20 jaar evolueren naar duurzaamheid op de Europese obligatiemarkten

17-10-18

• NN IP beheert EUR 32 miljard in de beleggingscategorie Euro Credit • NN IP is een pionier in het uitbreiden van haar euro credit fondsen-range met duurzame producten • NN IP ziet een toenemende vraag van beleggers naar duurzame obligatieproducten

Economische, politieke en technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen twee decennia in Europa tot een dynamische tijd gemaakt. NN Investment Partners (NN IP) belegt deze maand precies 20 jaar op de Europese markt voor bedrijfsobligaties. In deze periode heeft NN IP, in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis, haar beleggingsproces opnieuw vormgegeven, waardoor het team vanaf 2010 elk jaar weer een outperformance voor zijn beleggers heeft weten te genereren. NN IP is een pionier in het lanceren van verschillende Euro Credit strategieën, waaronder een van de eerste groene obligatie- en andere duurzame bedrijfsobligatiefondsen.

NN IP beheert een vermogen van EUR 32 miljard in euro-bedrijfsobligaties.

Om haar jubileum in Europese bedrijfsobligaties extra luister bij te zetten, heeft NN IP de belangrijkste lessen van de afgelopen 20 jaar uitgewerkt in een nieuw artikel (‘Diverse and active – A style for all seasons’), dat binnenkort op verzoek verkrijgbaar is. Het gaat onder meer over het belang van risicobeheersing, sectordiversificatie en eigen research.

Roel Jansen, Co-Lead Portfolio Manager Euro Investment Grade bij NN Investment Partners: “We hebben een lange geschiedenis in Europese bedrijfsobligaties, die teruggaat tot 1998, toen we als een van de eersten onze Euro Credit strategie lanceerden, voordat de euro in 1999 werd geïntroduceerd op de aandelen- en obligatiemarkten. Vanuit beleggingsoogpunt bezien, was de financiële crisis in 2008 en begin 2009 zeker de belangrijkste les. Op basis van de lessen die we daaruit hebben getrokken, hebben we ons beleggingsproces fundamenteel gewijzigd. Nu hebben we een aanpak met een intensieve focus op risicobeheersing en een laag risico, maar met een hoge informatie-ratio. Dit maakt de Euro Credit-fondsen van NN IP ideale ‘kernonderdelen’ van de portefeuilles van beleggers.”

De ontwikkeling ging verder met de uitbreiding van het aanbod richting duurzaamheid. De snelst-groeiende producten-range van NN IP’s euro credit strategieën zijn onder andere de Euro Sustainable Credit-strategie uit 2011, nu met een beheerd vermogen van EUR 1,93 miljard, en de Euro Green Bond-strategie uit 2016. De Green Bond-strategie is met EUR 920 miljoen[1] het grootste groene obligatiefonds ter wereld. Dit is te danken aan de wereldwijde groei van de markt voor groene obligaties en de toenemende vraag van particuliere en institutionele beleggers naar duurzame en milieuvriendelijke beleggingen, zonder daarbij in te boeten op rendement. Als voortrekker op het gebied van groene obligaties richt NN IP zich sinds 2014 op zogenoemde ‘donkergroene obligaties’ en beoordeelt ze emissies van groene obligaties zelf[2].

NN IP baseert de duurzaamheidskwalificaties van emittenten op haar eigen reguliere contact met het management van bedrijven, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op de ratings die zij van verschillende derden en beoordelaars krijgen.

Beleggers hebben steeds meer behoefte aan verantwoorde beleggingen. NN IP gelooft dat haar bottom-up benadering, expertise, en researchcapaciteit steeds belangrijker zullen worden om die rendabele obligaties te identificeren die echt duurzaam zijn.

Jansen vervolgt: “De vraag naar duurzame bedrijfsobligatiestrategieën neemt sterk toe en we verwachten dat er in de toekomst alleen nog maar meer vraag naar duurzame bedrijfsobligatiefondsen zal zijn. Omdat het aanbod van duurzame producten snel groeit, moeten beleggers echter wel rekening houden met het risico dat hun vermogensbeheerders de best beschikbare kansen laten liggen. Vooral op de markt voor groene obligaties kan het zijn dat ze beleggen in obligaties met alleen ‘een groen jasje’, omdat ze puur op ratings vertrouwen in plaats van het nauw onder de loep nemen van bedrijven en projecten die deze obligaties uitgeven.

“We blijven onze benadering van verantwoord beleggen ontwikkelen en blijven op zoek gaan naar nieuwe databronnen en rendementskansen. We overwegen een factorbenadering in het proces, zoals het alloceren naar de ‘Value’-factor, die in Euro Credit momenteel de meeste toegevoegde waarde biedt. Verder hebben we gedragsanalyse geïntroduceerd in het beleggingsproces, naast onze fundamentele analyse.”

[1] Beheerd vermogen per 12 oktober 2018
[2] Persbericht NN IP, ‘Strong global growth in Green Bond portfolios: NN IP manages the world’s largest Green Bonds Fund’, 9 juli 2018

  Disclaimer

  Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Over de auteur

  Roel Jansen

  Roel Jansen

  Head of Euro IG Credit

  Ervaring sinds 1999

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2010-heden Roel is Hoofd en Co-portefeuillemanager Euro Investment Grade Credit bij NN Investment Partners (voorheen ING Investment Management)

  2007-2010 Senior Portefeuillemanager in het Asian Debt Team bij ING IM Asia-Pacific

  2004-2007 Portefeuillemanager in het Asian Debt Team bij ING IM Asia-Pacific

  2002-2004 Portefeuillemanager in het Euro Investment Grade Credit Team bij ING IM Europe

  2001-2002 ING Group Global Management Trainee

  1999-2000 Stagiair Kwantitatieve Research bij ING IM Europe

  Diploma’s en kwalificaties

  CFA

  Master Toegepaste Wiskunde (cum laude, 2000), Universiteit Twente

  Toon meer

  Toon meer