10 inzichten uit 25 jaar beleggen in Emerging Markets Debt

14-02-18

NN Investment Partners (NN IP) belegt vandaag precies 25 jaar in Emerging Markets Debt (EMD) en dat heeft 10 belangrijke inzichten opgeleverd. We halen deze inzichten uit de schat aan ervaring die we over meerdere decennia hebben opgedaan in het meest dynamische en gevarieerde universum van wereldwijde obligatiemarkten. Deze inzichten zijn dan ook opgenomen in de beleggingsprocessen van de EMD-strategieën van NN IP.

Marcelo Assalin, Head of Emerging Markets Debt bij NN Investment Partners: “In de 25 jaar dat NN IP in EMD belegt, zijn er veel meer beleggingsmogelijkheden bij gekomen en zijn de markten zelf in de ogen van beleggers meer op de ontwikkelde markten gaan lijken. Deze landen hebben samen een sterke economische verbetering doorgemaakt en vormen nu een aantrekkelijke bron van gedifferentieerde rendementen voor alle typen beleggers.”

“Maar zoals bij elke groeimarkt liggen er uitdagingen op de loer. Daarom zullen beleggers met veel kennis van zowel de lokale als regionale macro-economische en politieke dynamiek waarschijnlijk het meest succesvol zijn in EMD, omdat zij beter in staat zijn te anticiperen op veranderende marktcycli. Ze hebben ook goede relaties met andere belangrijke marktpartijen om tegen de beste prijs toegang te krijgen tot liquiditeit en beschikken over voldoende middelen om de dagelijks wijzigende marktomstandigheden en risicodynamiek te volgen.”

Inzicht 1 – Er zijn bijna altijd lichtpuntjes

Het kan zijn dat landen hun verplichtingen niet nakomen, maar in tegenstelling tot bedrijven zullen ze niet snel volledig failliet gaan. De internationale gemeenschap is bereid om landen die failliet dreigen te gaan te ondersteunen, met de hulp van multilaterale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daardoor is het hoogst onwaarschijnlijk dat schuldeisers al hun geld zullen verliezen. Sterker nog: noodlijdende landen kunnen uitstekende kansen bieden om tegen een flinke korting in staatsobligaties te beleggen.

Inzicht 2 – Je kunt niet alles op één hoop vegen

Beleggers proberen de wereld vaak te versimpelen door in grote economische blokken te denken. Een goed voorbeeld zijn de BRIC-landen, een term geïntroduceerd door Goldman Sachs in 2001. Deze landen leken toen een enorm groeipotentieel te hebben dankzij lagere productiekosten, een relatief jonge beroepsbevolking en aanzienlijke voorraden grondstoffen. Nog geen twee decennia later eisten dalende grondstoffenprijzen, de afnemende wereldhandel en de oplopende schulden echter hun tol, vooral in Rusland. Het universum van opkomende markten is zeer divers en beleggers mogen de verschillen tussen de landen niet uit het oog verliezen.

Inzicht 3 – Hou vertrouwen, uiteindelijk komt het goed

Na de financiële crisis hebben centrale banken, multilaterale instellingen zoals het IMF en particuliere beleggers de handen verschillende keren ineengeslagen om landen met te hoog opgelopen schulden te hulp te schieten. Geen enkele belegging is zonder risico, maar de recente politieke wil om de landen die tot over hun oren in de schulden zitten de helpende hand te bieden, is een positieve factor voor beleggers in EMD.

Inzicht 4 – ‘Sleeping dragons’ worden ‘crouching tigers’

Meer dan twee decennia lang heeft de opkomst van China als economische supermacht een enorm positieve invloed gehad op andere opkomende economieën en de wereldeconomie. China heeft haar invloed op opkomende economieën de afgelopen jaren vergroot door infrastructuurprojecten in Azië, Europa en Afrika te financieren. Het groeitempo van China zal op de middellange termijn waarschijnlijk wel afnemen door structurele hervormingen die nodig zijn omdat de economie volwassen wordt. Gezien de invloed van China kan dit verstrekkende negatieve gevolgen hebben. Beleggers moeten de economische vooruitgang van China op de langere termijn daarom nauwlettend in de gaten houden.

Inzicht 5 – Het IMF krijgt concurrentie!

Het IMF speelt sinds de jaren negentig een cruciale rol in de ontwikkeling van opkomende markten. Het risico bestaat echter dat China het aanspreekpunt voor economische steun wordt, in plaats van het IMF. De steun van China vereist echter niet dezelfde structurele hervormingen en dus worden opkomende landen wellicht minder gestimuleerd om de veranderingen door te voeren die het IMF voorschrijft. Het IMF en China kunnen echter allebei een belangrijke bijdrage leveren aan de groei en landen moeten aanspraak kunnen maken op de steun van beide partijen.

