Investiční příležitosti v České republice a ve střední Evropě


Akciové strategie v CEE

NN (L) International Czech Equity

 • 20 let historie od roku 1997
 • 7 mld. Kč aktiv pod správou
 • od založení překonává svůj benchmark o 2,4 % (NET)
 • 5,7 % (NET) průměrná roční výkonnost od založení
 • přes 50 % akciových titulů je obchodovaných na pražské burze (Index PX)
 • přibližně 70 akciových titulů v portfoliu fondu (zejména velké a zavedené společnosti)
Zdroj: NN Investment Partners data k 30. září 2016
 

NN (L) International Romanian Equity

 • Největší rumunský akciový fond na trhu
 • 107 mln. EUR aktiv pod správou
 • 9 let historie fondu od roku 2008
 • od založení překonává svůj benchmark o 0,2 % (NET)
 • 60 % akciových titulů je obchodovaných na rumunské burze (Index BET)
Zdroj: NN Investment Partners data k 30. září 2016
 

Střední Evropa v bodech

 • 25 let tržní ekonomiky
 • Populace nad 110 mln. obyvatel
 • Všechny* země jsou součástí NATO a EU
 • Všechny* země jsou na cestě k přijetí Eura
 • Stabilní demokratické režimy
 • Zdravá fiskální politika
 • Jen mírné rozpočtové schodky (pod průměrem EU)
 • Kvalifikovaná a vzdělaná pracovní síla
 • HDP stále pod průměrem EU –> prostor pro růst
 • Rozvíjející se infrastruktura
 • Sektory s potenciálem růstu
ČR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko

Výhody regionu

Vyšší ekonomický růst a zisky
Ekonomický růst ve střední Evropě („CEE*“) převyšuje růst vyspělých trhů. Pokračující příběh přibližování (konvergence) regionu CE k vyspělým trhům bude i nadále podporovat růst zisků firem a cen akcií s tím, jak se budou vyspělé evropské ekonomiky nadále zotavovat.

Omezená makroekonomická nerovnováha
Země v regionu CE nemají žádné velké fiskální deficity, ani deficity běžného účtu platební bilance a to samé platí pro domácnosti a společnosti; ambice přijetí Eura nutí země k fiskální disciplíně.

Nižší volatilita trhů ve srovnání s ostatními rozvíjejícími se ekonomikami
Lokální akciové trhy mají omezenou korelaci s ostatními rozvíjejícími se ekonomikami.

Minimální riziko politické nestability
Země v regionu CE jsou součástí NATO a EU, což výrazně zvyšuje jejich politickou stabilitu.

ČR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko

Proč investovat do regionu CEE?

 • Nízká inflace a klesající úrokové míry
 • Nízké náklady práce a vysoce vzdělaná pracovní síla
  Náklady práce v CE regionu představují přibližně 1/3 těchto nákladů v západních zemích EU
 • Stabilní měnové kurzy navázané na Euro
  Lokální měny jsou stabilní a jsou používané jako nástroj lokální monetární politiky
 • Vysoké dividendové výnosy
  Všechny akciové trhy CE jsou v čele top 10 světových akciových trhů s nejvyššími dividendovými výnosy
 • Diverzifikace v rámci sektorů se zaměřením na finance
  Finance: 51%, energie 21%, utilities 16%, spotřební 5%, telekomunikace 5%
Zdroj: NN Investment Partners, 2015

Chcete se dozvědět více ohledně možnosti investovaní do NN Fondů? Navštivte naše Klientské centrum!

© 2017 NN Investment Partners C.R., a.s. je součástí skupiny NN Group N.V. NN Group N.V. je veřejně obchodovanou společností. Společně se svými dceřinými společnostmi používá v současné době zaregistrovanou ochrannou známku „NN“ a přidružené ochranné známky skupiny NN (NN Group).