Sustainable Equity

NN Sustainable Equity strategie bestaat 15 jaar

Onze NN Sustainable Equity strategie viert dit jaar haar 15-jarig bestaan. Sinds de lancering in 2000 laat de strategie zien dat duurzaamheid en financiële resultaten hand in hand kunnen gaan. De groei van het beheerd vermogen heeft de afgelopen twee jaar een versnelling doorgemaakt. Inmiddels beheert het team meer dan 2 miljard euro. Meer en meer institutionele beleggers zijn op zoek naar verantwoorde en duurzame beleggingsstrategieën. Met een focus op het selecteren van duurzame aandelen van hogere kwaliteit zal de strategie blijven voortbouwen op haar succesvolle track record.

Strategie omschrijving

De European Sustainable Equity strategie belegt in een gediversifieerde aandelenportefeuille. De strategie combineert risico´s en mogelijkheden verbonden met omgevings-, sociale en bestuursfactoren (ESG-factoren) met een grondige financiële analyse van bedrijven. Op deze manier houden we rekening met factoren die vaak buiten het bereik van de traditionele financiële analyse liggen, maar een aanzienlijke impact kunnen hebben op lange termijn performance.

De portefeuillestrategie bestaat uit 50 tot 90 zeer overtuigende duurzame namen. We streven ernaar om de beste aandelen per sector te selecteren en het grootste deel van het risicobudget toe te wijzen aan de aandelenselectie. De omvang van de positie reflecteert het opwaartse potentieel van het bedrijf, rekening houdend met de risico´s en de mate van overtuiging. We streven ernaar om de reguliere MSCI Europe Index met 2,0% per jaar te overtreffen.

In onze aandelen selectieprocedure gebruiken we zowel absolute en relatieve ESG-criteria. We beginnen met het screenen van de relatieve (‘best-in-class’) criteria. We sluiten bedrijven uit op basis van diverse absolute ESG-criteria. We combineren kwalitatief en fundamenteel onderzoek dat we krijgen van onze Global Equity Research analisten. Op basis hiervan bepalen we of we de aandelen in de portefeuille opnemen.

Kerncijfers

Beleggingsuniversum Europese aandelen
Europese aandelen Duurzaam
Benchmark MSCI DM World Index (net)
Beoogde ex-ante tracking error 4%
Basisvaluta Euro
Maximale sector-exposure +/- 5% t.o.v. de index
Maximale aandelenpositie 10%
Maximale aandelenpositie 10%
Aantal posities Doorgaans 50-90
Gebruik van derivaten We mogen alleen gebruik maken van derivaten voor doeleinden als afdekken en efficiënt portefeuillebeheer. Het in Luxemburg gevestigde fonds voldoet aan de UCITS IV-regelgeving en beperkingen

NN Investment Partners

+32 2 504 47 00

question@nnip.com

Key elements

 • Beleggen in duurzame ondernemingen biedt aantrekkelijke mogelijkheden
 • Actief aandeelhouderschap is een integraal onderdeel van de strategie
 • Bewezen strategie met uitstekend track record

Documenten

Het verzamelen van duurzame gegevens

We starten het beleggingsproces met het bepalen van het universum van duurzame aandelen. Bij de beoordeling van de duurzaamheid van bedrijven maken we gebruik van Sustainalytics, een onafhankelijk wereldwijd onderzoeksbureau voor informatie over de ESG-performance van bedrijven. We ontvangen de duurzaamheidsgegevens die we nodig hebben via een web-tool van Sustainalytics. Via deze tool passen we onze ESG-criteria toe op ongeveer 2500 aandelen uit ontwikkelde marken. In aanvulling op de gegevens van Sustainalytics maken onze onderzoeksanalisten gebruik van directe bedrijfscontacten op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken, ESG-makelaarsrapporten, en besprekingen met NGO’s.

