iMěsíčník

iMěsíčník 04/2018: Investoři nacházejí útočiště na rozvíjejících se trzích

25/04/2018

Obnovený růst domácí poptávky na rozvíjejících se trzích je s výjimkou Číny stále pozitivní. Na dále je navíc podporován uvolněnou měnovou politikou. Přestože by se mohlo zdát, že rozvíjejícím se trhům nadcházejí těžké časy, opak je pravdou. Vysvětlíme proč.

iMěsíčník 03/2018: Přejde politická nejistota z USA přes Atlantik?

21/03/2018

Dvě nejdůležitější evropské politické události v poslední době se o žádné nepříjemné překvapení nepostaraly. Očekáváme, že zdrojem výkyvů a obav na trzích v roce 2018 se může stát spíše politika USA .

iMěsíčník 02/2018: Korekce, která na sebe nechala dlouho čekat

23/02/2018

Akciové trhy nebyly svědky výraznější korekce od začátku roku 2016 a na našich monitorech v posledních měsících blikaly varovné kontrolky v podobě přehnaného optimismu investorů. Korekce z prvního únorového týdne si tak dala hodně na čas, věříme však, že z fundamentálního pohledu se toho mnoho nezměnilo.

iMěsíčník 01/2018: Jaký leden na trzích, takový i celý rok?

24/01/2018

Tento rok začal stejně, jak skončil ten předešlý. Díky neustále se zlepšujícím ekonomickým datům a pozitivní náladě investorů se dařilo rizikovým aktivům. Z behaviorálního pohledu se však pro blízkou budoucnost objevilo pár varovných signálů. V našich smíšených fondech jsme proto dočasně snížili podíl akciových investic.

iMěsíčník 12/2017: Býčí trh může pokračovat i v roce 2018

22/12/2017

Vývoj akciového trhu vidíme v roce 2018 pozitivně, a to zejména díky příznivému makroekonomickému prostředí a dvoucifernému růstu výnosů po celém světě. Mezi akciovými trhy preferujeme Japonsko.

iMěsíčník 11/2017: Trhy ve vleku politických událostí

14/11/2017

Dění na politické scéně může mít významný dopad na trhy a ekonomiku po celém světě. V současné době investoři čelí poměrně velkému množství zásadních událostí v této oblasti, které mohou mít potenciálně významné důsledky. Jedná se především o dění v Evropě (Španělsko, politika ECB), v USA (volba nového předsedy Fedu) a v Japonsku (volební vítězství premiéra Abeho).

iMěsíčník 10/2017: Odolnost růstu rozvíjejících se trhů

17/10/2017

V několika minulých týdnech se musely kapitálové trhy v rozvíjejících se ekonomikách vyrovnat se změnou očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb ze strany FEDu. Akciové i dluhopisové trhy však tyto události strávily relativně dobře a nezaznamenaly žádné výraznější výkyvy. Jako mnohem důležitější se ukázala skutečnost, že růst domácí poptávky na rozvíjejících se trzích stále sílí a společně s exportem patří k hlavním motorům růstu.

iMěsíčník 09/2017: Světová ekonomika roste, jeví ale známky únavy

11/09/2017

Světová ekonomika se v uplynulých měsících vyvíjela příznivě. Inflace byla i nadále nízká, ačkoliv jsme na trzích práce mohli pozorovat jisté oživení, což v minulosti vedlo k růstu mezd a tím tedy zprostředkovaně také k růstu inflace. Pozitivně hodnotíme také fakt, že centrální banky zatím nespěchají se zpřísňováním měnové politiky.

iMěsíčník 08/2017: Společensky odpovědné investování získává na popularitě u institucionálních i privátních investorů

17/08/2017

Světová finanční krize, následný růst nezaměstnanosti a vyčerpané státní finance podnítily investory na vyspělých trzích k hledání nových efektivnějších cest, jak řešit přetrvávající problémy ve společnosti. Téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti tak postupně proniká do oblasti kolektivního investování a tento trend sílí i na českém trhu. Na trhu se objevuje čím dál více fondů, které investují výhradně do takových firem, jež svou obchodní aktivitou i firemní kulturou splňují požadavky strategií společensky odpovědného investování.

iMěsíčník 07/2017: Evropské akcie mají našlápnuto

19/07/2017

Akciové trhy zůstávají atraktivní díky pozitivnímu vývoji makroekonomických ukazatelů a dynamice růstu zisků. Vynikají zejména akcie evropských společností, které vykazují nejvyšší růst zisků, nižší stupeň rizika a atraktivní relativní i absolutní ocenění. Z pohledu rozložení investovaného majetku mezi různé světové sektory a typy aktiv (tzv. taktická alokace aktiv) v NNIP i nadále preferujeme právě evropské akcie.