Řešení (Odborné znalosti)

Dluhopisy (fixní výnosy)

Společnost NN Investment Partners nabízí atraktivní řešení v oblasti dluhopisů (fixních výnosů) pro veškeré potřeby svých klientů.

Akcie

Společnost NN Investment Partners nabízí zajímavé akciové strategie pro retailové i institucionální klienty.

Multi-asset

Společnost NN Investment Partners nabízí zajímavá investiční řešení v oblasti multi-asset a systematických investic pro institucionální i retailové klienty.

Nabízená řešení

Vedle svých investičních strategií nabízí společnost NN Investment Partners různá řešení a služby v celém hodnotovém řetězci správy aktiv. Tato řešení naplňují potřeby konkrétních klientů a klientských segmentů ve správě a řízení jejich aktiv a účetních rozvah. Rozsah těchto služeb sahá od svěřenecké správy a investic zaměřených na pokrytí závazků (Liability Driven Investments) až k poradenství a optimalizaci strategické, dynamické a taktické alokace aktiv.