Het bepalen van het duurzame universum

We gebruiken ons ESG-onderzoek om twee screenings uit te voeren om een in aanmerking komend universum van aandelen te bepalen:

 • Relatieve screening (best-in-class criteria) - We onderwerpen eerst bedrijven in elke globale sector aan een relatieve screening waarin we meer dan 150 ESG-gerelateerde algemene en sector-specifieke criteria toepassen. Alleen de bedrijven die in de top 50% scoren van elke sector komen in aanmerking voor opname in ons universum, terwijl bedrijven met een mindere performance onmiddellijk worden uitgesloten.
 • Absolute screening (uitsluitingscriteria) - Daarnaast passen we onze absolute criteria toe. We sluiten bedrijven uit die actief zijn op het gebied van wapens, kernenergie, tabak, gokken, pornografie en de bonthandel. Bedrijven die fundamenteel betrokken zijn bij activiteiten die inbreuk maken op algemeen geaccepteerde normen en waarden (schending van de internationale maatschappelijke wetten en milieu-overeenkomsten en conventies) zijn ook uitgesloten. Uit de eerste 2.500 aandelen uit ontwikkelde markten waar we mee beginnen, komen slechts ongeveer 560 bedrijven in aanmerking voor opname in ons Europees duurzaam belegginsuniversum. Het identificeren van de beste beleggingskan

Het identificeren van de beste beleggingskansen

Om de beste mogelijkheden binnen dit universum te ontdekken, voeren we parallel een fundamentele en kwantitatieve analyse uit. Dit zijn twee onafhankelijke, maar complementaire informatiebronnen voor de portfoliomanagers: 

Fundamentele analyse 

Ons team van 25 wereldwijde aandelenanalisten ondersteunt de portfoliomanagers met diepgaande fundamentele bedrijfsanalyses. De analisten streven naar het genereren van beleggingsideeën en aanbevelingen met toegevoegde waarde door het beoordelen van bedrijven op bottom-up factoren zoals de concurrentiepositie, kwaliteit van het management, toekomstige groeiperspectieven en financiële slagkracht.

Kwantitatieve analyse 

De combinatie van kwantitatieve analyse met fundamenteel onderzoek kan een effectieve manier voor de portfoliomanagers zijn om nieuwe ideeën te identificeren. We maken gebruik van een eigen rangschikkingsinstrument, dat ons helpt bedrijven in te delen op basis van hun aantrekkelijkheid in termen van waardering, kwaliteit en dynamiek. ## Portfoliosamenstelling Op basis van kwantitatief onderzoek, de input van onze bedrijfsanalisten en ESG-criteria, bepaalt de portfoliomanager uiteindelijk welke aantrekkelijk geprijsde aandelen bovengemiddelde groei- en rendementsverwachtingen hebben. Doorgaans worden 50-90 van de meest overtuigende aandelen gebruikt om de portefeuille op te bouwen. ## Op maat gemaakte klantportefeuilles We bieden ook het opzetten van aparte mandaten aan volgens de voorkeuren van klanten met betrekking tot de best-in-class en uitsluitingscriteria. Het diepgaande onderzoek van onze ESG-gegevens/onderzoeksbureau geeft ons veel flexibiliteit op dit gebied.

Rapportage

We brengen maand-, kwartaal- en jaarrapportages uit. Onze uitgebreide kwartaalrapportages bevatten financiële (performance, transacties) en niet-financiële informatie (algemeen ESG-nieuws, ESG-bedrijfsnieuws, thema-bijdragen, onze proxy voting activiteiten) om onze klanten inzicht te geven in duurzaamheidstrends zowel binnen onze portefeuille als de uitgebreidere markt.

NN Investment Partners

+32 2 504 47 00

question@nnip.com

Key elements

 • Beleggen in duurzame ondernemingen biedt aantrekkelijke mogelijkheden
 • Actief aandeelhouderschap is een integraal onderdeel van de strategie
 • Bewezen strategie met uitstekend track record


Hendrik-Jan Boer

Hendrik-Jan Boer

Head of Sustainable Investments and Senior Portfolio Manager, Sustainable Equity

Ervaring sinds 1990

 Alex Zuiderwijk

Alex Zuiderwijk

Senior Portfolio Manager, Sustainable Equity

Ervaring sinds 1999

Jeroen Brand

Jeroen Brand

Senior Portfolio Manager, Sustainable Equity

Ervaring sinds 2001

NN Investment Partners

+32 2 504 47 00

question@nnip.com

Key elements

 • Beleggen in duurzame ondernemingen biedt aantrekkelijke mogelijkheden
 • Actief aandeelhouderschap is een integraal onderdeel van de strategie
 • Bewezen strategie met uitstekend track record