Jasper van Ingen

Kansen voor beleggingen in converteerbare obligaties

25-10-18 Jasper van Ingen

Als we verder kijken dan het negatieve nieuws over importheffingen en handelsoorlogen, zien we een gezonde economische groei en een opwaartse druk op de rentes door een geleidelijke beëindiging van monetaire stimuleringsmaatregelen. Dit klimaat biedt goede koopmogelijkheden voor converteerbare obligaties (CO’s). Door de op aandelen lijkende kenmerken profiteren CO’s van de economische groei, terwijl de invloed van stijgende rentes slechts beperkt is. Dit laatste komt door de beperkte duratie van gemiddeld 1,8 jaar voor de beleggingscategorie.

Categorie converteerbare obligaties profiteert van economische groei en meer emissies

26-04-18 Jasper van Ingen

• Converteerbare obligaties hebben over de lange termijn beter gepresteerd dan aandelen en obligaties • NN Investment Partners (NN IP) houdt rekening met twee economische scenario’s waarin de rentes stijgen en de groei binnen de bandbreedte zal blijven of door het plafond zal breken, wat gunstig is voor converteerbare obligaties • NN IP verwacht dat monetaire verkrapping en hogere obligatierentes zullen leiden tot meer emissies van converteerbare obligaties

NN IP nog even positief over converteerbare obligaties als vijf jaar geleden

08-06-17 Jasper van Ingen

Beleggers in converteerbare obligaties hebben het tij mee, mits ze zich goed verdiepen in de kredietwaardigheid van bedrijven die deze obligaties uitgeven. Dit stelt Jasper van Ingen, Senior Portfolio Manager Convertible Bonds en co-manager van het $ 790 miljoen grote NN (L) Global Convertible Opportunities Fund (GCO).

Vijf jaar profiteren van de voordelen van zowel aandelen als obligaties

26-04-17 Jasper van Ingen

Het NN (L) Global Convertible Opportunities Fund (GCO) bestaat op 26 april 2017 vijf jaar. De intrinsieke waarde van de langstlopende fondsklasse bedraagt USD 145. Dit betekent dat beleggers die hierin vanaf dag één geïnvesteerd hebben, en hier tot vandaag in belegd zijn, een rendement van 45% (na aftrek van kosten) zouden hebben behaald, een outperformance van meer dan 10% ten opzichte van de benchmark . De strategie heeft een beheerd vermogen van USD 790 miljoen. NN (L) GCO had de naam Avoca Convertible Select Global Fund en is sinds 1 april 2015 een subfonds van de NN (L) SICAV.

  • Vorige pagina
  • 1
  • Volgende pagina

Over de auteur

Jasper van Ingen

Jasper van Ingen

Senior Portfolio Manager

Ervaring sinds 2002

Ervaring in het bedrijfsleven

2014-heden Jasper is Senior Portefeuillemanager Converteerbare Obligatie-strategieën bij NN Investment Partners

2013-2014 Partner/Senior Portefeuillemanager, Avoca Convertible Bond Partners LLP, Londen

2011-2013 Senior Portefeuillemanager Converteerbare Obligatie-strategieën, Avoca Capital, Londen

2010-2011 Partner, Project 8IM, Londen

2008-2010 Senior Portefeuillemanager, Corporate Opportunity Strategies, APG Asset management, Amsterdam

2004-2007 Portefeuillemanager, Corporate Opportunity Strategies, APG Asset management, Amsterdam

2003-2004 Portefeuillemanager, hedgefondsstrategieën, ABP Investments, New York

2002-2003 Portefeuillemanager, hedgefondsstrategieën, ABP Investments, Amsterdam

Diploma’s en kwalificaties

Master Finance (2001), Universiteit van Amsterdam

Toon meer

Toon meer