Naše dědictví

Prvopočátek – společnosti De Nederlanden a De Nationale

Značka NN má své základy ve dvou pilířích nizozemského pojišťovacího sektoru: ve společnosti De Nederlanden, která byla založena v roce 1845, a De Nationale založené v roce 1863, jedné z prvních moderních společností nabízejících životní pojištění se základem v pojistné matematice. V roce 1932 uzavřeli tito dva konkurenti spojenectví, což nakonec o tři desetiletí později vyústilo ve fúzi: zrodila se společnost Nationale Nederlanden, která začala používat nyní již známé logo „N“. Ke konci 80. let se společnost Nationale Nederlanden stala jednou z největších pojišťoven v Nizozemsku s významnou účastí na globálních trzích a s ambicí nabízet kompletní spektrum finančních služeb. Za tímto účelem se firma rozhodla pro další fúzi: Nationale Nederlanden v roce 1991 spojila síly se společností NMB Postbank a vznikla tak Internationale Nederlanden Groep, která je dnes známější jako skupina ING.

V důsledku stabilního růstu poptávky po produktech a službách v oblasti správy aktiv byla v roce 1994 založena společnost ING Investment Management (ING IM) jakožto správce bankovního i pojišťovacího sektoru, s vizí stát se prvotřídním dodavatelem řešení v oblasti správy aktiv. Během deseti let se společnost ING IM stala jedním z předních světových správců aktiv a díky svým kořenům v pojišťovnictví získala brzy pověst odborníka na správu aktiv pojišťoven, penzijních fondů, státních investičních fondů a soukromých investorů.

Vznik profesionálního správce aktiv

Společnost se vždy snažila využívat nové příležitosti a zavádět inovace tak, aby vyhověla neustále se vyvíjejícím požadavkům a potřebám svých klientů:

  • Jakmile společnost zaznamenala poptávku trhu po výnosech, zavedla v roce 1991 svou první strategii vysokých dividend. V roce 1993 dále jako jedna z prvních zavedla strategii dluhopisů rozvíjejících se trhů (Emerging Market Debt).
  • Jako jeden z prvních signatářů Zásad odpovědného investování OSN založila společnost v roce 2000 strategii Global Sustainable Equity (akciová strategie zaměřená na globální udržitelný rozvoj) a v roce 2005 pak její evropskou odnož European Sustainable Equity.
  • Poháněna svým podnikatelským duchem se NN IP soustavně snaží exportovat své rozsáhlé odborné zkušenosti z penzijního sektoru v Nizozemsku, jednoho z nejvyspělejších penzijních trhů na světě, do zemí, jako je Japonsko a Latinská Amerika.

S tím, jak se svět neustále mění, tak také běžní lidé začali postupně přejímat odpovědnost za svou finanční budoucnost. V důsledku toho začala společnost rozšiřovat své služby o nabídku fondů speciálně ušitých na míru pro potřeby spotřebitelů - soukromých investorů. Společnost neustále rozšiřovala rozsah svých distribučních kanálů prostřednictvím některých z největších světových bank pro retailovou a soukromou klientelu, a v poslední době také prostřednictvím své vlastní přímé distribuční platformy. Během úvěrové krize v roce 2008 požádala ING Group o finanční podporu od nizozemské vlády. V rámci jejího splnění Evropská komise a nizozemská vláda požadovaly, aby ING Group odprodala svoji pojišťovací divizi a divizi pro správu aktiv.

Proto jsme partnery

NN Group byla v roce 2014 zapsána na akciovou burzu Euronext Amsterdam a spojila správu aktiv, bankovnictví a pojišťovnictví pod jednu střechu. O rok později byl správce aktiv přejmenován z ING Investment Management na NN Investment Partners, čímž byl zdůrazněn jeden z nejdůležitějších aspektů naší společnosti: partnerství. Ve světě, kde podpora ze strany státu i zaměstnavatelů klesá, se musí profesionální i soukromí investoři stále více sami starat o to, aby se zajistili pro budoucnost. Jako správce aktiv soukromých osob, penzijních fondů, pojistitelů, rodinných firem, nezávislých finančních poradců a bank věří společnost NN Investment Partners v úzkou spolupráci, společný rozvoj a slaďování vlastních zájmů coby důvěryhodného finančního partnera se zájmy všech zúčastněných stran. V tomto duchu NN IP poskytuje širokou škálu řešení, mezi které patří následující:

  • produkty v oblasti dluhopisů (fixního výnosu), akcií, aktiv realitního trhu a Multi-Asset (investiční řešení kombinující více druhů aktiv)
  • řešení ušitá na míru podle konkrétních potřeb klientů (včetně lokálních podílových fondů a oddělených zákaznických účtů)
  • pojišťovací strategie a penzijní řešení ušitá na míru pro fyzické osoby i podniky
  • výběr správců, tvorba portfolia a jeho monitorování prostřednictvím dceřiné společnosti Altis
  • přímé distribuční platformy pro prodej podílových fondů jako je FitVermogen v Nizozemsku, nebo podobné platformy v Polsku a České republice.

Být partnerem ve světě financí znamená pro každého něco jiného. Někteří lidé požadují hluboké ekonomické znalosti, jiní hledají spíše jednoduché řešení. Společnost NN IP pomáhá lidi vzdělávat a zvyšovat jejich kompetence: činí oblast financí srozumitelnější a jasnější a poskytuje řešení ušitá na míru, která dokazují, že nám záleží na tom, co naši zákazníci skutečně potřebují, a jsme připraveni jim v dlouhodobém horizontu pomáhat.