Integrated Client Solutions

Integrated Client Solutions: ondersteuning op maat

De toenemende complexiteit van de financiële markten en alle bijbehorende wet- en regelgeving maken dat het balansmanagement van uw pensioenfonds steeds ingewikkelder en tijdrovender wordt. Diepgaande kennis van alle aspecten van het vermogensbeheer is daarom onontbeerlijk. Daarom bieden wij u Integrated Client Solutions (ICS) aan: één integrale oplossing voor alle vraagstukken op het gebied van het vermogensbeheer van uw pensioenfonds of verzekeraar.

Optimaliseren van uw balansmanagement

Met Integrated Client Solutions staat NN Investment Partners u terzijde bij het vermogensbeheer van uw pensioenfonds of verzekeraar. Dankzij de combinatie van tools, kennis en ervaring zijn wij in staat u een hoogwaardig serviceconcept aan te bieden. Een concept dat u voorziet van flexibele, op maat gesneden kwaliteitsoplossingen voor uw specifieke balansvraagstukken. Onze ICS-dienstverlening is gebaseerd op:

Clientadvies

Cliëntadvies: uw eigen beleggingsexpert staat u bij

Als klant beschikt u voor het totale beheer van uw beleggingsportefeuille continu over een toegewijde en ervaren beleggingsexpert. Deze expert is uw vaste aanspreekpunt en vervult de rol van gedelegeerde CIO (Chief Investment Officer). Als deskundig adviseur identificeert de cliëntadviseur uw uitgangspunten, wensen en doelstellingen en vertaalt deze efficiënt naar op maat gesneden oplossingen, gebruikmakend van de diverse servicemodules van ICS. Uw adviseur rapporteert bovendien op regelmatige basis over de resultaten van onze dienstverlening.

Strategisch advies

Een ALM studie, uitgevoerd door een externe consultant, vormt het startpunt voor de adviesverlening van ons strategisch adviesteam. Dat moet uitmonden in een optimale inrichting van uw beleggingsportefeuille op strategisch niveau. Als klant staat u bij de formulering van het advies centraal. Uw specifieke wensen en uitgangspunten vormen de basis van elke strategische studie die wij ten behoeve van uw pensioenfonds verrichten. Ons strategisch adviesteam stopt niet nadat over de optimale balansstructuur of normportefeuille is geadviseerd. Het team toetst uw portefeuille continu aan uw risicoprofiel en de eisen die de wet- en regelgeving stelt. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van geavanceerde korte- en lange termijn risicomodellen. Het proces is erop gericht dat u te allen tijde het overzicht houdt en ‘in control’ blijft.

Integraal balansbeheer

Integraal balansmanagement: beheer van uw risicoprofiel

Een belangrijk onderdeel van Integrated Client Solutions (ICS) is het bewaken en beheren van het totale risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille. Deze werkzaamheden bestaan uit de implementatie en het dagelijks beheer van uw portefeuille, rekening houdend met uw specifieke (pensioen) verplichtingen. De belangrijkste activiteiten hierbij zijn:

  • Overkoepelende portefeuilleconstructie en -implementatie, inclusief deelportefeuilles. Balansrisicobeheer; risicomanagement en -monitoring, beheer van uw kaspositie en het zakelijk onderpand, transitiemanagement en de herbalancering van de portefeuille;
  • Beheer en uitvoering van derivaten overlay-strategieën, zoals bijvoorbeeld rente, inflatie en valuta afdekkingsstrategieën.
  • Budgetteren en overhevelen van risico naar de verschillende geselecteerde managers.

Managerselectie

Selectie van de best-in-class managers

Binnen ICS worden de managerselectie, de portefeuilleconstructie en de monitoring-activiteiten uitgevoerd door Altis. Het uitstekende trackrecord van het Altis team dateert van 1999, toen de activiteiten van Altis onderdeel waren van Morgan Stanley. Altis is een geïntegreerd onderdeel van NN Investment Partners, maar werkt ‘at arm’s length’.

De best-in-class managerselectie door Altis is gebaseerd op voortdurende kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Dit wordt ondersteund door een uniek datasysteem dat alle details bevat van de maandelijkse holdings van de ongeveer 1.200 vermogensbeheerders die door Altis worden gevolgd. Dit analyseproces resulteert in een lijst van aanbevolen managers in 35 beleggingscategorieën en gespecialiseerde marktsegmenten. Het managerselectieproces wordt toegepast in zowel multi-management oplossingen op maat, als diverse multi-managementfondsen.

www.altis.ch

Balans- en risicorapportage

Balans- en risicorapportage: volledige transparantie

Volledige transparantie staat centraal in ons gehele serviceconcept; rapportage en risicomanagement zijn hier een toonbeeld van. Wij leveren u hoogwaardige klantrapportages waarbij de focus ligt op geïntegreerd portefeuillebeheer: het beheer van uw beleggingen versus de verplichtingen. Ook bieden we u een integraal overzicht van zowel intern als extern beheerde activa. Onze Auditing Standards (ISAE 3402) type II bevestigen de betrouwbaarheid en effectiviteit van onze instrumenten.

Rapportage

Integrated Client Solutions heeft een sterke operationele efficiency waardoor wij u snel inzichtelijke rapportages kunnen leveren. Onze klanten ontvangen periodiek rapportages over hun beleggingsportefeuille en performanceoverzichten met attributiegegevens. Met ons online informatiesysteem heeft u bovendien eenvoudig toegang tot de gewenste data.

Risico

Ons Asset Liability Risk Analyse (ALRA) model wordt gebruikt om het risicobudget in het SAA-proces te alloceren. Dit model wordt ook gebruikt om u inzicht in de relevante risicostatistieken van de portefeuille te geven. Dankzij inzicht in de structuur van de verplichtingen en koppelingen met diverse systemen zijn wij in staat efficiënt te rapporteren over de wijze waarop risico’s aan de activazijde zich verhouden tot risico’s aan de passivazijde van uw balans.