Pijler 1: Actief aandeelhouderschap

Het uitoefenen van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen

NN Investment Partners (NN IP) is ondertekenaar van het verdrag voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (UN PRI). Dit is een geheel van wereldwijde ‘best practices’ die beleggers en vermogensbeheerders helpen rekening te houden met milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG) in het nemen van investeringsbeslissingen en als houder van aandelen.

NN IP vindt dat de rechten die zijn verbonden aan het bezit van aandelen, inclusief het recht om te stemmen bij volmacht, tot het vermogen behoren, net als de economische investering die de aandelen zelf vertegenwoordigen. Beleggers spelen een rol in het waarborgen van de juiste controles en balansen bij de bedrijven waarin ze beleggen. Het uitoefenen van het stemrecht is voor beleggers een van de meest effectieve manieren om het management ter verantwoording te roepen.

Het stembeleid van NN IP beschrijft onze analyse van voorstellen die ter stemming worden gebracht op aandeelhoudersvergaderingen. Dit onderzoek bepaalt uiteindelijk hoe NN IP stemt. We analyseren voorstellen aan de hand van zeven belangrijke thema's:

  1. Agendapunten die zijn gerelateerd aan het bestuur en directeuren;
  2. Agendapunten met betrekking tot beloning en voordelen;
  3. Auditgerelateerde agendapunten;
  4. Kapitaalstructuur, de verkoop van activa, fusies & overnames en andere bijzondere transacties;
  5. Voorgestelde wijzigingen van de statuten, interne reglementen en juridische structuur van de onderneming;
  6. Afweermechanismen tegen overnames;
  7. Sociale, ethische en milieuaspecten.

NN IP International stemt namens al haar Nederlandse, Belgische en Luxemburgse fondsen die een beheerd vermogen hebben van minimaal EUR 100 miljoen. Alle stemmen die NN IP uitbrengt op de aandeelhoudersvergaderingen, vindt u terug op onze website. Aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse en Belgische bedrijven waarin we beleggen en van de bedrijven waarin de duurzame aandelenfondsen van NN IP beleggen, worden individueel onder de loep genomen door onze proxy-voting-commissie van fondsmanagers en analisten. Deze commissie zorgt voor een duidelijke afstemming tussen het stemmen en de beleggingsactiviteiten van NN.

We publiceren onze stemactiviteiten voor het vermogen van klanten in Nederlandse en Belgische fondsen en Luxemburgse SICAV’s en voor het vermogen voor eigen rekening dat NN Investment Partners International beheert. Alle uitgebrachte stemmen kunt u terugvinden via deze link: stemactiviteit van NN IP International voor klantenvermogen en vermogen voor eigen rekening van NN. We werken de informatie over onze stemactiviteit regelmatig bij.

Dialoog en engagement met bedrijven en beleidsmakers

Dialoog en engagement met bedrijven zijn onderdeel van onze fundamentele benadering van het beleggingsproces als een actieve belegger. Engagement-activiteiten worden uitgevoerd door eigen specialisten en tot op zekere hoogte via externe aanbieders (onderzoek naar ESG-cijfers en stemmen bij volmacht). Analisten, portefeuillemanagers en ESG-specialisten hebben regelmatig overleg met bedrijfsmanagementteams. De verslagen van de meetings worden opgeslagen in de researchdatabase van NN IP en zijn toegankelijk voor alle beleggingsprofessionals van NN IP, waar ook ter wereld.

Door de voortdurende dialoog stimuleert NN IP bedrijven om te voldoen aan de milieu-, sociale en bestuurlijke werkwijzen die wij passend achten. NN IP verwacht dat alle bedrijven waarin ze belegt normen, beleid en beheerprocessen implementeert ten aanzien van de potentiële ESG-risico’s. Om de dialoog en engagement meer kracht bij te zetten werken we regelmatig samen met andere beleggers. NN IP spreekt ook regelmatig met wetgevers en toezichthouders over duurzaamheid en aandeelhoudersrechten. We zijn lid van diverse beleggersnetwerken via welke we actief deelnemen aan het politieke debat. Voorbeelden zijn het International Corporate Governance Network (ICGN), Eumedion, de European Fund and Asset Management Association (EFAMA) en de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS).