Green Bonds

Wat is een Green Bond?


‘Groene obligaties’ zijn leningen van bedrijven of overheden waarvan de opbrengst niet wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden maar uitsluitend voor milieuvriendelijke projecten.

Het gaat onder meer om:

 • Ontwikkeling van hernieuwbare en alternatieve brandstoffen zoals wind, zon en biomassa
 • De bouw of aankoop van duurzaam vastgoed
 • Projecten om milieuvervuiling tegen te gaan, bijvoorbeeld door afvalreductie en/of recycling

Hoewel de opbrengsten van Green Bonds uitsluitend bestemd zijn voor groene projecten, worden de obligaties gedekt door de gehele balans van de uitgever. De obligaties staan op gelijke voet met gewone ongedekte seniorobligaties. Dit wil zeggen dat beleggers in Green Bonds een vordering hebben op dezelfde onderliggende activa als de houders van andere ongedekte senior leningen.


Waarom beleggen in Green Bonds via NN (L) Euro Green Bond?

 • Projecten gefinancierd met Green Bonds hebben een directe en meetbare impact op het milieu
 • Het risico-rendementsprofiel is vergelijkbaar met solide bedrijfs- en staatsobligaties
 • Er zijn geen extra kosten ten opzichte van andere obligaties

  Aanbod NN Investment Partners

  • NN IP richt zich vanuit haar pionierspositie in Green Bonds sinds 2014 op zogenoemde ‘donkergroene obligaties’ en beoordeelt als asset manager zelf elke uitgifte van een green bond. NN IP ziet toe op een strikte naleving van de Green Bond Principles.
  • Met deze extra stap waarborgt NN IP het groene karakter van elke belegging door een eigen onafhankelijke selectie te maken op basis van haar green bond-raamwerk. Er wordt zodoende 100% in ècht groene obligaties belegd.
  • NN IP rapporteert door middel van een uitgebreide impactrapportage die duidelijk maakt wat het groene karakter in de praktijk betekent, zoals de impact van de beleggingen op de hoeveelheid CO2-uitstoot.
  • Het NN IP (L) Euro Green Bond is tot nu toe het eerste en enige groene obligatiefonds met een LuxFLAG Climate Finance Label. Tevens is het fonds het eerste groene obligatiefonds dat zowel het LuxFLAG Climate Finance Label als het Franse TEEC label heeft ontvangen. Dit zorgt voor onafhankelijke waarborging dat de beleggingen daadwerkelijk bijdragen aan de financiering van initiatieven op het gebied van klimaatverandering en benadrukt de donkergroene en strikte benadering voor het selecteren van Green Bonds.

  Meet the team

  Bram Bos

  Bram Bos

  Lead Portfolio Manager

  Ervaring sinds 2001

  Alfred Meinema

  Alfred Meinema

  Co-lead Portfolio Manager

  Ervaring sinds 2000