Zvyšujeme zabezpečení klientské aplikace NNinvestor

12/06/2017

V NN Investment Partners se vždy snažíme zajistit nejvyšší možnou bezpečnost svých aplikací užívaných klienty.

K 1. červenci 2017 proto dále posilujeme ochranu  aplikace NNinvestor proti kybernetickým bezpečnostním hrozbám a rizikům. V návaznosti na toto posílení ochrany jsme nuceni přestat podporovat webový prohlížeč Internet Explorer verze 8.0. Jestliže tuto verzi prohlížeče stále ještě používáte, doporučujeme provést aktualizaci na vyšší verzi (ev. použití některého z jiných podporovaných webových prohlížečů).

Děkujeme za spolupráci,
NN Investment Partners