Nieuws & Opinie

NN IP: risico van Turkije beperkt, andere factoren drukken op aandelenmarkten

17-08-18 Ewout van Schaick

De economische problemen van Turkije en oplopende spanningen met de Verenigde Staten waren de afgelopen dagen volop in het nieuws. Dit zorgde wereldwijd voor meer risicoaversie bij beleggers, terwijl het vertrouwen in opkomende markten is afgenomen. Gezien de onrust heeft NN Investment Partners (NN IP) haar positie in aandelen naar neutraal gebracht. Het Multi Asset team ziet naast de Turkije-crisis ook andere factoren die de aandelenmarkten kunnen drukken. Voorbeelden zijn een minder gunstig winstmomentum, zwakke sentiments-, stroom- en technische indicatoren en andere geopolitieke risicofactoren, zoals het handelsbeleid en de Italiaanse begrotingsonderhandelingen.

Frontier Markets Debt: hebben Europese beleggers een verkeerd beeld van Afrika?

15-08-18 Yvette Babb

• De recente marktcorrectie ging gepaard met hogere yields voor Frontier Markets Debt (FMD), terwijl de onderliggende fundamentals sterk blijven. • Op de zeer korte termijn blijft NN Investment Partners (NN IP) voorzichtig, gezien de risico’s en de waarschijnlijk uitdagendere technische marktomstandigheden in de komende maanden. • Na de sterke terugval blijven we ons richten op positieve FMD-rendementen bij een horizon van zes tot twaalf maanden. Er zijn sterke idiosyncratische beleggingscases mogelijk, in het bijzonder in een aantal Afrikaanse landen, zoals Ghana en Egypte.

Kleine kans op stevige correctie dankzij verbeterende gedragsdynamiek

08-08-18 Patrick Moonen

De verbeterende marktdynamiek, zoals een beter beleggerssentiment, een bescheiden positionering in aandelen en een positief koersmomentum, zorgt ervoor dat de kans op een stevige aandelencorrectie van meer dan 10% klein is. Het risico hierop wordt verder teruggedrongen door de sterke bedrijfsfundamentals (in de VS behoorden de winstcijfers over het tweede kwartaal tot de beste van de afgelopen jaren), goede macrocijfers die wijzen op consolidatie op een gezond niveau, het geleidelijk strakkere maar voorspelbare beleid van de centrale banken en het begin van gerichte versoepeling in China om de groeivertraging en de negatieve gevolgen van handelssancties tegen te gaan.

Druk schuldenafbouw drijft Chinese vastgoedontwikkelaars in het nauw

02-08-18 Clement Chong

• De Chinese autoriteiten blijven aandringen op schuldenafbouw van de economie • Hoogrentende projectontwikkelaars hebben last van een krap financieringsklimaat • Wij geven de voorkeur aan obligaties van grotere projectontwikkelaars met sterke liquiditeitsprofielen

NN Investment Partners opnieuw A+ toegekend door Principles for Responsible Investment

24-07-18 Adrie Heinsbroek

NN Investment Partners (NN IP) heeft opnieuw de hoogst mogelijke score gekregen voor strategie en bestuur op het gebied van verantwoord beleggen en ESG-integratie. De Principles for Responsible Investment (PRI) heeft op deze onderdelen een score van A+ toegekend en bevestigt daarmee de koploperspositie van NN IP. NN IP is sinds 2008 ondertekenaar van de PRI en sinds 1999 actief in verantwoord beleggen.

Aantrekkelijk instapmoment nadert voor Europese high yield-obligaties

16-07-18 Sjors Haverkamp

Het is voor beleggers aantrekkelijk om binnenkort in te stappen in Europese hoogrentende obligaties, aldus NN Investment Partners (NN IP). Na een herwaardering in de afgelopen maanden als gevolg van nieuwe uitgiften, de vrees voor een handelsoorlog en de roerige Italiaanse politiek, biedt de markt nu yields van ongeveer 4%. Dankzij de herwaardering op de markt zijn de yields sinds eind vorig jaar gestegen van minder dan 3%.

Wereldwijd sterke groei Green Bond portefeuilles: NN IP beheert grootste Green Bond fonds ter wereld

09-07-18 Bram Bos

NN Investment Partners (NN IP) heeft in het tweede kwartaal van 2018 een significante toename gezien in het beheer van green bond portefeuilles. Het beheerd vermogen is gestegen van EUR 20 miljoen in 2016 naar circa EUR 900 miljoen in juli 2018 en naar verwachting zal dit snel verder groeien tot meer dan EUR 1 miljard.

Vooruitblik H2 2018: consolidatie met goede periodes op de korte termijn

27-06-18 Valentijn van Nieuwenhuijzen

• Voor de korte termijn zijn de indicatoren voor de wereldeconomie positief; de consumentenuitgaven trekken aan en toenemende winsten en een sterk vertrouwen zijn gunstig voor de investeringen • Ook al lijkt het klimaat gunstig voor risicovolle beleggingen, toch kunnen risicofactoren die verband houden met de handel en de politiek in de eurozone het beleggerssentiment temperen • Aandelen profiteren van winstgroei, een aantrekkelijke risicopremie en een voorzichtige positionering van beleggers • De risico-rendementsverhouding is verslechterd, een betere diversificatie naar nieuwe alfabronnen is essentieel. Er liggen kansen in Multi Asset-oplossingen, kortlopende obligaties van opkomende markten (EMD), frontier markets debt (FMD), alternative credit, duurzame aandelen, factorbeleggen en converteerbare obligaties

EMD met korte looptijd biedt hogere yields en beschermt tegen stijgende rentes

21-06-18 Annemieke Coldeweijer

Emerging Markets Debt (EMD) biedt nog steeds een sterke yield ten opzichte van ontwikkelde markten, terwijl beleggingen in korter lopende obligaties beschermen tegen stijgende rentes, de volatiliteit beperken en gunstige herbeleggingsmogelijkheden bieden. Kortlopende EMD in harde valuta (HC) kan als zodanig aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar sterke risico gecorrigeerde rendementen in hun vastrentende portefeuilles.

Verkopen van volatiliteit blijft lonen

14-06-18 Stan Verhoeven

Na jaren van stabiliteit keerde de volatiliteit in februari 2018 terug op de markten. Hierdoor moesten beleggers met shortposities op volatiliteit forse verliezen verwerken. Veel beleggers trokken daarop de doelmatigheid van zo’n strategie in twijfel. NN Investment Partners (NN IP) laat echter zien dat het systematisch verkopen van volatiliteit aantrekkelijk is, zowel in periodes van hoge als periodes van lage volatiliteit. In beide scenario’s zijn op de lange termijn de verwachte opbrengsten namelijk groter dan de verliezen.