Privacy Statement

Verwerking van persoonsgegevens


NN Investment Partners verwerkt uw persoonsgegevens indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, voor zover deze verwerking noodzakelijk is om u van dienst te kunnen zijn of om te voldoen aan wettelijke verplichtinge.

NN Investment Partners verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze zodat uw privacy zoveel mogelijk is beschermd en is gewaarborgd.

NN Investment Partners maakt gebruik van cloudoplossingen. Voordat NN Investment Partners over gaat tot het gebruik van deze cloudoplossingen voert zij een uitgebreide risicoanalyse uit. Als gevolg van het gebruik van cloudoplossingen kunnen persoonsgegevens worden verstrekt naar landen buiten de EU die niet hetzelfde beschermingsniveau ten aanzien van privacy hebben als in de EU. NN Investment Partners verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen in dergelijke landen, indien zo’n partij waarborgen biedt voor een passend beschermingsniveau ten aanzien van persoonsgegevens, en indien de verstrekking in overeenstemming is met toepasselijke privacy regelgeving.

Cookies


NN Investment Partners verzamelt en bewaart bezoekersgegevens met betrekking tot het gebruik van deze website, zoals: de datum en het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser, de taal van de browser, het IP-adres (Internet Protocol) van de door u gebruikte computer, het aantal hits, bezochte pagina’s, eerder/later bezochte sites en duur van de gebruikerssessie. NN Investment Partners verzamelt geen persoonsgegevens over u (zoals naam, e-mailadres, etc.) tenzij u zulke gegevens uitdrukkelijk en bewust verschaft aan ons.

Bovenvermelde gegevens zijn verkregen door middel van een cookie. Een cookie is een korte tekstregel die uw browser op de harde schijf van uw computer opslaat. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat dit niet gebeurt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de help-functie van uw internetbrowser om alle cookies te blokkeren dan wel een waarschuwing te ontvangen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden aan de van toepassing zijnde wetgeving of aan onze bijgewerkte bedrijfspraktijken. Controleer deze pagina daarom regelmatig op eventuele veranderingen.

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring of onze manier van gegevensverwerking, kunt u contact met ons opnemen via deze website.