Defined Contribution

Van defined benefit naar defined contribution

De stijging van de gemiddelde levensverwachting, toenemende individualisering van de samenleving en de wens van werkgevers om de loonkosten en pensioenpremies in toom te houden, hebben ervoor gezorgd dat we een nieuwe richting inslaan met ons pensioenstelsel. Daarbij zien we een verschuiving van collectieve defined benefit naar defined contribution pensioenregelingen. Deelnemers staan daarbij steeds meer zelf aan het roer. De vaker voorkomende indexatiekortingen maken de pensioenzekerheden kleiner en versterken de kracht van deze verschuiving.

Met andere ogen kijken

Pensioenfondsen en vermogensbeheerders moeten met andere ogen kijken naar de pensioenoplossingen van bestaande en nieuwe deelnemers. Langetermijnvisie en -beleidsontwikkeling, de toekenning van beleggingsrisico’s aan deelnemers en zorgvuldige en veel meer individueel geschoeide communicatie naar deelnemers zijn belangrijke aandachtspunten. NN Investment Partners staat u hierbij terzijde.

Pensioenoplossingen

Pensioenoplossingen met meerwaarde

Meer dan ooit vormen deelnemers aan een pensioenregeling geen uniforme groep meer, maar individuen met uiteenlopende behoeften en wensen. Wat onveranderd blijft, is de wens de om de beste beleggingsresultaten voor hun pensioen te realiseren. De manier waarop varieert echter. Universeel is de behoefte aan heldere communicatie. Daarnaast is er voor pensioenfondsen nog de zorgplicht. Die eist dat deelnemers zorgvuldig worden geadviseerd over het te volgen beleggingsbeleid en het inzicht dat wordt geboden in de balans tussen zekerheid en risico.

Optimaal faciliteren

Omdat de profielen van deelnemers moeten worden vastgelegd en beleggingen regelmatig getoetst, wordt de administratieve belasting voor pensioenfondsen groter. Om pensioenfondsen optimaal te faciliteren en deelnemers tegemoet te komen in hun wensen voor pensioenbeleggingen, biedt NN Investment Partners de online oplossing Mijn Pensioen. Daarnaast bieden wij het Essentie Pensioen, een gezamenlijk initiatief van Nationale-Nederlanden, AZL en NN Investment Partners.

Mijn Pensioen

De vraag van pensioenfondsen naar, door vermogensbeheerders verzorgde, Defined Contribution (DC)-regelingen (of beschikbare premieregelingen) neemt toe. Daarom heeft NN Investment Partners (NN IP) een team opgericht die zich volledig richt op het verzorgen van DC-regelingen voor pensioenfondsen. Met het product Mijn Pensioen bundelt NN IP alle beschikbare vaardigheden en knowhow op het gebied van vermogensbeheer en pensioenfondsen. Deze kennis is geconcentreerd in een team dat de hoogste kwaliteit biedt voor zowel pensioenfondsen als hun deelnemers.

Mijn Pensioen is een strategisch initiatief van NN IP. Op de langere termijn zijn de betaalbaarheid en de bestendigheid van Defined Benefit (DB)-verplichtingen redenen waardoor (bijvoorbeeld vanwege demografische factoren, de druk op solidariteit, toenemende individualisering en boekhoudkundige normen) de DC-markt in Nederland sneller gaat groeien. Het is onze strategie om een toonaangevende aanbieder van DC-oplossingen te zijn die deelnemers en pensioenfondsen ondersteunt via de unieke combinatie van:

  1. Toonaangevende portefeuille-inrichting en beheer via LifeCycle Mix;
  2. Complete dienstverlening aan deelnemers en pensioenfondsen via websites;
  3. Innovatieve ondersteuning bij de zorgplicht;
  4. Toegankelijk en volledig transparant inzicht in kosten en performance;
  5. Ongeëvenaarde kostenefficiëntie dankzij schaalvoordelen en het gebruik van moderne technologie;
  6. Uitstekend operationeel trackrecord met tijdige verwerking en naleving van alle SLA afspraken;
  7. Open-architecture fondsenaanbod.

Sinds de introductie in 2006 is Mijn Pensioen de snelst groeiende partij in de Nederlandse DC-markt.

Essentie Pensioen

Essentie Pensioen: eenvoud, transparantie en kwaliteit

Het Essentie Pensioen van Nationale Nederlanden is speciaal geschikt voor bedrijven met meer dan 100 werknemers die zoeken naar eenvoud én kwaliteit. Met het Essentie Pensioen biedt u deelnemers een collectieve pensioenregeling die uitgaat van een vaste premie. Bij deze pensioenregeling ligt het beleggings- en renterisico bij de deelnemer/werknemer. De ingelegde premie wordt volledig belegd, waarmee deelnemers pensioenkapitaal opbouwen. De hoogte van het eindkapitaal is dus niet gegarandeerd. Wanneer een deelnemer de pensioenleeftijd bereikt, moet hij met dit kapitaal een pensioenuitkering kopen bij een verzekeraar naar keuze. Dit is een aanvullend ouderdomspensioen naast de AOW-uitkering.

Optelsom

De kracht van het Essentie Pensioen is een optelsom. U profiteert van de eenvoud van een premiepensioeninstelling (PPI) met eventuele aanvullende zekerheden en van gemakkelijk online beheer voor u en uw deelnemers. Maar ook van de bundeling van kennis en ervaring van NN Investment Partners, AZL en Nationale-Nederlanden. Kortom: een collectieve pensioenregeling waar u weinig omkijken naar heeft.

Meer informatie over het Essentie Pensioen vindt u op www.nn.nl/essentiepensioen.