iMěsíčník

iMěsíčník 12/2018: Automobilový sektor stojí na prahu oživení

17/12/2018

Evropská unie zavedla nové standardy pro testování emisí, což negativně dopadlo na výrobce aut i jejich dodavatele. V Číně navíc došlo k propadu v prodejích aut. Dopad nových evropských pravidel však trh již téměř absorboval a výhled na prodej aut v Číně je na příští rok pozitivní. Ocenění tohoto odvětví se momentálně blíží úrovním typickým pro recesi. Očekáváme, že jakmile se prodeje zvednou, celý sektor může začít růst, což bude pro dodavatele automobilových dílů představovat významný stimul.

iMěsíčník 11/2018: Tři scénáře brexitu a jejich dopad na finanční trhy

16/11/2018

Ačkoliv se poslední říjnový týden měly Evropská Unie spolu s Velkou Británií domluvit na přechodném období, které by umožnilo bezproblémový odchod Británie z Unie, nestalo se tak. Bylo jasné, že k dohodě obě strany do konce října nedospějí. Tlak na dosažení dohody, kterou ještě musí schválit britský parlament, přitom výrazně roste. V současné době Evropská unie jedná s britskou vládou o spolupráci v přechodném období, které začne platit 29. března příštího roku. V tento den Velká Británie oficiálně přestane být členem Evropské unie. Během tohoto období budou mít obě strany čas a prostor vyjednat podobu nové obchodní dohody, která bude upravovat jejich vzájemné vztahy.

iMěsíčník 10/2018: Odpovědné investování - strategie, která se dlouhodobě vyplácí a poráží trh

16/10/2018

Henry Ford kdysi řekl, že žádná firma nepřežije, pokud nevytváří zisk. Ale také nepřežije, pokud bude vytvářet pouze zisk. Tato myšlenka skvěle ilustruje základní princip ESG (Environmental, Social, Governance) strategií. Společnost NN Investment Partners začala implementovat kritéria odpovědného investování do investičního procesu již v roce 2000. Až v posledních letech však zažívají odpovědné strategie skutečný boom a potvrzují, že v dlouhém i krátkém období dokáží ve srovnání trhem přinášet vyšší výnosy. V současné době spravujeme v těchto strategiích přes 11 miliard eur a aktivně přispíváme k udržitelné budoucnosti.

iMěsíčník 09/2018: Riziko, že se turecká krize rozšíří, je podle nás malé. Přesto se vyplatí trhy sledovat.

18/09/2018

Ekonomické problémy Turecka a rostoucí napětí mezi ním a Spojenými státy vedly u světových investorů k poklesu důvěry v aktiva rozvíjejících se trhů. Tým NN Investment Partners specializující se na smíšené strategie identifikoval kromě turecké ekonomické krize také další faktory, které mohou ovlivnit další vývoj na akciových trzích a které se vyplatí sledovat. Jde o pozvolnější růst zisků, které trhům poskytují slabší podporu, horší náladu investorů, vývoj technických ukazatelů a faktory souvisejícími s geopolitickými riziky. Pří kladem může být mezinárodní obchodní politika nebo diskuze ohledně italského rozpočtu.

iMěsíčník 08/2018: Společensky odpovědné investování zažívá boom. Za poslední dva roky do něj přiteklo 5 bilionů dolarů.

17/08/2018

Výnosy vyšší o 20 %, spokojení zaměstnanci, udržitelný rozvoj, příroda zachovaná budoucím generacím. Tato kritéria nesplňují jen prvoplánovitě zelené firmy, ale třeba i americký řetězec Starbucks. Stejně jako se dnes mění přístup zaměstnanců k firmám, mění se i přístup k jejich produktům. Lidé čím dál více kladou důraz na hodnoty a poslání firmy, ve které pracují. Zákazníci podle průzkumů stále častěji řeší, zda jsou výrobky, které kupují, vyrobeny férově a šetrně k životnímu prostředí. Do popředí zájmu se dostávají více a více značky s dobrým jménem. Navíc je dnes pomocí sociálních sítí snadné proměnit etické pochybení firem v mediální skandál, který může mít fatální dopady i na dobře prosperující firmu. Společnosti, které v takovém prostředí jednají eticky, dlouhodobě prosperují.

iMěsíčník 07/2018: Investiční výhled na druhé pololetí 2018 - konsolidace trhů, ale i pár slunečných dní

17/07/2018

Krátkodobé ukazatele reflektující vývoj světové ekonomiky jsou pozitivní. Výdaje spotřebitelů rostou stejně jako investiční výdaje firem, které jsou podporovány rostoucími zisky i vysokou důvěrou. ● Přestože se investiční prostředí zdá být pro riziková aktiva příznivé, sentiment investorů mohou oslabovat rizikové faktory týkající se mezinárodního obchodu a politické situace v eurozóně. ● Akcie jsou podporovány růstem výnosů, atraktivní rizikovou prémií a obezřetným postojem investorů. ● Vztah rizika a výnosu se změnil, a proto lepší diverzifikace do aktiv, která generují výnos bez ohledu na vývoj trhu, se jeví jako klíčová. Příležitosti nabízí například dluhopisy rozvíjejících se trhů s krátkou splatností , dluhopisy okrajových zemí (ještě méně rozvinuté než rozvíjející se trhy), případně odpovědné investování.

iMěsíčník 06/2018: V Itálii se kormidla ujímá populistická koalice

14/06/2018

Itálie se prozatím dokázala vyhnout předčasným volbám, avšak tamní politické drama spustilo na trzích výrazný výprodej italských aktiv. Tato krize a následná reakce finančních trhů na dění v Itálii rozvířila debatu ohledně možného rizika rozpadu eurozóny.

iMěsíčník 05/2018: Trhy posílají investorům matoucí signály

21/05/2018

Letošní rok se od toho loňského začíná dost lišit. Zatímco rok 2017 byl plný pozitivních překvapení a dobrých zpráv týkajících se vývoje ekonomiky i politiky, nyní investoři čelí větší nejistotě a méně stabilnímu prostředí. V uplynulých třech měsících vzrostla nejistota, což se projevuje vyšším kolísáním cen i tím, že si trhy nemohou vybrat směr, kterým se vydají dál. Tedy jestli porostou, nebo budou klesat. Pohybují se tak do strany. Od začátku roku trhy vzrostly v eurovém vyjádření ani ne o procento, zatím co loni za stejnou dobu vyrostly o 4,9 %.

iMěsíčník 04/2018: Investoři nacházejí útočiště na rozvíjejících se trzích

25/04/2018

Obnovený růst domácí poptávky na rozvíjejících se trzích je s výjimkou Číny stále pozitivní. Na dále je navíc podporován uvolněnou měnovou politikou. Přestože by se mohlo zdát, že rozvíjejícím se trhům nadcházejí těžké časy, opak je pravdou. Vysvětlíme proč.

iMěsíčník 03/2018: Přejde politická nejistota z USA přes Atlantik?

21/03/2018

Dvě nejdůležitější evropské politické události v poslední době se o žádné nepříjemné překvapení nepostaraly. Očekáváme, že zdrojem výkyvů a obav na trzích v roce 2018 se může stát spíše politika USA .