Emerging Markets Debt

Profiteer van een groeiende en gediversifieerde beleggingscategorie


Sinds het begin van het nieuwe millennium zijn opkomende markten met een inhaalslag bezig ten opzichte van de ontwikkelde economieën. De obligatiemarkten van opkomende economieën zijn ook exponentieel gegroeid. Lokale kapitaalmarkten hebben zich ontwikkeld om aan de toenemende behoeften voor financiering te kunnen voldoen. Dit terwijl beleggers werden aangetrokken in hun zoektocht naar rendement.

  • Opkomende markten zijn aan een inhaalslag bezig op de ontwikkelde economieën
  • Strategische herallocatie van beleggingskapitaal van ontwikkelde naar opkomende markten ondersteunt de ontwikkeling van emerging market debt (EMD) als beleggingscategorie
  • Vanuit een asset allocatie-perspectief bieden obligaties van opkomende markten belangrijke diversificatievoordelen voor vastrentende beleggingsportefeuilles
  • Dankzij haar lange en succesvolle track record is NN Investment Partners de ideale partner voor het beheren van EMD-beleggingen

Vijf vragen over Emerging Markets Debt


Opkomende markten: inhaalslag op ontwikkelde economieën

Wereldwijde macroveranderingen, die in het nieuwe millennium zijn versneld, hebben opkomende markten verlost van de lokale conjunctuurschommelingen die de jaren 80 en 90 typeerden. Hun groeipercentages zijn verbeterd; sinds 2000 is het groeiverschil tussen de opkomende en ontwikkelde economieën in het voordeel van de opkomende economieën.

Economische groei opkomende markten structureel hoger dan dat van de ontwikkelde markten


Bron: IMF World Economic Outlook, april 2016

Het verschil in groei tussen opkomende en ontwikkelde economieën komt in de regel door een inhaalslag. Een mix van factoren, zoals een hogere productiviteitsgroei en gunstige demografie (snellere groei van de bevolking en bekwaamheid van de beroepsbevolking), heeft de inhaalslag sinds het begin van het nieuwe millennium versneld. Zo is de productiviteitsgroei in opkomende economieën structureel hoger. Het grotere productiviteitspotentieel heeft kapitaal uit ontwikkelde landen aangetrokken in de vorm van directe buitenlandse investeringen. Dit is goed voor de ontwikkeling en heeft bijgedragen aan de groei van het kapitaalaandeel van opkomende versus ontwikkelde landen.

Het aandeel van opkomende markten in de wereldeconomie groeit gestaag

Bron: IMF World Economic Outlook, april 2016

Herkomst obligaties uit opkomende markten

Obligaties uit opkomende markten hebben zich als beleggingscategorie sterk ontwikkeld in de afgelopen decennia.

De markt voor verhandelbare obligaties uit opkomende markten is ontstaan ten tijde van de schuldencrisis in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een aantal, vooral Latijns-Amerikaanse, landen kon niet voldoen aan haar (bancaire) schulden. Dit zette de Amerikaanse minister van Financiën, Nicholas Brady, er toe aan een schuldenherstructureringsplan te ontwikkelen. Na de implementatie van dit herstructureringsplan (begin jaren negentig) en nadat dit plan zich had bewezen (medio jaren negentig) betraden niet-bancaire institutionele beleggers de markt voor obligaties uit opkomende markten. Dit was tevens de periode waarin landen, die hun schulden hadden geherstructureerd, konden terugkeren naar de internationale kapitaalmarkten.

Sinds de jaren negentig hebben beleidsmakers in opkomende landen veel bereikt om de kredietwaardigheid van hun land te verbeteren. In eerste instantie werd na de zogeheten Tequilacrisis van 1994-1995 en de Aziëcrisis van 1997-1998 door de kapitaalmarkten en het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) beleidsdiscipline opgelegd. Inmiddels zijn door veel regeringen van opkomende landen zelf, ongeacht hun politieke kleur, meer orthodoxe macro-economische beleidsrichtlijnen opgesteld. Belangrijke wapenfeiten zijn bijvoorbeeld verlaging van de buitenlandse schulden, liberalisering van het regime van vaste wisselkoersen en de introductie van inflatiedoelstellingen als pijler onder het monetaire beleid.

