Juridische informatie

MiFID – Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten

Op 1 november 2007 is de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (“Markets in Financial Instruments Directive” of “MiFID”) van kracht gegaan. De MiFID is bedoeld om de Europese financiële markten te harmoniseren en om aan de hand van een nieuw toezichtstelsel voor beleggingsdiensten te zorgen voor een grotere mate van transparantie.

NN Investment Partners heeft integriteit en transparantie altijd al als de basis van alle langdurige klantenrelaties beschouwd en ondersteunt dan ook de doelstellingen van de MiFID. NN Investment Partners is bereid alle verplichte wijzigingen door te voeren opdat de klant kan profiteren van de mogelijkheden die door de MiFID worden geboden.

Tenuitvoerlegging van orders 

Met de MiFID worden nieuwe vereisten geïntroduceerd met betrekking tot de tenuitvoerlegging van orders. NN Investment Partners is verplicht alle redelijke stappen te ondernemen om te zorgen dat bij het verwerken van directe transacties met overige partijen (een makelaar of tegenpartij), het best mogelijke resultaat voor de klant wordt behaald. Evenzo heeft NN Investment Partners de plicht om, in het geval dat orders ter uitvoering bij een makelaar worden geplaatst of aan deze doorgegeven, alle redelijke stappen te ondernemen om het best mogelijke resultaat te behalen. Bij het doorvoeren van deze plichten is NN Investment Partners van oordeel dat de belangen van de klant het meest gediend zijn bij een transparante blik op de selectie van en toewijzing aan makelaars bij de tenuitvoerlegging van orders in financiële instrumenten. Het bijgevoegde informatiepakket bevat gegevens over het beleid van NN Investment Partners voor optimale tenuitvoerlegging.

Belangenconflicten 

NN Investment Partners voert zijn bedrijfsactiviteiten op een wijze die eerlijk en professioneel is en die in het beste belang is van u als klant. NN Investment Partners doet dit onder meer door beleidsmaatregelen door te voeren ter inperking van de belangenconflicten die voort kunnen vloeien uit onze bedrijfsactiviteiten. Onder de MiFID is NN Investment Partners verplicht om effectieve organisatorische en administratieve regelingen te treffen en te hanteren opdat alle noodzakelijke stappen worden ondernemen om dergelijke belangenconflicten bloot te leggen, te controleren en te beheersen. Om dit te bereiken hebben de vestigingen van NN Investment Partners Europe een beleid geformuleerd om belangenconflicten te vermijden. In het bijgevoegde beleid vindt u in detail alle belangrijke gegevens die u nodig hebt om de aard te begrijpen van de maatregelen die NN Investment Partners heeft getroffen om uw belangen te waarborgen.