Integrace správy a řízení společnosti Delta Lloyd Asset Management

31. května 2017 skupina NN Group převzala společnost Delta Lloyd a současně s tím začala integrovat její aktivity v Nizozemsku a Belgii s cílem maximálně využít většího rozsahu a kapacit obou společností. Věříme, že tento krok povede k efektivnějšímu fungování obou společností a ke zvýšení úrovně služeb poskytovaných našim klientům. Dále předpokládáme, že toto sjednocení posílí naši pozici na nizozemském a belgickém trhu, a zároveň nám pomůže zdokonalit služby a produkty, které nabízíme, stejně tak jako vztahy s našimi obchodními partnery.

Spojení produktů společností Delta Lloyd Asset Management a NN Investment Partners je založeno na důkladné analýze, která plně zohledňuje nejlepší zájmy našich klientů, stejně tak jako povinnosti, které vůči nim máme. Sloučením šesti lucemburských podfondů Delta Lloyd SICAV s podfondy NN (L) SICAV se snažíme optimalizovat naši produktovou nabídku a dosáhnout tak ještě větší transparentnosti a přehlednosti.

Přehled slučovaných fondů:

Slučované fondy Přijímací fondy
Delta Lloyd L Bond Euro NN (L) Euro Fixed Income
Delta Lloyd L European Participation Fund NN (L) European Participation Equity
Delta Lloyd L European Fund NN (L) European Sustainable Equity
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund NN (L) Global Equity Impact Opportunities
Delta Lloyd L Global Fund NN (L) Global Sustainable Equity
Delta Lloyd L Global Property Fund NN (L) Global Real Estate

Dne 15. září 2017 akcionáři odsouhlasili návrh sloučení společností. Rozhodnutí bylo zveřejněno 11. října 2015.

Více informací o integraci společností naleznete zde.