Eigen activa & klantenactiva

NN Investment Partners maakt een duidelijk onderscheid tussen eigen activa en klantenactiva, en handelt hier ook naar bij het uitoefenen van zijn stemrechten.

Eigen activa

Het stemgedrag voor eigen activa gaat uit van het Mondiale stembeleid van NN Group. Als wij stemmen uitbrengen met betrekking tot de eigen activa van NN Group handelen wij in het beste belang van NN Group. Wij hebben een afzonderlijke commissie voor het stemmen bij volmacht voor eigendomsrechten. Dit brengt met zich mee dat wij ten aanzien van een en dezelfde kwestie verschillend zouden kunnen stemmen voor de eigen activa en de klantenactiva.

Klantenactiva

Klantenactiva zijn activa die in het bezit zijn van particuliere of institutionele beleggers, en die worden aangehouden in een van onze Nederlandse masterfondsen en beheerd worden door onze fondsmanagers. Wij hebben voor klantenactiva een afzonderlijke commissie voor het stemmen bij volmacht ingesteld, die uitsluitend handelt in het beste belang van onze klanten.

Koppelingen

Mondiaal stembeleid NN Group