iMěsíčník 05/2018: Trhy posílají investorům matoucí signály

21/05/2018

Letošní rok se od toho loňského začíná dost lišit. Zatímco rok 2017 byl plný pozitivních překvapení a dobrých zpráv týkajících se vývoje ekonomiky i politiky, nyní investoři čelí větší nejistotě a méně stabilnímu prostředí. V uplynulých třech měsících vzrostla nejistota, což se projevuje vyšším kolísáním cen i tím, že si trhy nemohou vybrat směr, kterým se vydají dál. Tedy jestli porostou, nebo budou klesat. Pohybují se tak do strany. Od začátku roku trhy vzrostly v eurovém vyjádření ani ne o procento, zatím co loni za stejnou dobu vyrostly o 4,9 %.