Multi Asset strategie

Strategie Multi-Asset je komplexní přístup k investování, který umožňuje investorům klidněji proplouvat obdobím tržních výkyvů a okamžitě jednat, jakmile se objeví nové příležitosti. Současné prostředí finančních trhů, plné nečekaných výkyvů a nízkých úrokových sazeb, bude podporovat tyto strategie i nadále.

Multi-Asset je investiční řešení “vše v jednom”, které nabízí jednoduchý způsob, jak dosáhnout větší diverzifikace mezi jednotlivými zdroji příjmu s vyšší flexibilitou a likviditou, než je tomu u většiny alternativních investičních produktů. Naše fondy, které patří do této strategie, jsou navrženy tak, aby uměly rychle reagovat na měnící se tržní prostředí.

Fond NN (L) First Class Multi Asset, zástupce této strategie nabízený v ČR, je dobrým řešením jak pro zkušené tak i začínající investory, kteří chtějí v delším časovém období zhodnotit své finanční rezervy. Hlavním cílem může být například pořízení bydlení, rezerva na pokrytí vzdělání dětí či zajištění finančních potřeb ve stáří.

Chcete investovat do NN Fondů? Napište nám!

Kontaktní formulář


NN (L) First Class Multi Asset

Proč do fondu investovat?


Aktivní správa

Fond aktivně vyhledává atraktivní investiční příležitosti napříč různými druhy aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity a další), regiony a sektory po celém světě. Portfolio manažeři flexibilně upravují složení portfolia fondu podle aktuálního vývoje trhů.

Jasný cíl

Fond nemá žádný srovnávací index (benchmark), ale řídí se strategií celkového výnosu (total return). To znamená, že má jasně definovaný cíl: dosahovat stabilního zhodnocení + 3 % nad peněžní trh (EURIBOR 1M) na 5 letém investičním horizontu.


Kontrola rizika

Druhá, neméně důležitá součást investiční strategie fondu, je snaha omezit možný pokles jeho hodnoty. Tým investičních manažerů při správě fondu zvažuje jak potenciální výnos, tak související rizika, a snaží se udržet kolísavost (volatilitu) fondu do 5 %.

Zkušený tým

Fond je spravován investičním týmem Multi-Asset strategií. Tým sestává z 21 zkušených portfolio manažerů, kteří dohromady spravují investiční portfolia v celkové hodnotě 24 mld. EUR (údaj k 31. 11. 2017)

Jak funguje jeho strategie?

Fond NN (L) First Class Multi Asset investuje velkou část svého portfolia do konzervativních nástrojů a zároveň dokáže využít rizikovější investice pro dlouhodobý růst kapitálu. Jedná se o smíšený fond, jehož cílem je přinést svým investorům dlouhodobý růst kapitálu a zároveň si udržet mírný rizikový profil s cílenou kolísavostí hodnoty 5 % ročně (maximálně 10 %, pokud tak manažer fondu rozhodne). Toho se snaží dosáhnout investováním do různých tříd aktiv, jako jsou státní či firemní dluhopisy, akcie, nemovitosti, měny či komodity. Portfolio manažer řídí fond podle strategie celkového výnosu (Total Return), což znamená, že fond nemá žádný srovnávací index (benchmark), ale cílí svůj roční výnos 3 % nad výnos peněžních trhů (1 měsíční EURIBOR) na 5letém investičním horizontu (před odečtením poplatků).

Ilustrativní příklad:


5 let stabilních výnosů

Fond NN (L) First Class Multi Asset byl založen v říjnu 2011. Nyní, po uplynutí investičního horizontu 5 let, můžeme říci, že fond jasně plní své cíle: přinášet investorům stabilní výnosy a zároveň uhlídat cílenou volatilitu ceny fondu v rozmezí +/- 5 % p.a. Fond dosáhl velmi dobrého zhodnocení, překonal svůj investiční cíl a zároveň dosáhl lepší úrovně ukazatele Sharp Ratio, než řada jeho konkurentů. V uplynulých 5 letech, FCMA zhodnotil o + 3,5 % s průměrnou volatilitou na úrovni 3,9 % (data k 31. 12. 2017).


Základní informace o fondu

Typ fondu Smíšený fond
Měna CZK, EUR
Datum založení 3. 8. 2015, resp. 31. 10. 2011
Strategie Total return (celkový výnos), kombinace různých tříd aktiv
Srovnávací index 1M EURIBOR
Poplatek za správu 1,0 % p.a.
Stupeň rizika


(dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Výkonnost v kalendářních letech v % (třída EUR*)

EUR P Cap CZK P Cap
2017 0,97 -0,69
2016 3,35 2,96
2015 1,98 n/a
2014 8,89 n/a
2013 2,72 n/a
2012 7,53 n/a

Více informací o fondu, včetně důležitých dokumentů ke stažení, naleznete pod odkazem zde.

Klientské centrum
Vstupte zde

Aplikace NNinvestor
Vstupte zde