iMěsíčník

iMěsíčník 07/2018: Investiční výhled na druhé pololetí 2018 - konsolidace trhů, ale i pár slunečných dní

17/07/2018

Krátkodobé ukazatele reflektující vývoj světové ekonomiky jsou pozitivní. Výdaje spotřebitelů rostou stejně jako investiční výdaje firem, které jsou podporovány rostoucími zisky i vysokou důvěrou. ● Přestože se investiční prostředí zdá být pro riziková aktiva příznivé, sentiment investorů mohou oslabovat rizikové faktory týkající se mezinárodního obchodu a politické situace v eurozóně. ● Akcie jsou podporovány růstem výnosů, atraktivní rizikovou prémií a obezřetným postojem investorů. ● Vztah rizika a výnosu se změnil, a proto lepší diverzifikace do aktiv, která generují výnos bez ohledu na vývoj trhu, se jeví jako klíčová. Příležitosti nabízí například dluhopisy rozvíjejících se trhů s krátkou splatností , dluhopisy okrajových zemí (ještě méně rozvinuté než rozvíjející se trhy), případně odpovědné investování.

iMěsíčník 06/2018: V Itálii se kormidla ujímá populistická koalice

14/06/2018

Itálie se prozatím dokázala vyhnout předčasným volbám, avšak tamní politické drama spustilo na trzích výrazný výprodej italských aktiv. Tato krize a následná reakce finančních trhů na dění v Itálii rozvířila debatu ohledně možného rizika rozpadu eurozóny.

iMěsíčník 05/2018: Trhy posílají investorům matoucí signály

21/05/2018

Letošní rok se od toho loňského začíná dost lišit. Zatímco rok 2017 byl plný pozitivních překvapení a dobrých zpráv týkajících se vývoje ekonomiky i politiky, nyní investoři čelí větší nejistotě a méně stabilnímu prostředí. V uplynulých třech měsících vzrostla nejistota, což se projevuje vyšším kolísáním cen i tím, že si trhy nemohou vybrat směr, kterým se vydají dál. Tedy jestli porostou, nebo budou klesat. Pohybují se tak do strany. Od začátku roku trhy vzrostly v eurovém vyjádření ani ne o procento, zatím co loni za stejnou dobu vyrostly o 4,9 %.

iMěsíčník 04/2018: Investoři nacházejí útočiště na rozvíjejících se trzích

25/04/2018

Obnovený růst domácí poptávky na rozvíjejících se trzích je s výjimkou Číny stále pozitivní. Na dále je navíc podporován uvolněnou měnovou politikou. Přestože by se mohlo zdát, že rozvíjejícím se trhům nadcházejí těžké časy, opak je pravdou. Vysvětlíme proč.

iMěsíčník 03/2018: Přejde politická nejistota z USA přes Atlantik?

21/03/2018

Dvě nejdůležitější evropské politické události v poslední době se o žádné nepříjemné překvapení nepostaraly. Očekáváme, že zdrojem výkyvů a obav na trzích v roce 2018 se může stát spíše politika USA .

iMěsíčník 02/2018: Korekce, která na sebe nechala dlouho čekat

23/02/2018

Akciové trhy nebyly svědky výraznější korekce od začátku roku 2016 a na našich monitorech v posledních měsících blikaly varovné kontrolky v podobě přehnaného optimismu investorů. Korekce z prvního únorového týdne si tak dala hodně na čas, věříme však, že z fundamentálního pohledu se toho mnoho nezměnilo.

iMěsíčník 01/2018: Jaký leden na trzích, takový i celý rok?

24/01/2018

Tento rok začal stejně, jak skončil ten předešlý. Díky neustále se zlepšujícím ekonomickým datům a pozitivní náladě investorů se dařilo rizikovým aktivům. Z behaviorálního pohledu se však pro blízkou budoucnost objevilo pár varovných signálů. V našich smíšených fondech jsme proto dočasně snížili podíl akciových investic.

iMěsíčník 12/2017: Býčí trh může pokračovat i v roce 2018

22/12/2017

Vývoj akciového trhu vidíme v roce 2018 pozitivně, a to zejména díky příznivému makroekonomickému prostředí a dvoucifernému růstu výnosů po celém světě. Mezi akciovými trhy preferujeme Japonsko.

iMěsíčník 11/2017: Trhy ve vleku politických událostí

14/11/2017

Dění na politické scéně může mít významný dopad na trhy a ekonomiku po celém světě. V současné době investoři čelí poměrně velkému množství zásadních událostí v této oblasti, které mohou mít potenciálně významné důsledky. Jedná se především o dění v Evropě (Španělsko, politika ECB), v USA (volba nového předsedy Fedu) a v Japonsku (volební vítězství premiéra Abeho).

iMěsíčník 10/2017: Odolnost růstu rozvíjejících se trhů

17/10/2017

V několika minulých týdnech se musely kapitálové trhy v rozvíjejících se ekonomikách vyrovnat se změnou očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb ze strany FEDu. Akciové i dluhopisové trhy však tyto události strávily relativně dobře a nezaznamenaly žádné výraznější výkyvy. Jako mnohem důležitější se ukázala skutečnost, že růst domácí poptávky na rozvíjejících se trzích stále sílí a společně s exportem patří k hlavním motorům růstu.