Pijler 3: Beperkingen

Beperkingen

Wij hanteren beleggingsrestricties gebaseerd op het beleidskader voor verantwoord beleggen van NN Group. Dit raamwerk is gebaseerd op onze waarden en breed geaccepteerde standaarden, principes en ‘best practices’, waaronder de United Nations’ Global Compact. Deze principes zijn aangevuld met criteria voor controversiële aspecten van de wapen of defensiesector. Aan de hand van deze criteria implementeren wij voor onze klanten een uitsluitingenlijst voor de defensiesector.

Wij beschouwen wapenhandel met bepaalde landen of niet-gouvernementele actoren als controversieel. Verder beschouwen wij antipersoonsmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium en biologische en chemische wapens als omstreden. Voor klantenvermogen belegd via door ons actief beheerde fondsen, zullen we niet beleggen in bedrijven die aantoonbaar wapens leveren aan landen die onder een wapenembargo van de VN, de EU of de VS vallen. Voorts beleggen we niet in bedrijven die de genoemde controversiële wapens ontwikkelen, produceren, onderhouden of verhandelen. Voor discretionaire mandaten zorgen wij dat geen beleggingen worden gedaan in dergelijke bedrijven in die jurisdicties die geen beleggingen in deze bedrijven toestaan.

Wij beschouwen nucleaire wapens ook als controversieel. Deze wapens hebben een ander karakter, omdat de productie, het gebruik en de verspreiding ervan internationaal sterk zijn gereguleerd. Veel hightechbedrijven zijn betrokken bij de nucleaire bewapeningsprogramma’s van hun regeringen. Om ons standpunt tegen kernwapens te reflecteren sluit ons beleid beleggingen uit in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens als die bedrijven: (i) gevestigd zijn in landen die het non-proliferatieverdrag niet getekend hebben, of (ii) een meerderheid van de omzet behalen uit defensie gerelateerde activiteiten. Voor deze bedrijven gelden dezelfde beperkingen voor klantvermogen die we hierboven hebben beschreven voor betrokkenheid bij controversiële wapenhandel en andere controversiële wapens. 

Het NN Defensie beleid is beschikbaar op de website van NN Group via deze link