iMěsíčník

iMěsíčník 01/2018: Jaký leden na trzích, takový i celý rok?

24/01/2018

Tento rok začal stejně, jak skončil ten předešlý. Díky neustále se zlepšujícím ekonomickým datům a pozitivní náladě investorů se dařilo rizikovým aktivům. Z behaviorálního pohledu se však pro blízkou budoucnost objevilo pár varovných signálů. V našich smíšených fondech jsme proto dočasně snížili podíl akciových investic.

iMěsíčník 12/2017: Býčí trh může pokračovat i v roce 2018

22/12/2017

Vývoj akciového trhu vidíme v roce 2018 pozitivně, a to zejména díky příznivému makroekonomickému prostředí a dvoucifernému růstu výnosů po celém světě. Mezi akciovými trhy preferujeme Japonsko.

iMěsíčník 11/2017: Trhy ve vleku politických událostí

14/11/2017

Dění na politické scéně může mít významný dopad na trhy a ekonomiku po celém světě. V současné době investoři čelí poměrně velkému množství zásadních událostí v této oblasti, které mohou mít potenciálně významné důsledky. Jedná se především o dění v Evropě (Španělsko, politika ECB), v USA (volba nového předsedy Fedu) a v Japonsku (volební vítězství premiéra Abeho).

iMěsíčník 10/2017: Odolnost růstu rozvíjejících se trhů

17/10/2017

V několika minulých týdnech se musely kapitálové trhy v rozvíjejících se ekonomikách vyrovnat se změnou očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb ze strany FEDu. Akciové i dluhopisové trhy však tyto události strávily relativně dobře a nezaznamenaly žádné výraznější výkyvy. Jako mnohem důležitější se ukázala skutečnost, že růst domácí poptávky na rozvíjejících se trzích stále sílí a společně s exportem patří k hlavním motorům růstu.

iMěsíčník 09/2017: Světová ekonomika roste, jeví ale známky únavy

11/09/2017

Světová ekonomika se v uplynulých měsících vyvíjela příznivě. Inflace byla i nadále nízká, ačkoliv jsme na trzích práce mohli pozorovat jisté oživení, což v minulosti vedlo k růstu mezd a tím tedy zprostředkovaně také k růstu inflace. Pozitivně hodnotíme také fakt, že centrální banky zatím nespěchají se zpřísňováním měnové politiky.

iMěsíčník 08/2017: Společensky odpovědné investování získává na popularitě u institucionálních i privátních investorů

17/08/2017

Světová finanční krize, následný růst nezaměstnanosti a vyčerpané státní finance podnítily investory na vyspělých trzích k hledání nových efektivnějších cest, jak řešit přetrvávající problémy ve společnosti. Téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti tak postupně proniká do oblasti kolektivního investování a tento trend sílí i na českém trhu. Na trhu se objevuje čím dál více fondů, které investují výhradně do takových firem, jež svou obchodní aktivitou i firemní kulturou splňují požadavky strategií společensky odpovědného investování.

iMěsíčník 07/2017: Evropské akcie mají našlápnuto

19/07/2017

Akciové trhy zůstávají atraktivní díky pozitivnímu vývoji makroekonomických ukazatelů a dynamice růstu zisků. Vynikají zejména akcie evropských společností, které vykazují nejvyšší růst zisků, nižší stupeň rizika a atraktivní relativní i absolutní ocenění. Z pohledu rozložení investovaného majetku mezi různé světové sektory a typy aktiv (tzv. taktická alokace aktiv) v NNIP i nadále preferujeme právě evropské akcie.

iMěsíčník 06/2017: Oživení ve východním bloku Evropy podporuje atraktivní investiční příběh

15/06/2017

Návrat konjunktury do ekonomik východního bloku Evropy se stává již nesporným faktem. Silný růst HDP, bilance státního rozpočtu v přebytku nebo rekordně nízká nezaměstnanost – pro někoho možná jenom nehmatatelná čísla statistik a novinových titulků. Určitě jste si ale všimli bující výstavby komerčních a bytových komplexů, nově otvíraných obchodů a restaurací nebo třeba souseda v novém autě. A všimli jste si také růstu cen akcií?

iMěsíčník 05/2017: Macron je novým francouzským prezidentem. Co od něj můžeme čekat?

22/05/2017

Centristický politik Emmanuel Macron byl zvolen novým prezidentem Francie. Svou pravicovou soupeřku Marine Le Pen porazil s pohodlným náskokem 32 procentních bodů. Macronovo vítězství bylo očekáváno, přesto však na trzích došlo k určitým krátkodobým pohybům. Očekává se, že Macron bude prosazovat sociálně-liberální politiku s důrazem na snižování vládních nákladů a reformu francouzské ekonomiky.

iMěsíčník 04/2017: Evropské finanční trhy mají potenciál, navzdory přetrvávajícím politickým nejistotám

19/04/2017

Volby v Nizozemí – první překážka období voleb v zemích EU překonána • Opravdovou zkouškou Evropy budou volby ve Francii • Toto by mohl být začátek lepšího vývoje trhů eurozóny • Rozvodové řízení Británie a Evropy oficiálně zahájeno • Zvýšili jsme preferenci akcií eurozóny • Světový den investičních fondů – kampaň „Nebuď pozadu, žij dopředu“