Multi-Asset

Multi-Asset beleggingsteam weer de grote winnaar!

In april 2018 werd het NN Multi Asset team voor de vijfde keer op rij beloond met de Lipper Award. Ook won het team over 2017 wederom de vwd Cash Fund Award.

Hoe de NN Mixfondsen ontzorgen

Koffie met Ewout van Schaick: praten over koers houden in volatiele markten

Ewout van Schaick, Hoofd van Multi-Asset

De argumenten voor Multi-Asset

De historisch lage rentetarieven zorgen voor een wereld vol uitdagingen voor spaarders en particuliere beleggers. Voor sommige spaarders komen negatieve rentes dichterbij, terwijl andere spaarders zich grote zorgen maken over de ongebruikelijke omstandigheden. De meeste van deze (nieuwe) beleggers hebben begeleiding nodig bij hun beleggingsbeslissingen.

Multi-asset fondsen bieden een effectieve manier voor het omgaan met onzekerheid, terwijl hiermee tegelijkertijd kansen kunnen worden benut, op een risicobewuste manier. De flexibiliteit van multi-asset fondsen zorgt voor meer stabiliteit in periodes van onzekerheid en zorgt voor een gestage vermogensgroei op de lange termijn.

stabiliteit in volatiele tijden

“Multi-asset beleggen is een robuuste manier om koers te houden in turbulente periodes op de markten en maakt het mogelijk om direct te reageren als zich nieuwe kansen voordoen.”

- Valentijn van Nieuwenhuijzen, CIO bij NN Investment Partners -

Hoe kunnen uw beleggers profiteren van multi-asset fondsen?

• Multi-asset fondsen zijn alles-in-één oplossingen die eenvoudig toegang bieden tot een grote verscheidenheid aan rendementsbronnen, met een grotere flexibiliteit, robuustheid en liquiditeit dan de meeste andere beleggingsalternatieven. Onze multi-asset fondsen zijn ontworpen om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden.

• Ze zijn een goede eerste stap voor nieuwe beleggers die geld van hun spaarrekening overhevelen naar een beleggingsplan. Op de lange termijn kan een multi-asset strategie stabiele kapitaalgroei bieden. Dat is een zeer belangrijke overweging voor particuliere beleggers die gericht zijn op langetermijndoelen, zoals grotere financiële zekerheid die nodig is voor uitgaven op gebieden als gezondheid, onderwijs en pensioen.

Wat we zeggen, is wat we doen. De visies die we naar buiten brengen ten aanzien van de wereldeconomie en assetallocatie, zijn volledig in lijn met de positionering in onze multi-asset oplossingen. Dit zorgt voor geloofwaardigheid van de visies die we delen met klanten.


Innovatie. Onze beleggingsbenadering kenmerkt zich door permanente kennisuitbreiding en versterking, zowel ten aanzien van het beheer van portefeuilles als het ontwerp van nieuwe producten. Dit komt tot uitdrukking in het gebruik van Big Data (social media, digitaal nieuws), het inbedden van ESG-criteria, een focus op het genereren van inkomsten, en het toepassen van factorbeleggen op multi-asset gebied.

Sterke en consistente rendementen

Onze First Class Multi Asset (FCMA) strategie is zeer geschikt voor beleggers die streven naar een stabiel rendement van hun belegging. Sinds de oprichting in 2011, heeft deze strategie sterke risico-gecorrigeerde rendementen gegenereerd. De strategie streeft naar kapitaalgroei door dynamisch te beleggen in verschillende beleggingscategorieën. Het doel is een bruto rendement van 3% boven dat van de kortetermijnrente, op basis van een periode van vijf jaar.

Onze First Class Multi Asset Premium (FCMA Premium) strategie is geschikt voor beleggers die streven naar een hoger rendement en daarvoor een iets hoger risico accepteren. Het rendementsdoel van de strategie is een bruto totaal rendement van 5% boven dat van de kortetermijnrente. De beoogde volatiliteit is 8%. Deze meer offensieve strategie kan netto shortposities nemen, is niet gebonden aan een benchmark en kent weinig beperkingen. De FCMA Premium strategie biedt beleggers een dynamische alles-in-één oplossing.

Onze reeks Patrimonial mixfondsen omvat gediversifieerde, vaste mixportefeuilles van obligaties en aandelen met verschillende risico/rendementsprofielen, zodat beleggers daaruit een keuze kunnen maken op basis van hun persoonlijke risicobereidheid. Het assortiment bestaat uit Patrimonial Aggressive (75% aandelen/25% obligaties), Patrimonial Balanced (50%/50%) en Patrimonial Defensive (25%/75%).


NN First Class Yield Opportunities is een multi-credit strategie die belegt in een breed scala van vastrentende instrumenten.

Strategieën


First Class Multi-Asset


First Class Multi-Asset Premium


First Class Yield Opportunities

Expert views

Contact

Team members

Ewout van Schaick

Ewout van Schaick

Head of Multi-Asset

Ervaring sinds 1997

Niels de Visser

Niels de Visser

Senior Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolios

Ervaring sinds 1996

Jesse Borst

Jesse Borst

Portfolio Manager, Flexible Multi-Asset Portfolios