Strategische her-allocatie door beleggers wereldwijd gunstig voor EMD

De versnelde economische groei en welvaart, het naar elkaar toegroeien van opkomende en ontwikkelde kapitaalmarkten, een meer geloofwaardig groeibeleid in opkomende landen en institutionele vooruitgang hebben de positie van deze beleggingscategorie verbeterd. Wij verwachten dat de strategische herallocatie van beleggingen in ontwikkelde markten naar EMD-beleggingen op de middellange tot lange termijn zal versnellen.

Institutionele beleggers uit ontwikkelde landen zijn vaak structureel onderwogen in EMD. Redenen hiervoor zijn dat zij een voorkeur hebben voor hun thuismarkt en opzien tegen de wettelijke beperkingen. Het belang van opkomende markten, zowel uit een economisch als een kapitaal perspectief, is echter te groot om genegeerd te worden.

Wij voorzien dat de onevenwichtige allocatie zal bijtrekken door toenemende strategische kapitaalstromen in de richting van de onderwogen EMD-subcategorieën.

Opkomende obligatiemarkten zijn sterk gegroeid

De hoeveelheid uitstaande obligaties uit opkomende markten is sinds 2002 in hoog tempo gegroeid. Aan de vraagzijde heeft de algemene zoektocht naar rendement (‘search for yield’) geresulteerd in strategische allocaties naar EMD door buitenlandse beleggers. Bij binnenlandse institutionele beleggers is de vraag naar een breder palet aan beleggingsmogelijkheden in de eigen valuta toegenomen.

Subcategorieën zoals lokale obligaties en valuta’s en bedrijfsobligaties in harde valuta zijn steeds populairder geworden en hebben binnen het bredere EMD-universum nu een sterke beleggingsbasis. De markten voor lokale obligaties zijn ontwikkeld dankzij de introductie van diverse schuldinstrumenten, de opheffing van wettelijke en reglementaire kapitaalbelemmeringen en de verlenging van de rentecurves. In de afgelopen vijftien jaar zijn binnenlandse obligaties (genoteerd in lokale valuta van staats- of bedrijfslening) en bedrijfsleningen in harde valuta de categorie staatsobligaties in harde valuta voorbijgestreefd.

Lokale obligatiemarkten zijn fors gegroeid

Bronnen: BIS, Bank of America Merrill Lynch (per eind 2014)

Subcategorieën binnen Emerging Markets Debt

Wij kennen, op basis van blootstelling aan risicopremies en valutanoteringen, vijf EMD-subcategorieën. Leningen in harde valuta (HC) zijn bedrijfs- of staatsobligaties van een in opkomende markten gevestigde emittent, maar uitgedrukt in Amerikaanse dollar (of soms euro of yen). Obligaties in lokale valuta (LC) zijn leningen van een bedrijf of overheid uit een opkomend land, uitgedrukt in de munt van het land van uitgifte.

Staatsleningen in harde valuta

Obligaties van overheden in harde valuta is de meest volwassen subcategorie binnen EMD. Deze beleggingen bieden beleggers blootstelling aan kredietrisico van opkomende markten en renterisico van ontwikkelde markten (door een risico-opslag ten opzichte van Amerikaanse staatsleningen). NN IP belegt al sinds 1993 in deze subcategorie met het NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) fonds.

Staatsleningen in harde valuta van frontier markets

‘Frontier markets’ bevinden zich meestal in het beginstadium van groei en ontwikkeling. Deze markten groeien naar verwachting sneller dan opkomende en ontwikkelde economieën. Obligaties van frontier markets zijn een relatief klein, maar snelgroeiend segment binnen EMD. Zij hebben een non-investment grade rating en een hoger verwacht rendement. NN IP heeft sinds 2013 een gespecialiseerd fonds: NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency).

Bedrijfsleningen in harde valuta

Bedrijfsobligaties uit opkomende markten in harde valuta bieden beleggers blootstelling aan krediet- en bedrijfsrisico alsook aan renterisico van ontwikkelde markten. NN IP beheert sinds 2003 bedrijfsleningen uit opkomende markten en heeft in 2011 een gespecialiseerd fonds geïntroduceerd: NN (L) Emerging Markets Corporate Debt.

Staatsobligaties in lokale valuta

In lokale valuta gedenomineerde staatsleningen is de grootste subcategorie binnen EMD. Deze leningen bieder beleggers blootstelling aan zowel lokale obligaties als lokale valuta’s. NN IP beheert sinds 2007 portefeuilles in deze EMD categorie, waarin schuldinstrumenten zijn opgenomen met een looptijd langer dan een jaar. Met NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), opgericht in 2010, kunt u in deze subcategorie beleggen.

