MarketScope

Meer volatiliteit dan rendement

15-05-18 Jacco de Winter

Beleggers worden heen en weer geslingerd tussen sterke winstcijfers, hogere rentes, macro-verrassingen die lijken uit te bodemen en allerlei politieke ontwikkelingen. Op de financiële markten zorgen al die onderstromen voor meer volatiliteit dan rendement.

Politiek laat zich voorlopig weer gelden

17-04-18 John Buckley

De markten waren de afgelopen twee jaar opmerkelijk goed bestand tegen politieke gebeurtenissen. Nu de versnelling van de mondiale groei een groot deel van zijn momentum heeft verloren, zorgen politieke en beleidsrisico's voor meer turbulentie.

Een stap terug

20-03-18 Jacco de Winter

Het politieke sentiment is in de afgelopen weken verslechterd. Ook bieden diverse fundamentele factoren minder steun dan voorheen. We hebben daarom besloten om onze risicopositie terug te brengen naar een meer neutraal niveau.

Moeilijk te doorgronden markten

21-02-18 Jacco de Winter

In de afgelopen weken bleek maar weer dat de markten soms moeilijk te doorgronden zijn. Stijgende obligatierentes en een versnellende inflatie zullen een grote impact hebben op het marktlandschap, maar volgens ons was de recente correctie vooral gedragsgedreven.

Versnellende mondiale groei trekt alles vlot

17-01-18 John Buckley

De financiële markten zijn 2018 min of meer begonnen zoals ze 2017 zijn geëindigd. Gezien de positieve economische cijfers en het sterk opgelopen optimisme bij beleggers, is het niet gezegd dat de sterke bewegingen van begin 2018 ook voor de rest van het jaar gelden.

Meer hobbels op de weg omhoog mogelijk

18-12-17 Jacco de Winter

Aan de vooravond van 2018 denken we dat het sterke macro- en winstklimaat voor de meeste risicovolle beleggingen opnieuw voor gunstige rendementen kan zorgen. Wel kan de weg omhoog wat meer hobbels bevatten. Vooral de Fed kan minder voorspelbaar zijn en een hogere inflatie kan leiden tot een agressiever optreden.

Zorgen moeten nu niet de overhand krijgen

14-11-17 John Buckley

Het klimaat voor risicovolle beleggingen was in jaren niet zo goed. De macro-fundamentals en bedrijfswinsten zijn robuust en de centrale banken blijven accommoderend. We zetten sterker in op groei door de weging van aandelen in onze asset allocatie uit te breiden.

Positieve marktdynamiek biedt extra steun

17-10-17 John Buckley

De markten zijn het ondanks verschillende dreigende politieke risico’s goed blijven doen. Dit is vooral te danken aan de fundamentele omstandigheden, met een nog sterke groei van de economie en de winsten. De marktdynamiek biedt nu eveneens steun.

Markten houden het hoofd koel

19-09-17 Jacco de Winter

Ondanks geopolitieke spanningen, politieke strijd in de VS en mogelijke beleidsnormalisatie door de ECB en de Fed, hebben de markten goed gepresteerd. Belangrijkste reden is waarschijnlijk het mondiale fundamentele beeld, met sterke economische- en winstgroei.

Gunstige invloed van fundamentals neemt af

15-08-17 John Buckley

De fundamentele factoren blijven gunstig voor risicovolle beleggingen als aandelen, spreadproducten, vastgoed en grondstoffen. Er zijn echter risico’s en tekenen die wijzen op een grotere kans op consolidatie dan op verdere koersstijgingen.