Aplikace NNinvestor

Aplikace „NNinvestor“ je určena pro klienty, kteří mají uzavřenou komisionářskou smlouvu s NN Investment Partners C.R., a.s., ve které mohou spravovat své portfolio NN Fondů. Aplikace klientům poskytuje aktuální přehled jejich portfolia a umožňuje provádět převody či odkupy NN Fondů.

Aplikace NNinvestor