Geldmarktinstrumenten in lokale valuta

Geldmarktinstrumenten in lokale valuta is de meest liquide subcategorie en biedt beleggers blootstelling aan in lokale valuta gedenomineerde geldmarktinstrumenten en wisselkoersen. De strategie van NN IP belegt in instrumenten met een looptijd korter dan een jaar. NN IP belegt sinds 1998 in lokale valuta genoteerde geldmarktinstrumenten en introduceerde in 2010 een gespecialiseerd fonds: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency).

In 2011 heeft NN IP het fonds NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities gelanceerd. Deze strategie belegt in alle EMD subcategorieën. Hierdoor wordt blootstelling verkregen aan in lokale en harde valuta genoteerde overheids-, quasi-overheids- en bedrijfsleningen, alsook aan valuta’s van opkomende markten. De combinatie van een strategische asset allocatie en een tactische ‘overlay’ vormt een unieke beleggingsaanpak in het universum van EMD-beleggingen.

Aantrekkelijke rendementen ten opzichte van obligaties uit ontwikkelde markten


Bronnen: JP Morgan index yields, Bloomberg (per eind mei 2016)

Kansen en uitdagingen in EMD

Ons beleggingsteam en filosofie

NN Investment Partners is een toonaangevende EMD belegger. NN IP heeft een lang en succesvol trackrecord in het beheren van het volledige spectrum van emerging market debt. Wij beheren al sinds 1993 hard currency sovereign debt portefeuilles en sinds 1998 local curreny geldmarktportefeuilles. In 2003 kwamen hier hard currency corporate debt portefeuilles bij en in 2007 ook currency bond portefeuilles. Wij hebben voor onze klanten consistent aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen behaald. Ons beleggingsproces richt zich binnen opkomende markten op de middellange termijn fundamentals, en legt de nadruk op diversificatie. Het proces wordt uitgevoerd door een team van EMD-experts vanuit drie verschillende regio’s.

Dat onze strategieën consistent alfa genereren is te danken aan ons gedisciplineerde, consistente en goed gestructureerde beleggingsproces, waarin ESG-criteria zijn opgenomen. Risicomanagement en performance-attributie zijn volledig geïntegreerd en afgestemd in onze beleggingsbeslissingen. Risicomanagement zorgt voor voldoende diversificatie en een goede risicoverdeling over bronnen van alfa. Ook houdt het de bèta en de ex-ante tracking error onder controle. De analyse van de performance-attributie helpt ons bij het nemen van onze beleggingsbeslissingen en geeft nuttige feedback over eventuele verbeteringen in het beleggingsproces.

Ons team opereert wereldwijd meerdere locaties. Het team is aanwezig binnen drie belangrijke tijdzones en heeft toegang tot lokale kennis en marktliquiditeit. Dankzij onze ervaring en expertise kunnen wij de lokale visies in een mondiale context plaatsen. Dit geeft de mogelijkheid het universum van alfabronnen uit te breiden van lokaal naar meerdere regio’s en wereldwijd. Onze activiteiten in de regio’s bieden ongeëvenaarde mogelijkheden voor betere besluitvorming en alfamogelijkheden in het gehele EMD-universum.

Ontdek hoe we 25 jaar door diverse economische cycli in EMD hebben genavigeerd
Bekijk de webcast on demand


Strategieën

Emerging Markets Corporate Debt

Emerging Markets Debt Hard Currency

Emerging Markets Debt Local Bond

Emerging Markets Debt Local Currency

Emerging Markets Debt Opportunities

Frontier Markets Debt Hard Currency

Expert views

Contact

Team

Marcelo Assalin

Marcelo Assalin

Head of Emerging Markets Debt

Ervaring sinds 1996

Marco Ruijer

Marco Ruijer

Lead Portfolio Manager, EMD Hard Currency

Ervaring sinds 1998

Joep Huntjens

Joep Huntjens

Head of Asian Fixed Income

Ervaring sinds 1996

EMD in de pers

Cashcow - 14 februari 2018

Marcelo Assalin (NNIP): ’25 jaar EMD, 10 inzichten’

Financial Investigator - 7 februari 2018

NN Investment Partners: Een blik op EMD asset classes: waar liggen de kansen?

IEX Profs - 31 januari 2018

EMD heeft wind mee

Downloads

Terug naar boven