Valentijn van Nieuwenhuijzen

NN IP stelt Edith Siermann aan als Head of Fixed Income Solutions & Responsible Investing

15-01-19 Valentijn van Nieuwenhuijzen

Edith Siermann is per 14 januari 2019 begonnen als Head of Fixed Income Solutions & Responsible Investing bij NN Investment Partners (NN IP). Ze maakt deel uit van het Management Team Investments van NN IP en zorgt binnen Fixed Income voor extra aandacht voor verantwoord beleggen.

Vooruitblik 2019: groei in ontwikkelde landen convergeert, ontwikkeling opkomende markten loopt uiteen

14-11-18 Valentijn van Nieuwenhuijzen

• Gematigde groeivertraging in de VS door minder stimuleringseffecten en verkrapping door de Fed • Economische groei in Europa en Japan gaat in 2019 weer meer lijken op die in de VS • Daarom hebben we een voorkeur voor opkomende markten en Europese beleggingen boven de VS • Opkomende markten geconfronteerd met importheffingen en normalisatie van monetaire beleid in de VS • Beleggers verwachten dat de mondiale groei zal vertragen, blijkt uit een peiling van NN Investment Partners • We prefereren kredietrisico boven duratie, omdat het monetaire beleid langzaam normaliseert

Rani Piputri aangesteld als Head of Automated Intelligence Investing

06-09-18 Valentijn van Nieuwenhuijzen

Rani Piputri begint per 1 september 2018 als Head of Automated Intelligence Investing bij NN Investment Partners (NN IP). De aanstelling van Piputri onderstreept dat NN IP voortdurend blijft investeren in de volgende generatie research die gebruikmaakt van digitale technologie, nieuwe databronnen en verdere innovatie van onze beleggingsaanpak.

Vooruitblik H2 2018: consolidatie met goede periodes op de korte termijn

27-06-18 Valentijn van Nieuwenhuijzen

• Voor de korte termijn zijn de indicatoren voor de wereldeconomie positief; de consumentenuitgaven trekken aan en toenemende winsten en een sterk vertrouwen zijn gunstig voor de investeringen • Ook al lijkt het klimaat gunstig voor risicovolle beleggingen, toch kunnen risicofactoren die verband houden met de handel en de politiek in de eurozone het beleggerssentiment temperen • Aandelen profiteren van winstgroei, een aantrekkelijke risicopremie en een voorzichtige positionering van beleggers • De risico-rendementsverhouding is verslechterd, een betere diversificatie naar nieuwe alfabronnen is essentieel. Er liggen kansen in Multi Asset-oplossingen, kortlopende obligaties van opkomende markten (EMD), frontier markets debt (FMD), alternative credit, duurzame aandelen, factorbeleggen en converteerbare obligaties

NN Investment Partners sluit zich aan bij Climate Action 100+

12-12-17 Valentijn van Nieuwenhuijzen

Om de beleggerswaarde op de lange termijn te verbeteren en aan te zetten tot positieve verandering op het gebied van duurzaamheid, is NN Investment Partners (NN IP) sinds 2016 actief in gesprek over klimaatrisico’s met bedrijven in de nutssector. NN IP doet dit nu ook in de chemiesector door zich aan te sluiten bij het wereldwijde initiatief Climate Action 100+.

Vooruitblik 2018: ook stijgende rentes bieden kansen

23-11-17 Valentijn van Nieuwenhuijzen

• De groei van de wereldeconomie zal, breed gedragen over sectoren en regio’s, in 2018 op een gezond niveau stabiliseren • Onze research met betrekking tot het marktgedrag wijst op een gunstig klimaat voor risicovolle beleggingen • We hebben een voorkeur voor aandelen, vanwege de gunstige macro- en winstvooruitzichten en een positieve marktdynamiek • We zijn positief over Japan, opkomende markten en aandelen uit de eurozone, en hebben een voorkeur voor cyclische exposure op basis van sterke macrocijfers en licht oplopende obligatierentes • Vastrentende beleggingen worden geconfronteerd met stijgende rentes en hoge waarderingen; we adviseren een flexibele allocatie richting een kortere duratie en exposure naar groei

Stevige groei verwacht, politieke risico’s houden aan

28-06-17 Valentijn van Nieuwenhuijzen

Belangrijkste verwachtingen uit de Mid Year Outlook van NN Investment Partners (NN IP) voor 2017: • Groei mondiale economie robuust en evenwichtig • Centrale banken bouwen steun geleidelijk af bij laag blijvende inflatie(verwachtingen) • Meer politieke cohesie in de eurozone, Amerikaanse politieke risico’s houden aan • Aandelen profiteren van aantrekkende winstgroei hetgeen mogelijk risicopremie drukt • Effectief rendement op staatsobligaties zal waarschijnlijk langzaam toenemen, aangevoerd door de VS • Vastrentende spreadproducten in trek; beleggers blijven zoeken naar rendement • Het bestuderen van beleggersgedrag is noodzakelijk om te weten wat de markt beweegt

First Class Multi Asset: 5 jaar lang stabiele rendementen

07-12-16 Valentijn van Nieuwenhuijzen

• De afgelopen 5 jaar waren erg volatiel. NN (L) First Class Multi Asset (FCMA) heeft in deze periode stabiele rendementen met een relatief lage volatiliteit laten zien • De risicobewuste manier van beleggen en grotere flexibiliteit om mee te bewegen met veranderende omstandigheden maken multi-asset-oplossingen nu aantrekkelijk • Ook in onzekere tijden zijn er beleggingskansen. Het fonds speelt nu in op reflatie, met overwogen posities in cyclische sectoren en Japan • Net als de afgelopen vijf jaar zullen we flexibel blijven en onze positionering wijzigen als de feiten veranderen

2017 – het jaar van groei, aldus NN IP

16-11-16 Valentijn van Nieuwenhuijzen

We verwachten dat: • Politieke onzekerheid in 2017 de boventoon zal voeren, maar er zijn genoeg kansen • De rotatie naar cyclische sectoren op de aandelenmarkten zal aanhouden • Budgettaire stimuleringsmaatregelen en hogere inflatie(verwachtingen) kunnen bijdragen aan de opwaartse trend in de wereldwijde obligatierentes • Opkomende markten verder kunnen aantrekken, al is een meer protectionistisch beleid in de VS een risico

Hoe zit ‘Mr Market’ in zijn vel?

17-10-16 Valentijn van Nieuwenhuijzen

• De huidige veranderingen in de marktstructuur maken gedragsfactoren net zo belangrijk als fundamentals • Irrationeel optimisme wordt vervangen door ‘angstrisico’ en een snellere verwerking van data zorgt voor grotere volatiliteit • Multi-asset-strategieën worden volgens NN IP steeds meer gezien als een oplossing voor beleggers

Over de auteur

Valentijn van Nieuwenhuijzen

Valentijn van Nieuwenhuijzen

Chief Investment Officer of NN Investment Partners

Ervaring sinds 1998

Ervaring in het bedrijfsleven: Valentijn heeft aanzienlijke ervaring in de financiële dienstverlening en begon in 1999 bij deze organisatie. Voordat hij Chief Investment Officer werd, was Valentijn Chief Strategist en Head of Multi-Asset van 2013 tot 2017 en daarvoor was hij Head of Strategy binnen Multi-Asset van 2010 tot 2013. Hij is de woordvoerder van NN IP en verschijnt geregeld bij klantevents en in de media.

Opleiding: Valentijn van Nieuwenhuijzen heeft een Master in Economie van de Universiteit van Amsterdam.

Toon meer

Toon meer