Jognyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy az ING Services Magyarország Zrt. „v.a.” (korábbi elnevezése: ING Befektetési Alapkezelő Zrt., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-044173 cégjegyzékszámon) internetes honlapja az alábbi feltételekkel vehető igénybe. Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el, mivel a honlap megnyitásával ezen feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ING Services Magyarország Zrt. „v.a.” visszaadta a befektetési alapkezelésre, portfóliókezelésre és befektetési tanácsadásra vonatkozó engedélyét a felügyeleti hatóság részére, jelenleg végelszámolási eljárást folytat, befektetési alapokat már nem kezel, portfóliókezelést, befektetési tanácsadást nem végez.

Védjegy és szerzői jog

A jelen honlapon megjelenő védjegyek és logók az ING kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen védjegyeket és logókat az ING kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.
A védjegyek, logók és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok az ING-t illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat az ING kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé. Az információkat magyar nyelven olvashatják.

Információk

Az ING Services Magyarország Zrt. „v.a.” weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem képeznek semmiféle értékpapírra vagy befektetési eszközre vonatkozó eladási vagy vételi, illetve valamely kereskedelmi stratégiában történő részvételi ajánlatot.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ING Services Magyarország Zrt. „v.a.” által korábban kezelt befektetési alapok jogutód nélkül megszűntek. A befektetési alapokra vonatkozó jelentések és információk a megszűnés előtti állapotot mutatják. A weboldalon említett termékek vagy értékpapírok olyan sajátos egyéni feltételekkel bírnak, amelyeket meg kell ismerni, mielőtt bármiféle üzletkötésre sor kerülne. A weboldal információi nem tekinthetők sem egyedi befektetési, sem pénzügyi, sem jogi tanácsnak. Konkrét tanács érdekében, kérjük forduljon befektetési tanácsadójához.

Felelősség

Az ING nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
Bár a weboldalt a legnagyobb gondossággal állítottuk össze, pontossága és teljessége tekintetében semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, szavatosságot vagy jótállást nem vállalunk.
Sem az ING Services Magyarország Zrt. „v.a.”, sem pedig az ING Csoporthoz tartozó bármely más cég vagy egység, illetve ezek tisztségviselői, igazgatói vagy alkalmazottai nem vállalnak kötelezettséget vagy felelősséget az itt leírt információkért vagy ajánlásokért.

Adatvédelem

Az ING nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
Bár a weboldalt a legnagyobb gondossággal állítottuk össze, pontossága és teljessége tekintetében semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, szavatosságot vagy jótállást nem vállalunk.
Sem az ING Services Magyarország Zrt. „v.a.”, sem pedig az ING Csoporthoz tartozó bármely más cég vagy egység, illetve ezek tisztségviselői, igazgatói vagy alkalmazottai nem vállalnak kötelezettséget vagy felelősséget az itt leírt információkért vagy ajánlásokért.