European High Yield

Omschrijving:
De NN European High Yield strategie is een high conviction’ strategie. De portefeuille bestaat voornamelijk uit Europese bedrijfsobligaties die als lager dan ‘investment grade’worden gekwalificeerd en luiden in Europese valuta. De strategie belegt in obligaties van alle groottes en stijlen, maar bevat geen obligaties uit opkomende markten. Dit maakt het een ‘schoon’product van hoogrentende Europese bedrijfsobligaties. De portefeuille omvat 45-75 emittenten. We beheren het fonds actief met een focus op bottom-up selectie. De inrichting van de portefeuille wordt gebaseerd op een combinatie van gerichte analyses van emittenten en een bredere top-down systematische risicoanalyse.

Doelstellingen:
Ons doel is om de benchmark* met tenminste 100 basispunten per jaar te verslaan. De bijbehorende exante tracking error zal variëren tussen de 1 en 3%.

*Benchmark: Bofa Merrill Lynch European Currency High Yield, 3% issuer capped, ex sub-financials, hedged (EUR).

Kerncijfers

Beleggingsdoelen* De Europe High Yield Benchmark met tenminste 100 basispunten per jaar te verslaan
Benchmark Bofa Merrill Lynch European Currency High Yield, 3% issuer capped, ex sub-financials, hedged (EUR)
Doel ex ante tracking error 1-3%
Beleggingsuniversum
 • Voornamelijk euro luidende hoogrente bedrijfsobligaties
 • Geen opkomende markten staatsobligaties
 • Geen aandelen
Kredietkwaliteit blootstelling
 • Ba1/BB+ en lager van S&P, Moody's and Fitch
Valuta blootstelling
 • Alleen valuta van OECD-landen
 • Geen actieve valutaposities
 • Valuta-hedge op share class niveau beschikbaar
Aantal emittenten 45-70
Sector blootstelling Onbeperkt, maar deviaties zullen niet substantieel zijn. De performance is voornamelijk afkomstig van emittentenselectie en in mindere mate van top-down sectorwegingen.
Regio blootstelling Onbeperkt, maar deviaties zullen niet substantieel zijn. De performance is voornamelijk afkomstig van emittentenselectie en in mindere mate van top-down regiowegingen.
*Deze getallen zijn doelen. Door de aard van de beleggingswereld kunnen we niet garanderen dat deze doelen gehaald worden. Echter zijn we gemotiveerd onze doelen te halen

Key elements

 • Focus op Europese hoogrentende obligaties
 • De strategie belegt enkel in ‘schone’ hoogrentende bedrijfsobligaties
 • Focus op het voorkomen van kredietverliezen
 • Geen stijlvoorkeur
 • Sterk track record

Documenten

In het European High Yield beleggingsproces combineren wij een bottom-up effectenselectie, waarbij niet gelet wordt op de benchmark, met top-down portefeuillesamenstelling en risicobeheer, waarbij juist wel naar de benchmark wordt gekeken. De bottom-up effectenselectie is gebaseerd op een in-house, fundamenteel kredietonderzoek.


Key elements

 • Focus op Europese hoogrentende obligaties
 • De strategie belegt enkel in ‘schone’ hoogrentende bedrijfsobligaties
 • Focus op het voorkomen van kredietverliezen
 • Geen stijlvoorkeur
 • Sterk track record


Sjors Haverkamp

Sjors Haverkamp

Global Head of High Yield

Ervaring sinds 1988

Key elements

 • Focus op Europese hoogrentende obligaties
 • De strategie belegt enkel in ‘schone’ hoogrentende bedrijfsobligaties
 • Focus op het voorkomen van kredietverliezen
 • Geen stijlvoorkeur
 • Sterk track record