Pijler 2: Integratie ESG

Het integreren van ESG-factoren in het beleggingsproces

NN Investment Partners integreert milieu-, sociale en bestuurlijke factoren (ESG) in het beleggingsproces. Hierdoor kunnen we factoren meewegen die vaak buiten de traditionele financiële analyse vallen, maar wel een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het de langetermijnrendementperformance. Op deze manier kunnen onze analisten potentiële waarde ontsluiten door het identificeren van mogelijkheden en/of risico's vanuit ESG-perspectief. De fondsmanagers baseren hun beleggingsbeslissingen mede hierop.

Voorbeelden van ESG-factoren zijn milieuschade en klimaatverandering, corruptie, mensenrechten, gezondheid en veiligheid en goed ondernemingsbestuur. Onze analisten hebben toegang tot de ESG-database. Deze bevat informatie over hoe elk bedrijf op de ESG-factoren scoort ten opzichte van het sectorgemiddelde en over of er sprake is van structurele problemen of controverses met betrekking tot mensen, milieuaarde en samenleving. De analisten nemen deze gegevens op in hun beleggingscases. Ze kijken per bedrijf dat voor belegging in aanmerking komt naar de materialiteit (ofwel de invloed op de waardering). De fondsmanagers baseren hun beslissingen mede op deze beleggingscases. Dit proces is van toepassing op aandelen en bedrijfsobligaties. Een soortgelijke procedure geldt voor staatsobligaties, maar in plaats ESG-gegevens op bedrijfsniveau maken we hier gebruik van ESG-data op landelijk niveau.