Zákazníci

Úspěšná historie společnosti NN Investment Partners v oblasti správy aktiv sahá až do roku 1845 a odráží dvoje kořeny společnosti coby pojistitele a banky. Klienti mohou využívat více než čtyřicetileté zkušenosti v oblasti správy penzijních fondů v Nizozemsku, což je jeden z nejsofistikovanějších světových penzijních trhů.

Slova „Investment Partners“ neboli investiční partneři v názvu společnosti podtrhují přesvědčení, že díky partnerství a spolupráci s klienty může společnost NN Investment Partners nabízet atraktivní a relevantní řešení, která naplňují potřeby klientů. Společnost NN Investment Partners je odhodlána zajišťovat odborné znalosti a zdroje potřebné k dosažení či dokonce překročení investičních cílů stanovených klienty nebo jejich jménem.

Chceme svým klientům pomoci dosahovat jejich finančních cílů.

Institucionální investoři

Institucionální investoři působí v komplexním a dynamickém prostředí. Společnost NN IP buduje se svými institucionálními klienty dlouhodobé vztahy, ať už se jedná o penzijní fondy, pojistitele nebo neziskové organizace, a vytváří řešení, která jim pomáhají dosahovat jejich konkrétních investičních cílů.

Poradci

Banky, investiční platformy a další finanční poradci potřebují kompletní sadu nástrojů a komplexní odborné znalosti, aby svým klientům mohli efektivně poskytovat služby. Společnost NN IP buduje strategická partnerství s poradci a poskytuje jim řadu finančních produktů a přístup ke svým specializovaným znalostem.

Soukromí investoři

Finanční zdraví je pro soukromé investory nyní i do budoucna hlavním cílem. Společnost NN IP nabízí řešení, která jim umožňují realizaci jejich cílů a přípravu na významné životní milníky.

Více informací o našich nabídkách pro soukromé investory najdete zde.