Euro High Dividend

De Euro High Dividend strategie belegt in ondergewaardeerde aandelen die aantrekkelijke en bestendige dividendopbrengsten bieden en is voor wat betreft sector- en landenallocatie goed gediversifieerd. Kwantitatieve screening wordt gecombineerd met fundamentele analyse om aandelen te identificeren die onder de intrinsieke waarde verhandeld worden en die het vermogen hebben om in de toekomst hun dividend te laten groeien. Wij richten ons op het vinden van de sterkste dividendbetalers voor wat betreft waardering en niet degenen de het meest opleveren. 

Ons doel is om de MSCI EMU net return index over een volledige marktcyclus te overtreffen en tegelijkertijd dividendopbrengst en risicoprofiel te bieden die superieur zijn aan de index. Onze beleggingsaanpak is erop gericht betere risico-gewogen rendementen te genereren dan de markt en in dalende markten defensieve karakteristieken te bieden.

Kerncijfers

Beleggingsstijl Waarde
Beleggingsuniversum Aandelen uit de Eurozone
Benchmark MSCI (DM) EMU (Net) Index
Target tracking error Hoewel we geen voorgedefinieerde tracking error target hebben, ligt het tracking error bereik tussen de 3-6% gedurende de cyclus
Basismunt Euro (USD aandelenklassen zijn beschikbaar)
Maximale blootstelling per sector Om een concentratie in een paar sectoren te voorkomen is de overgewichtpositie van een sector relatief aan de MSCI-Europe sector vastgesteld op maximaal 10%
Aantal holdings Meestal tussen de 40-70
Gebruik van derivaten Om beleggingsdoelen te bereiken kan de strategie gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten

NN Investment Partners

+32 2 504 47 00

question@nnip.com

Key elements

  • Consistent risico-rendementsprofiel zorgt voor een lagere volatiliteit
  • Focus op dividendstabiliteit
  • Stabiel en ervaren team met een sterk trackrecord

Documenten

Wij screenen meer dan 4.000 aandelen uit de Eurozone op dividendopbrengst, liquiditeit, kwaliteit en sentimentfactoren. De aandelen die voldoen aan onze minimumcriteria worden vervolgens onderworpen aan een grondige, fundamentele analyse. Aandelen die het goed doen voor wat betreft dividendbestendigheid, waardering en risicofactoren komen in aanmerking om in de eindportefeuille opgenomen te worden. Wij beschouwen deze bottom-up onderzoeksfase als de belangrijkste drijfveer voor portefeuilleprestatie. Daarom streven wij er bij het samenstellen van de portefeuille naar om het grootste deel van ons risicobudget voor rekening te laten komen van de aandelenselectie. Het gewicht van individuele aandelen heeft een maximum van 5% en valt over het algemeen tussen de 1% en 3%. De exacte waarde wordt bepaald door de maten van betrouwbaarheid, de liquiditeit en volatiliteit.

Belangrijke aspecten van onze beleggingsprocessen zijn:

Onze focus op dividenden

Onze aandelenselectie wordt aangedreven door onze diepteanalyse van de fundamentele factoren die dividenden en aandelenwaarderingen ondersteunen. Wij geven de voorkeur aan ondergewaardeerde bedrijven, maar onze focus ligt voornamelijk op dividendbestendigheid, en over het algemeen investeren wij in aandelen die een aantrekkelijke dividendopbrengst te bieden hebben.

Onze flexibiliteit

Wij investeren in dividend (re)initiators en laagdrempelige dividendgroeiers. Ze verhogen wij onze capaciteit om te profiteren van buitengewone rendementen door mee te liften op dividendgroei die niet beperkt wordt door een minimum opbrengstniveau of lastige rendementseisen.

Onze tegendraadse aanpak

Onze tegendraadse stijl is een van onze sterke karakteristieken van waardebeleggingen van ons beleggingsproces. Zo profiteren wij van beter presterende aandelen, die dichter in de buurt blijven van hun reële intrinsieke waarde, en herinvesteren wij in de ondergewaardeerde namen in onze portefeuille.

Gedetailleerde fundamentele analyse door onze Global Equity Research Analysts

Ons wereldwijd opererende team onderzoeksanalisten voorziet het beleggingsteam van grondige bedrijfsanalyses. De analisten documenteren de resultaten van hun analyses in beleggingsrapporten. Deze rapporten omvatten aspecten zoals: belangrijke aandeelkatalysatoren, absolute en relatieve waardebeoordelingen en een geschatte richtprijs gebaseerd op een versimpeld cash flow waarderingsmodel. We houden ook rekening met waar en hoe we verschillen van consensus. Bij de beoordeling van het handelsklimaat van bedrijven gebruiken de analisten de top-down perspectieven van onze strategen.

NN Investment Partners

+32 2 504 47 00

question@nnip.com

Key elements

  • Consistent risico-rendementsprofiel zorgt voor een lagere volatiliteit
  • Focus op dividendstabiliteit
  • Stabiel en ervaren team met een sterk trackrecord


Nicolas Simar

Nicolas Simar

Head of Equity Value and Senior Portfolio Manager Euro High Dividend

Ervaring sinds 1996

Manu Vandenbulck

Manu Vandenbulck

Senior Portfolio Manager Emerging Markets High Dividend & Europe High Dividend

Ervaring sinds 1997

NN Investment Partners

+32 2 504 47 00

question@nnip.com

Key elements

  • Consistent risico-rendementsprofiel zorgt voor een lagere volatiliteit
  • Focus op dividendstabiliteit
  • Stabiel en ervaren team met een sterk trackrecord