Naše dědictví

Prvopočátek – společnosti De Nederlanden a De Nationale

NN Investment Partners je správcem aktiv nizozemského koncernu NN Group, veřejně obchodované společnosti zapsané na burze Euronext Amsterdam. Jedná se o investiční společnost s významnou účastí na globálních trzích, která se zaměřuje na vyhledávání nových tržních příležitostí s primárním cílem pomoci klientům dosáhnout jejich finančních cílů.

Společnost NN Investment Partners působí prostřednictvím svých regionálních kanceláří na zahraničních trzích napříč Evropou, Latinskou Amerikou, Asií a Blízkým východem.

Dlouholetá historie společnosti se začala psát již v roce 1845.

 • V roce 1932 vzniklo spojenectví mezi dvěma významnými hráči nizozemského pojistného trhu, společností De Nederlanden (založenou v roce 1845) a De Nationale (založenou roku 1863), které o tři desetiletí později vyústilo v jejich fúzi. Nově vzniklá společnost Nationale Nederlanden (NN) začala používat nyní již známé logo „N“.
 • Již koncem 80. let se společnost NN stala jednou z největších pojišťoven v Nizozemsku s mezinárodní působností a s ambicí nabízet kompletní spektrum finančních služeb.
 • Za účelem dosažení svých ambicí spojila Nationale Nederlanden v roce 1991 síly s NMB Postbank, čímž vznikla Internationale Nederlanden Groep, dnes známější jako skupina ING.
 • Společnost ING Investment Management, předchůdce dnešního NN Investment Partners, vznikla v roce 1994 jako správce aktiv bankovního a pojišťovacího sektoru. V průběhu deseti let se zařadila mezi přední světové hráče v oblasti správy aktiv.
 • Během úvěrové krize v roce 2008 požádala ING Group o finanční podporu od nizozemské vlády. Poskytnutí této podpory bylo podmíněno odprodejem pojišťovací divize a divize pro správu aktiv, které byly následně v roce 2014 zapsány pod názvem NN Group na akciovou burzu Euronext Amsterdam.
 • V roce 2015 byl správce aktiv přejmenován na NN Investment Partners, čímž byl zdůrazněn jeden z nejdůležitějších aspektů naší společnosti – partnerství.

Vznik profesionálního správce aktiv

Společnost se vždy snažila využívat nové příležitosti a zavádět inovace tak, aby vyhověla neustále se vyvíjejícím požadavkům a potřebám svých klientů:

 • V roce 1993 naše společnost jako jedna z prvních na trhu zavedla strategii dluhopisů rozvíjejících se trhů (Emerging Market Debt).
 • Jako jeden z prvních signatářů Zásad odpovědného investování OSN založila společnost v roce 2000 strategii Global Sustainable Equity a v roce 2005 pak její evropskou odnož European Sustainable Equity. V roce 2016 došlo k dalšímu rozšíření nabídky odpovědných investičních strategií.
 • Společnost NNIP se snaží exportovat své rozsáhlé zkušenosti z penzijního sektoru v Nizozemsku, jednoho z nejvyspělejších penzijních trhů na světě, do Japonska nebo zemí Latinské Ameriky.
 • S tím, jak se svět neustále mění, tak také běžní lidé začali postupně přejímat odpovědnost za svou finanční budoucnost. V důsledku toho začala společnost rozšiřovat své služby o nabídku fondů speciálně ušitých na míru pro potřeby spotřebitelů - soukromých investorů.
 • Společnost neustále rozšiřovala rozsah svých distribučních kanálů prostřednictvím některých z největších světových bank pro retailovou a soukromou klientelu, a v poslední době také prostřednictvím své vlastní přímé distribuční platformy pro prodej podílových fondů.

Proto jsme partnery

Při naplňování našeho poslání vycházíme ze tří základních hodnot: care – péče a laskavost, clear – srozumitelnost a transparentnost, commit – spolehlivost a důvěra. Péče a laskavost znamenají, že lidem nabízíme možnost využít jejich potenciál. Vzájemně se respektujeme a vážíme si světa, ve kterém žijeme. Srozumitelnost a transparentnost zdůrazňují, že komunikujeme proaktivně a upřímně. Jsme dostupní a otevření. Spolehlivost a důvěra znamenají, že jednáme čestně a při podnikání myslíme na budoucnost.

Jako správce aktiv soukromých osob, penzijních fondů, pojistitelů, rodinných firem, nezávislých finančních poradců a bank věří společnost NN Investment Partners v úzkou spolupráci, společný rozvoj a sladění vlastních zájmů coby důvěryhodného finančního partnera se zájmy všech zúčastněných stran. V tomto duchu NNIP poskytuje širokou škálu řešení zahrnujících:

 • produkty v oblasti dluhopisů (fixního výnosu), akcií a Multi-Asset strategií (tj. investiční řešení kombinující více druhů aktiv),
 • řešení ušitá na míru podle konkrétních potřeb klientů (včetně lokálních podílových fondů a oddělených zákaznických účtů),
 • pojišťovací strategie a penzijní řešení ušitá na míru pro fyzické osoby i podniky,
 • výběr správců, tvorba portfolia a jeho monitorování prostřednictvím dceřiné společnosti Altis,
 • přímé distribuční platformy pro prodej podílových fondů jako je FitVermogen v Nizozemsku, nebo podobné platformy v Polsku a České republice.

Být partnerem ve světě financí znamená pro každého něco jiného. Někteří lidé požadují hluboké ekonomické znalosti, jiní hledají spíše jednoduché řešení. Společnost NNIP pomáhá lidi vzdělávat a zvyšovat jejich kompetence – činí oblast financí srozumitelnější a jasnější a poskytuje řešení ušitá na míru, která dokazují, že nám záleží na tom, co naši zákazníci skutečně potřebují.