Inzicht 6 –Met de rem erop kom je niet vooruit

Vaak hoor je protectionistische taal als een land zich zorgen maakt over mogelijke economische tegenwind. Maar hoge invoertarieven en andere maatregelen om de binnenlandse arbeidsmarkt te beschermen tegen internationale concurrentie, werken vaak alleen op korte termijn. Landen die hun economieën openstellen, toetreden tot de wereldmarkt en profiteren van een dynamischer ondernemingsklimaat en directe buitenlandse investeringen leveren de beste economische prestaties.

Inzicht 7 – Te grote schepen zijn niet erg wendbaar

Na tientallen jaren van structurele en institutionele hervormingen in de opkomende wereld beginnen grotere, niet-gespecialiseerde en vaak opportunistisch beleggende fondsen en ETF’s nu ook flink te beleggen in EMD. Enerzijds betekent dit dat een groeiende vraag van beleggers de risicopremies geleidelijk zal drukken. Anderzijds moeten zeer grote vehikels met een benchmark, zoals ETF’s, hun beleggingsposities vaak aanpassen, ongeacht koers of liquiditeit, wat de marktprijzen kan verstoren. Deze verstoringen bieden echter vaak prima kansen voor beleggers met de juiste expertise en dynamiek.

Inzicht 8 – Je kunt de littekens van corruptie niet verbergen

Corruptie werkt als een onzichtbare belasting op een economie; het belemmert groei en drukt het investeringsklimaat. Bij minder buitenlandse investeringen dalen de externe inkomsten en corruptie is sterk gecorreleerd met een achteruitgang van de begroting. De strijd tegen corruptie is langdurig en inspannend, maar er is wereldwijd meer aandacht voor. Dit blijkt wel uit de recente anti-corruptiemaatregelen in Brazilië, Peru en Zuid-Afrika en protesten in de Arabische wereld. Milieu-, sociale en governance-overwegingen (ESG) vormen de kern van het beleggingsproces van NN IP. Dit zorgt ervoor dat onze managers de waarde van een betere governance en een sterkere institutionele kwaliteit ontsluiten.

Inzicht 9 – Doe wat ik doe, doe niet wat ik zeg

Er is vaak een groot verschil tussen wat er in een politieke campagne wordt beloofd en het beleid dat vervolgens wordt gevoerd. Toch schieten de markten snel in de stress bij de mogelijkheid van een politieke omslag en dit geldt vooral bij verkiezingen. Het overheidsbeleid is vaak veel gematigder en pragmatischer van toon dan de verkiezingsretoriek.

Inzicht 10 – Zij die gefocust zijn kunnen snel reageren

Opkomende markten vereisen een constante en gedisciplineerde focus op de reële waarde van beleggingen in op- en neergaande markten. Beleggers zijn zeer gevoelig voor negatief nieuws en correcties zijn vaak overdreven. Dit biedt uitstekende kansen om posities waarvan men overtuigd is uit te breiden. Evenzo moeten beleggers bij stijgende markten voldoende voorzichtig blijven. Het is essentieel dat beleggers zich bewust zijn van alle risico’s in hun portefeuilles en dat zij het portefeuillerisico bij een verwachte correctie terugbrengen.

In de laatste 25 jaar dat NN IP in EMD belegt, is het aantal beleggingsmogelijkheden enorm gegroeid. Zoals bij elke groeimarkt zijn er ook uitdagingen, maar ons vooruitzicht voor EMD blijft positief.

Download the article:

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Marcelo Assalin

Marcelo Assalin

Head of Emerging Markets Debt

Ervaring sinds 1996

Ervaring in het bedrijfsleven

2015-heden Marcelo is Hoofd van de EMD Boutique van NN Investment Partners.

2013-2015 Portefeuillemanager, EMD Local Currency-strategieën, ING IM

2012-2013 Hoofd Emerging Market Sovereign Debt en Local Currency bij Voya Financial (voorheen ING IM USA)

2008-2011 Senior Portefeuillemanager in het EMD-team van ING IM USA

2005-2008 Chief Investment Officer bij ING IM Brazilië (Sulamerica Investimentos)

2002-2005 Portefeuillemanager Fixed Income bij Sulamerica Investimentos

1996-2002 Trader en Portefeuillemanager bij Sulamerica (Brazilië)

Diploma’s en kwalificaties

CFA charterholder

Bachelor Economie en Accounting, Universiteit van Sao Paulo (Brazilië)

Toon meer

Toon meer