tarek Saber

Tarek Saber

Head of Convertible Bonds & Lead Portfolio Manager Convertible Bonds

Ervaring sinds 1987

Jasper van Ingen

Jasper van Ingen

Senior Portfolio Manager

Ervaring sinds 2002

Ivan Nikolov

Ivan Nikolov

Senior Portfolio Manager

Ervaring sinds 2008

Convertible Bonds in the press

Investment Europe 02/06/2016

Cracking the Convertible Bonds enigma

Investment Week - 09/05/2016

Growth of convertible bonds' investor base has 'drastically' reduced sector's risk

Investment Europe - 16/11/2015

Convertibles split investors, says NN research

Terug naar boven