Asian Debt is meer dan een nichemarkt

11-04-18

• De categorie Asian Debt, met een marktkapitalisatie van bijna 1 biljoen dollar (USD 886,7 miljard per 31 maart 2018), is niet langer een niche • Asian Debt bleef ondanks de hogere volatiliteit aan het begin van 2018 relatief veerkrachtig, dankzij de lagere rentegevoeligheid • De vrees voor een handelsoorlog tussen de VS en China lijkt overdreven • De Asian Debt Hard Currency-strategie van NN Investment Partners presteert al negen jaar op rij beter dan de benchmark

De omstandigheden voor beleggen in Aziatische obligaties in harde valuta (Asian Debt HC) zijn aantrekkelijk, vindt Joep Huntjens, Head of Asian Debt bij NN Investment Partners (NN IP). Toch hebben internationale beleggers nog relatief weinig geïnvesteerd in deze snelgroeiende regio, die goed is voor meer dan 35% van het wereldwijde bbp.

De marktkapitalisatie van Asian Debt bedraagt bijna 1 biljoen dollar (886,7 miljard per 31 maart 2018[1]) en daarmee biedt deze groeiende en volwassen wordende categorie steeds meer beleggings- en diversificatiemogelijkheden. Na de recente stijging van de yield van de beleggingscategorie, verwacht Huntjens in de komende 12 maanden een totaalrendement van 4,5% tot 5,0% in USD.

Aziatische credits zijn ook minder gevoelig voor veranderingen in het internationale sentiment. De meeste nieuwe emissies worden opgekocht door lokale Aziatische beleggers, die meer op de thuismarkt zijn gericht en de beleggingscategorie trouw blijven. Hoewel de markten in het eerste kwartaal van 2018 volatiel waren als gevolg van zorgen over de Amerikaanse inflatie en een dreigende handelsoorlog tussen de VS en China, bleven Aziatische credits relatief goed liggen. De markt daalde in de eerste drie maanden van het jaar minder hard (-1,37%) dan de markt voor staatsobligaties van opkomende markten in harde valuta (-1,78%) en Amerikaanse investment-grade obligaties (-2,32%)[2]. Dit komt deels doordat Asian Debt een lagere rentegevoeligheid heeft dan de andere categorieën.

Ook maakt Huntjens zich niet zoveel zorgen over een mogelijke handelsoorlog tussen de VS en China, en wel om drie redenen: “Ten eerste is de Chinese afhankelijkheid van de export in het afgelopen decennium sterk gedaald, van 37% naar 20% van het bbp[3]. Daarnaast hebben de geplande Amerikaanse heffingen op USD 50 miljard aan importen slechts betrekking op ongeveer 2,2% van de totale Chinese export en 1,7% van de totale Amerikaanse import. Dit beperkt de directe impact op deze economieën. Ten slotte zijn de grotere sectoren in het Asian Debt-universum, vooral vastgoed en olie- en gasproducenten in handen van de overheid, over het algemeen gericht op het binnenland. Ze worden gedreven door binnenlandse vraag en overheidsbeleid.”

Joep Huntjens: “De Aziatische regio is te belangrijk om links te laten liggen. De markt voor Asian Debt heeft erg aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde rendementskenmerken. Niet alleen zijn er forse diversificatievoordelen, ook is het aantal wanbetalingen klein. Gezien de sterke fundamentals van de regio, denken we dat internationale beleggers er verstandig aan doen om hun allocatie aan Asian Debt Hard Currency uit te breiden.”

Bronnen:
[1] JPMorgan Asia Credit Index, 31 maart 2018
[2] Aziatische credits = JACICOTR Index; Staatsobligaties van opkomende markten in harde valuta = JPEGCOMP Index; Amerikaanse IG-obligaties = LUACTRUU Index
[3] Wereldbank, maart 2018

Download het artikel:

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Joep Huntjens

Joep Huntjens

Head of Asian Fixed Income

Ervaring sinds 1996

Ervaring in het bedrijfsleven

2010-heden Joep is Hoofd Vastrentende Waarden Azië, Portefeuillemanager Asian Debt Hard Currency en Portefeuillemanager EM Corporate Debt bij NN Investment Partners (voorheen ING Investment Management). Hij is verantwoordelijk voor de beleggingen in Aziatische bedrijfsobligaties voor de pan-Aziatische portefeuilles van NN Investment Partners en voor de wereldwijde bedrijfsobligatieportefeuilles. Hij geeft daarnaast leiding aan het team van kredietanalisten en het Asian Fixed Income Team

2004-2010 Senior Portefeuillemanager European High Yield Debt bij ING IM, Nederland

2000-2004 Portefeuillemanager/Senior Aandelenanalist, eigen aandelenportefeuilles en private equity-fondsportefeuilles bij ING IM, Nederland

1996-2000 Aandelenanalist bij ING IM, verantwoordelijk voor de buy-side voor de eigen aandelenportefeuilles van NN

Diploma’s en kwalificaties

Geregistreerd beleggingsanalist (RBA) sinds 1999

Master Bedrijfseconomie (1996), Erasmus Universiteit Rotterdam

Toon meer

Toon meer