Aanstelling Gül Poslu versterkt NN Investment Partners’ Institutional Clients Netherlands-team

05-06-18

Per 1 juli zal Gül Poslu het team Institutional Clients Netherlands (ICNL) van NN Investment Partners (NN IP) als Director versterken. De aanstelling van Gül past in de reeks investeringen die NN IP heeft gedaan, en zal blijven doorvoeren, in de fiduciaire dienstverlening, zoals onlangs ook binnen het Altis team.

Poslu’s aanstelling onderschrijft NN IP’s toewijding en strategische focus om Nederlandse en internationale institutionele klanten op maat gemaakte beleggingsoplossingen te bieden. In haar rol zal zij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de fiduciaire dienstverlening. Poslu zal rapporteren aan Maureen Schleejen, Hoofd Institutional Clients Netherlands.

Poslu komt naar NN IP vanuit Achmea en heeft een gevarieerde achtergrond; ze heeft zowel binnen de financiële als de commerciële sector gewerkt bij een verzekeraar als ook bij vermogensbeheerders. Met meer dan 10 jaar ervaring, een bewezen staat van dienst en diepgaande kennis van de Nederlandse institutionele markt heeft Poslu een sterk track record en een evidente passie voor de klant. Daarnaast is ze bestuurlijk actief bij lokale non-profit organisaties.

Maureen Schlejen, Hoofd Institutional Clients Netherlands bij NN Investment Partners: “Ik ben zeer verheugd Gül Poslu in ons team te verwelkomen. Met haar kennis en ervaring kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan de groeiambitie van NN IP in de Nederlandse institutionele- en fiduciaire markt. Tevens heeft zij een profiel dat bijzonder goed aansluit bij de cultuur van NN IP en tegelijk bijdraagt aan de diversiteit van het team, in de breedste zin van het woord.”

Gül Poslu, Director Institutional Clients Netherlands: “NN IP is voor mij een deskundige Nederlandse partij met diepgaande kennis over fiduciair- en asset management ten behoeve van de klant. Ik voelde direct een match met de mensen en de organisatie, waarbij innovatie voor de klant en ambitie centraal staan. Met de aanwezige kennis, expertise, innovatiekracht en een toegankelijke cultuur hebben we alle ingrediënten in huis om verder uit te bouwen in de institutionele markt. Ik geloof in de teamspirit en mijn collega's om deze uitdaging samen aan te gaan.“

Download het artikel hieronder:


Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Maureen Schlejen

Maureen Schlejen

Head of Institutional Relations Netherlands

Toon meer