iMěsíčník 12/2018: Automobilový sektor stojí na prahu oživení

17/12/2018

Evropská unie zavedla nové standardy pro testování emisí, což negativně dopadlo na výrobce aut i jejich dodavatele. V Číně navíc došlo k propadu v prodejích aut. Dopad nových evropských pravidel však trh již téměř absorboval a výhled na prodej aut v Číně je na příští rok pozitivní. Ocenění tohoto odvětví se momentálně blíží úrovním typickým pro recesi. Očekáváme, že jakmile se prodeje zvednou, celý sektor může začít růst, což bude pro dodavatele automobilových dílů představovat významný stimul.

  • Po skandálu s dieselovými motory se očekává opětovný růst, který nabízí nové příležitosti výrobcům i dodavatelům.
  • Čína pravděpodobně podpoří automobilový sektor, aby udržela růst HDP a plnila cíle, které si vláda předsevzala.
  • Ocenění akcií je po těžkém roce 2018 téměř na úrovni recese a rostoucí očekávání můžou dodavatelům pomoct.