Senior Loans

De Voya Senior Loans Strategie is een actief beheerde, ultrakorte leningen aan non investment grade bedrijven, voornamelijk in de VS en Europa, waarmee ze uitbreidingen en acquisities willen financieren. Omdat de rente voor senior loans over het algemeen iedere 90 dagen of eerder gereset wordt, fluctueert de door hen betaalde rente met de marktrente mee. Als gevolg daarvan hebben ze de neiging om hun waarde te behouden wanneer de rente verandert. Beheerd door de Voya Senior Loan Group, kan de strategie worden gebruikt met of zonder hefboomwerking.

Senior Loans zijn assets met variabele rente die een natuurlijke afdekking tegen stijgende rentetarieven kunnen bieden. Ze worden meestal beveiligd door een pandrecht met de eerste prioriteit op de activa van een lener, wat resulteert in historisch hogere terugvorderingen dan ongedekte bedrijfsobligaties.

Kerncijfers

Beleggingsdoel Het Fonds streeft ernaar om een high level, risico-afgewogen maandelijks inkomen te genereren
Benchmark S&P/LSTA Leveraged Loan Index (gehedged naar de euro)
Beleggingsuniversum Non investment grade, floating rate senior loans uitgegeven door in de VS en niet in de VS gebaseerde bedrijven
Aantal emittenten Tussen 300 – 400
Beschikbare asset classes EUR, GBP, NOK, JPY, SGD, CHF en USD gehedged; kapitalisatie en distributie
Minimum inschrijvingskosten 250.000 euro of een gelijkwaardig bedrag in andere valuta
Inschrijvingen Dagelijks
Aflossingen Op de 1ste en 16de van de maand
Track record Sinds 2005

Key elements

 • Een floating-rate diversificatie-instrument
 • Senior loan holders worden als eerste betaald
 • Een rendementsgeschiedenis
 • Ervaren en dedicated management

Het Fonds streeft ernaar om een high level, risico-afgewogen maandelijks inkomen te genereren, en richt zich hierbij met name op zeer liquide senior loans, die over het algemeen een lagere volatiliteit hebben en een bovengemiddelde opbrengst in tijden van verminderde marktliquiditeit. De Voya Senior Loan Group is gespecialiseerd in senior loans en beheert zijn portefeuille voornamelijk vanaf de particuliere kant van de markt. Hiermee verschaft het team zich toegang tot belangrijke, niet-openbare informatie over leningnemers, en geeft een voordeel boven managers die senior loans vanaf de publieke kant willen beheren alsof het aandelen of obligaties zijn. De beleggingsprocessen van Voya Senior Loan steunen op top-down analyses om bedrijven te identificeren met een sterk operationeel momentum of om kredietvoorwaarden te verbeteren, tegelijkertijd sectoren vermijdend die gevoelig zijn voor de clustering van wanprestaties. Een ander belangrijke onderdeel van dit proces, de specifieke selectie van leningnemers, is gebaseerd op een fundamentele bottom-up kredietanalyse die ook onafhankelijk kredietonderzoek en diepgaande, bijkomende en relatieve waardeanalyses omvat. Het nemen van directe en onmiddellijke actie om kredietverliezen te voorkomen is een belangrijke determinant van de algehele performance van een senior loan-portefeuille; daarom evalueert de Voya Senior Loan Group continu of zijn portefeuilles adequaat worden gecompenseerd op een naar risico gewogen basis voor iedere lening, waaronder ook individuele kredietbeoordelingen van ieder aandeel in de portefeuille op dagelijkse basis.

Key elements

 • Een floating-rate diversificatie-instrument
 • Senior loan holders worden als eerste betaald
 • Een rendementsgeschiedenis
 • Ervaren en dedicated management
Dan Norman

Dan Norman

Managing Director and Group Head, Voya Investment Management Senior Loan Group

Ervaring sinds 1985

Jeff Bakalar

Jeff Bakalar

Managing Director and Group Head, Voya Investment Management Senior Loan Group

Ervaring sinds 1986

Key elements

 • Een floating-rate diversificatie-instrument
 • Senior loan holders worden als eerste betaald
 • Een rendementsgeschiedenis
 • Ervaren en dedicated management