Initiatieven en belangenbehartiging

Door het steunen van en actief betrokken te zijn bij diverse internationale initiatieven, onderstreept NN Investment Partners haar ambities en aanpak ten aanzien van Verantwoord Beleggen.

Voorbeelden hiervan zijn:

UN PRI

NN IP is een ondertekenaar van de Principes ten aanzien van Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UN PRI) sinds september 2008. De UN PRI is een verzameling ‘best practices’ voor institutionele beleggers met betrekking tot het integreren van ESG factoren in beleggingsprocessen en actief aandeelhouderschap.

Eurosif SRI Transparency Code

NN IP is een ondertekenaar van de Eurosif Europese transparantie code. Eurosif (de Europese zusterorganisatie van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)) bevordert transparantie bij het gebruik van kwalitatieve beleggingscriteria in duurzame beleggingsfondsen. Hierdoor worden beleggers beter in staat gesteld om geïnformeerde beleggingskeuzes te maken ten aanzien van de richtlijnen en beleggingsprocessen van deze duurzame beleggingsfondsen.

IIRC Pilot Programme

De International Integrated Reporting Council (IIRC) is een wereldwijd samenwerkingsverband van toezichthouders, beleggers, bedrijven, belangenorganisaties en anderen. Deze coalitie heeft als doel om duidelijke communicatie ten aanzien van waardecreatie door bedrijven op te nemen als volgende stap in de ontwikkeling van officiele verslaggeving door bedrijven. NN IP is een actieve deelnemer in de Investor Network van het IIRC Pilot Programme.

ICGN

NN IP is co-voorzitter van de International Corporate Governance Network (ICGN) Shareholder Rights Committee. ICGN is een corporate governance network organisatie met 600 leden uit 50 landen die als doelstelling heeft om de standaarden voor goed ondernemingsbestuur wereldwijd te verhogen. Als co-voorzitter levert NN IP namens alle ICGN leden input en feedback op belangrijke beleidsinitiatieven met betrekking tot goed ondernemingsbestuur en rechten van aandeelhouders.

Eumedion

Eumedion is de Nederlandse corporate governance netwerk organisatie. Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Doel van de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders die deelnemer zijn van Eumedion is om de governance, milieu –en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren. NN IP is voorzitter van de juridische commissie van Eumedion en neemt daarnaast ook actief deel in de audit- en beleggingscommissies.