Aantrekkelijk instapmoment nadert voor Europese high yield-obligaties

16-07-18

Het is voor beleggers aantrekkelijk om binnenkort in te stappen in Europese hoogrentende obligaties, aldus NN Investment Partners (NN IP). Na een herwaardering in de afgelopen maanden als gevolg van nieuwe uitgiften, de vrees voor een handelsoorlog en de roerige Italiaanse politiek, biedt de markt nu yields van ongeveer 4%. Dankzij de herwaardering op de markt zijn de yields sinds eind vorig jaar gestegen van minder dan 3%.

Bestaande emittenten hebben de high yield-markt gebruikt om te herfinancieren. Om beleggers aan te trekken, moesten ze een aanzienlijke spreadpremie betalen ten opzichte van hun uitstaande obligaties, als extra compensatie voor het kredietrisico.

Dit heeft gezorgd voor een stijging van de spreads op hun eigen obligaties en op die van andere bedrijven in dezelfde sector. Voorbeelden van bestaande emittenten die dit hebben gedaan, zijn Telecom Italia, investeringsmaatschappij Softbank, datacenterexploitant Equinix, het Britse Virgin Media en leverancier van auto-onderdelen LKQ Corp.

Een soortgelijk proces heeft plaatsgevonden op de markt voor obligaties met een investment grade-rating. Hier was een herwaardering te zien in een aantal cross-overobligaties met een hogere rating (BB tot BBB).

Daarnaast hebben zich meer nieuwe emittenten op de high yield-markt gemeld voor de financiering van leveraged buy-outs en acquisities. Deze emissies hadden over het algemeen een lagere rating en een hoger risico (in het lage-B- tot CCC-segment), waarbij het ging om hogere schuldenniveaus en soms een slechtere documentatie. Voorbeelden van nieuwe emittenten die hebben gezorgd voor een herwaardering in het segment met lagere ratings, zijn schoonheidsproductenbedrijf Coty Inc., het Deense telecombedrijf TDC, frisdranken- en vruchtensapconcern Refresco, de Unilever-spin-off Flora en gamingbedrijf Cirsa.

Sjors Haverkamp, Global Head of High Yield bij NN Investment Partners: “Als gevolg van dit herwaarderingsfenomeen en het einde van het opkoopprogramma van de ECB later dit jaar, gaan we ervan uit dat de markt voor Europese hoogrentende obligaties beleggers binnenkort een aantrekkelijk instapmoment zal bieden. Gunstige factoren hierbij zijn ook de stabiliserende macrocijfers, het klein blijvende aantal wanbetalingen en de betere waarderingsniveaus.”

  Disclaimer
  Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Over de auteur

  Sjors Haverkamp

  Sjors Haverkamp

  Global Head of High Yield

  Ervaring sinds 1988

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2008-heden Sjors is Hoofd European High Yield bij NN Investment Partners (voorheen ING Investment Management). Hij is verantwoordelijk voor de European High Yield-desk en geeft leiding aan een team van portefeuillemanagers en analisten

  1998-2008 Senior Beleggingsanalist in het European High Yield Team bij ING IM, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het kredietanalyseproces voor Europese sectoren en emittenten en voor het genereren van beleggingsaanbevelingen voor de Global en European High Yield-portefeuilles van ING Investment Management

  1988-1998 Trainee, Corporate Banker en Kredietanalist bij Rabobank International

  Diploma’s en kwalificaties

  DSI-geregistreerd

  Toon meer

  Toon meer